Drivkraft Norge

Skuffende lite om biodrivstoff

Del

Hurdalsplattformen har gode formuleringer om økt bruk og produksjon av biodrivstoff, men Støre-regjeringens første statsbudsjett viser foreløpig lite handling. – Redusert veibruksavgift på biodrivstoff vil gjøre det litt mer konkurransedyktig mot fossilt drivstoff, men det vil trolig ikke føre til økt bruk av biodrivstoff. Til det kreves det større endringer i virkemiddelapparatet, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge mener regjeringen ikke bidrar til økt bruk av biodrivstoff i sitt forslag til statsbudsjett. På bildet er fagsjef i Drivkraft Norge, Einar Gotaas, innfelt. Foto: Pexels.com / Moment Studio.
Drivkraft Norge mener regjeringen ikke bidrar til økt bruk av biodrivstoff i sitt forslag til statsbudsjett. På bildet er fagsjef i Drivkraft Norge, Einar Gotaas, innfelt. Foto: Pexels.com / Moment Studio.

– Så lenge vi har et omsetningskrav for bruk av biodrivstoff til veitrafikken hvor det ikke legges til rette for å selge mer biodrivstoff enn det som kreves, vil ikke reduksjon av veibruksavgift føre til økt bruk av biodrivstoff. Vi er ikke imot avgiftsreduksjonene, de vil tross alt senke avgiftstrykket for sluttbruker, men regjeringen må benytte seg av flere virkemidler for å øke bruken av biodrivstoff, som igjen vil redusere utslippene, sier Gotaas.

Omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikken har frem til nå vist seg som et bra virkemiddel for å få ned utslippene fra transportsektoren. Etter at den forrige regjeringen innførte avgift på volum solgt utover omsetningskravet, har imidlertid omsetningskravet blitt et tak fremfor et gulv når det gjelder hvor mye biodrivstoff som omsettes i det norske drivstoffmarkedet. Drivkraft Norge mener at tiden er moden for å erstatte omsetningskravet med reduksjonsplikt.

– Reduksjonsplikt vil premiere alle fornybare drivstoffer med høy klimanytte. Regjeringen bør bestrebe teknologinøytrale rammebetingelser, sier Gotaas, han utdyper:

– Dersom norske omsettere pålegges å redusere sine utslipp ved å erstatte fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, uavhengig teknologi, vil det stimulere til økt salg av flere fornybare energibærere. Eksempler på dette kan være hydrogen, strøm, biodrivstoff, biogass, bio-LPG og syntetiske drivstoff, sier Gotaas.

Han mener målet ikke må være hvor mange elbiler man får på markedet, eller hvor mange liter biodrivstoff som brukes.

– Målet er å redusere utslipp av klimagasser på en så effektiv måte som mulig. Sverige har allerede innført reduksjonsplikt, og EU har nylig foreslått å ta i bruk dette i sine forslag i klimapakken «Fit for 55» som ble lansert i sommer, sier Gotaas.

Drivkraft Norge vil understreke at regjeringen er upresis i sin formulering om effekten av reduksjon av veibruksavgiftene. Selv om regjeringen skriver i sitt budsjettfremlegg at de reduserer pumpeprisen fordi de reduserer veibruksavgiftene, så er ikke virkningene på pumpeprisen bestemt av Stortinget. Avgiftsreduksjoner har selvsagt en betydning, men selve pumpeprisen bestemmes av mange andre forhold i markedet også.

Bilder

Drivkraft Norge mener regjeringen ikke bidrar til økt bruk av biodrivstoff i sitt forslag til statsbudsjett. På bildet er fagsjef i Drivkraft Norge, Einar Gotaas, innfelt. Foto: Pexels.com / Moment Studio.
Drivkraft Norge mener regjeringen ikke bidrar til økt bruk av biodrivstoff i sitt forslag til statsbudsjett. På bildet er fagsjef i Drivkraft Norge, Einar Gotaas, innfelt. Foto: Pexels.com / Moment Studio.
Last ned bilde

Om Drivkraft Norge

Drivkraft Norge
Drivkraft Norge
Postboks 7190 Majorstuen
0307 OSLO

http://www.drivkraftnorge.no

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme våre medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. Drivkraft Norge er tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

I 2017 endret Drivkraft Norge navn fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP). Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Følg pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Drivkraft Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Drivkraft Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom