PatientSky

PatientSky utvikler Én pasient, én journal - Vil revolusjonere helsetjenesten med digital helseplattform

Del

Det norske e-helseselskapet PatientSky vil revolusjonere helsesektoren ved å samle digitale helseløsninger og helsesystemer på en og samme plattform. – Dette er starten på én pasient, én journal, sier administrerende direktør i PatientSky, Jesper Melin.

På samme måte som Apple TV har samlet underholdningsuniverset i én boks, har PatientSky utviklet verdens første e-helseplattform for helsesektoren. PatientSky 360 Platform  vil gjøre det lettere for helsepersonell og innbyggere å ha enkel og sikker tilgang til nødvendige helseopplsyninger og dermed gjøre slutt på praksisen hvor papirjournaler blir kjørt i drosje mellom helseforetak.

- I dag forholder helsepersonell og pasienter seg til et lappeteppe av ulike tjenester og systemer, som ikke snakker sammen eller har mulighet til å dele informasjon seg imellom. For å sikre best mulig behandling, må helsepersonell ha rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger, uttaler Melin. 

Med e-helseplattformen Patientsky 360 Plattform, vil Melin legge til rette for at offentlige og private e-helseaktører kan samarbeide, dele data og utvikle nye løsninger for fremtidens helsetjeneste på en rask, billig og sikker måte.

Raser forbi akson

Med utviklingen av plattform 360 har PatientSky kommet et langt stykke på vei mot å realisere målet om «en pasient, en journal», som innebærer et kvantesprang for helsesektoren.

Stortingsmeldingen «En innbygger, en journal» ble vedtatt i 2013. Meldingen slo fast at behovet for felles IKT-løsninger i helsetjenesten, som sikrer bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter er stort, samtidig som man er nødt til å få på plass løsninger som sikrer at helsepersonell til enhver tid har nødvendig helseopplysninger om pasienter tilgjengelig, uavhengig av hvor de er blitt behandlet.

Regjeringen har i lang tid jobbet med å følge opp meldingen gjennom e-helseprosjektet «akson», som innebærer å utvikle en kommunal journal, som skal være ferdig om 10 år. Det er ventet at prosjektet vil få en kostnad på nærmere 12 mrd.

- Vi er stolte over å kunne si at med denne plattformen kan vi nå målet om en felles journal på en brøkdel av tiden og til en langt lavere kostnad enn hva regjeringen legger opp til, uttaler Melin.

 

Nøkkelord

Kontakter

Liselotte Lunde

+47 959 49 235

ll@patientsky.com

Kommunikasjons- og samfunnskontakt 

Lenker

Om PatientSky

PatientSky
PatientSky
PatientSky AS · Stortingsgata 4
0158 Oslo

21931900http://www.patientsky.com

PatientSky er en nyskapende e-helseaktør som ønsker mer innovasjon og
utvikling i helsesektoren. Vi utvikler innovative e-helseløsninger som redskap for
helsepersonell, som sikrer fremtiden for en ny og bedre helsesektor. Vi leverer
EPJ-løsninger til 40 prosent av legekontorene i Norge