Naturvernforbundet

Naturfiendtlig statsbudsjett

Del

I en tid hvor fokuset på klima- og naturutfordringer aldri har vært større, er det skuffende å se at regjeringen kutter støtte til flere viktige natur- og klimatiltak. Her er Naturvernforbundets reaksjoner på Statsbudsjettet 2023.

Natur:

- Naturbudsjettet er skandaløst dårlig. Her er det store kutt på viktige områder og ingen satsing for å stanse naturkrisen.  

Støre-regjeringen kutter bevilgningene til skogvern til godt under halvparten av årets bevilgninger.I tillegg kuttes satsningen på bevaring avnatur- og artsmangfold, samt støtten til naturkartlegging – som er direkte uforsvarlig når utbyggingspresset øker.
Samtidig finner Støre-regjeringen midler til å kutte drivstoffavgifter med 1,3 milliarder kroner. Dette er penger som burde vært brukt til å styrke det viktige arbeidet for å ta vare på naturen. 

- Dette er knapt til å fatte. Det er internasjonal enighet om at verden må ta vare på natur i et langt høyere tempo, og så svarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å rasere det viktige arbeidet med å ta vare på skogene våre. Det er helt uakseptabelt, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen. 

Klima:

Regjeringen har kommet med et klimabudsjett, men det viser at Norge ikke er i rute for å nå Norges klimamål i 2030. 

- Det er bra at Norge endelig har et klimabudsjett, men poenget er å kutte utslipp, ikke telle utslipp. Vi trenger en plan for rettferdig omstilling, men klimabudsjettet har få nye tiltak eller detaljer, bare mye som "blir arbeidet med", sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen. 

Til tross for nok et år med klimakatastrofer, økes ikke den internasjonal klimafinansiering, samtidig som at klimasats, som har vært et viktig for klimatiltak i kommunene, ikke blir videreført. Regjeringen må ta klimakrisa mer på alvor! 

Motorvei:

Regjeringen kutter i veiinvesteringene, men øker bevilgningene til veibygging. Nye Veier har store og naturødeleggende motorveiprosjekter på utbyggingslista, og det er her det må kuttes. Det vil frigjøre midler som bør gå til å utbedre og vedlikeholde den infrastrukturen vi har. Det er imidlertid positivt at statsbudsjettet påpeker at flere veiprosjekt, både hos Statens vegvesen og Nye Veier, kan bli nedskalert, men dette skal vurderes nærmere. 

Enøk:

Det er ingen ny satsing på energieffektivisering i bygg.  Enova har i dag flere tiltak, men får ikke ekstra penger til eller retningslinjer for nye tiltak for vanlige folk. Enova må overføre en del av sine midler til husbanken for nye tiltak rettet mot lavinntektshusholdninger.  Tiltakene i statsbudsjettet 2023 er skuffende og vil ikke bidra gi vesentlig bidrag til å oppnå regjeringens eget mål om 10 TWh redusert energibruk i bygninger innen 2030.    

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom