Mer enn 200 forskere og 70 NGOer fra hele verden, oppfordrer FN og WHO til å gjøre tiltak for å beskytte mot eksponering for ikke-ioniserende elektromagnetiske felt

Del

Internasjonal appell: forskere og NGOer fra hele verden oppfordrer til beskyttelse mot eksponering fra ikke-ioniserende elektromagnetiske felt.

Appellen har kommet til ved et samarbeid mellom flere av gründerne i International EMF Alliance, www.iemfa.org

IEMFA ble etablert i Norge i 2009, i etterkant av den internasjonale konferansen emf2009.no i Stavanger. Det er generalsekretær i Folkets Strålevern, Sissel Halmøy, som er styreleder.

Her er oppfordringen fra IEMFA: http://www.iemfa.org/appeal/
og nedover finner man link til alle NGOene som har signert appellen.

Det er Janet Newton, President of The EMR Policy Institute i USA, som har koordinert NGO-underskriftene.

Her finner man også link videre til: http://www.emfscientist.org/ med
- opprinnelig pressemelding
- appellen på engelsk
- appellen oversatt til flere språk (bl a norsk): 
  http://www.emfscientist.org/images/docs/transl/Norwegian_EMF_Scientist_Appeal_2015.pdf
- en informativ kort video med PhD Martin Blank og
- listen over alle forskerne som har skrevet under.

Det er Elizabeth Kelley, President EMFscientist.org i USA, som har koordinert forsker-underskriftene.

Det er to norske NGOer som har signert, det er:
Folkets Strålevern, www.folkets-stralevern.no, og 
Foreningen for eloverfølsomme (FELO): www.felo.no

Det er ingen norske forskere med på listen.

Nøkkelord

Kontakter

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere. Ettersom myndighetene per i dag unngår å formidle denne informasjonen til det norske folk, tar Folkets Strålevern ansvar i denne saken slik at du kan ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger i forhold til eksponering og bruk av trådløs teknologi. Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling.

Følg saker fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Folkets Strålevern

Fra Harvard, om korrupsjon i FCC30.6.2015 17:18:23 CESTPressemelding

Det er FCC som setter grenseverdiene for elektromagnetisk stråling i USA. I boken "Captured Agency" beskrives hvordan industrien styrer regulerende myndigheter. Hvordan er koblingen myndigheter/industri i Norge? Bildet over er fra en rettssak i Asker&Bærum Tingrett i år. En familie som blir utsatt for helt urimelig stråling gikk til sak mot Telenor. Mellom Telenor og Telenors advokat sitter Lars Klæboe fra Statens strålevern, som rådgiver for Telenors advokat under hele rettssaken. Lars Klæboe er også hovedvitnet til Telenor. Hvem er det Statens strålevern skal verne? "Something is rotten in the state of Denmark".

Rettssystemet må fri seg fra strålevernenes svindel30.4.2015 18:29:19 CESTPressemelding

«Norsk forvaltning må rustes opp til å gjennomskue svindelen om strålegrensene.» Dette uttaler generalsekretær i Folkets Strålevern, og utdyper dette videre: «Bare denne våren er det kommet flere viktige vurderinger i EU-systemet, (SCENIHR og EESC) som hevder at det ikke fins vitenskapelig belegg for risiko for helseskader, og det vil komme en fra WHO i juni som kommer til å hevde det samme. Disse konklusjonene har ikke grunnlag i vitenskap, men bygger på ren svindel.»

Mobilmaster måtte fjernes i Frankrike30.4.2015 12:42:36 CESTPressemelding

Det er ikke ofte vi i Norge titter inn i fransk rettsvesen. Men her får vi en anledning: I 2008 avsa byretten i Nanterre en dom der mobiloperatøren Bouygues Telecom ble dømt til å fjerne mobilantenner som det hadde satt opp. Selskapet ble også dømt til å betale erstatning for påført helsefare, men fritatt for å betale erstatning for verdiforringelse og for visuelle ulemper knyttet til mastene. Bouygues Telecom ble også dømt til å betale fulle saksomkostninger for begge parter. Saken ble anket av mobiloperatøren, men domstolen i Versailles kom til samme resultat som byretten i Nanterre. Erstatningsbeløpet til familiene ble øket, og dagbøtene ved for sen fjerning av mastene ble også øket. Mobiloperatøren anket videre til Høyesterett, men trakk senere anken.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom