Folkets Strålevern

Phonegate Norge - Ingen tar ansvar for mobiltelefoner som stråler over grenseverdiene

Del

Norske strålevernmyndigheter medgir at grenseverdiene for stråling ikke skal overskrides. Likevel vil de ikke stanse salg av iPhone 12, som overskrider grenseverdiene med hele 45%. Nå avventer saken behandling i Europakommisjonen.

Slik foregår sikkerhetstesting av en smarttelefon: Plasthodet er fylt med en væske som absorberer energi omtrent like raskt som hjernen, og man tester om væsken blir oppvarmet i løpet av noen minutter når en mobil holdes nesten inntil. (Foto: Wired 2009)
Slik foregår sikkerhetstesting av en smarttelefon: Plasthodet er fylt med en væske som absorberer energi omtrent like raskt som hjernen, og man tester om væsken blir oppvarmet i løpet av noen minutter når en mobil holdes nesten inntil. (Foto: Wired 2009)

iPhone 12 ble forbudt solgt i Frankrike etter at myndighetene testet telefonen og fant at strålenivået overskred grenseverdiene når telefonen brukes slik folk faktisk bruker den – altså tett på hodet, i lomma eller andre steder på kroppen. Etter en programvareoppdatering som medførte at strålingsnivået ble redusert, selges iPhone 12 igjen i Frankrike. Oppdateringen er ikke gjort på iPhone 12 i Norge.

Hvem er det som har ansvar for at mobiltelefoner, iPads og annet trådløst utstyr som selges i Norge følger norske lover og forskrifter?
Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har målekompetanse til å kartlegge eksponeringen fra ulike sendere, og for å kontrollere at den ikke overskrider grenseverdiene. De samarbeider tett med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som er fagmyndighet på området strålevern. DSA gir generell informasjon, råd og veiledning om mulige helseeffekter knyttet til eksponering for elektromagnetiske felt. Hverken Nkom eller DSA har imidlertid medisinskfaglig kompetanse.

Hvilke rutiner finnes?
Paul-Erling Lia i Nkom svarer oss at det er produsent, importør og distributør som er ansvarlig for at produkter de produserer, importerer og/eller distribuerer tilfredsstiller vareregelverket i EU/EØS, herunder måling av strålenivå. Det er ingen forhåndsgodkjenning eller typegodkjenning, produsenten skal utarbeide en samsvarserklæring der de erklærer at produktet tilfredsstiller relevante direktiver og standarder.

Hvem har ansvar for å kontrollere?
Det er Nkom som er markedstilsynsmyndighet for utstyr til elektronisk kommunikasjon. Nkoms markedskontroll er risikobasert, det betyr ifølge Nkom at det i utgangspunktet skal være påvist en viss risiko før det brukes ressurser på kontroll av et produkt. Dersom avvik blir funnet, vil Nkom følge opp overfor den norske importøren/distributøren.

iPhone 12 overskrider grenseverdien, men Nkom har i samråd med DSA vurdert at det ikke er behov for å gripe inn overfor Apple.  De hevder, at grenseverdien for slik stråling er satt veldig lavt i forhold til det som er ansett som helseskadelig. Dette er imidlertid et standpunkt som i dag bestrides av en rekke internasjonale stråleforskere, som blant annet i flere appeller har advart mot skadevirkninger og understreket behovet for langt strengere grenseverdier, spesielt med tanke på sårbare grupper som barn og gravide.

Europakommisjonen har sagt at de skal se på saken, og Nkom og DSA har valgt å avvente utfallet av deres avgjørelse.  

Grenseverdier
Lars Klæboe i DSA svarer at alle grenseverdier settes med sikkerhetsmarginer, og henviser til den private stiftelsen ICNIRPs retningslinjer, som DSA ifølge strålevernforskriften skal følge. ICNIRP er imidlertid omdiskutert og er gjennom årene blitt kritisert for interessekonflikter og manglende gjennomsiktighet. Lars Klæboe sier videre, at «ICNIRP i sine publikasjoner gjør rede for prinsippene rundt bruk av reduksjonsfaktorer når anbefalinger gis». DSA anser dette som dokumentasjon på at grenseverdien er satt lavere enn det som er dokumentert helseskadelig. På direkte spørsmål om hvor grensen går for hvor store overskridelser av grenseverdiene som fører til at strålevernmyndighetene griper inn – og hvor i lovverket det er regulert, svarer Lars Klæboe av grenseverdier ikke skal overstiges. For iPhone 12 overskrides grenseverdien med 45%.

I Norge selges det i dag flere mobiltelefoner som gir høyere stråling enn den grenseverdien som er satt.  Denne strålingen er mest skadelig for gravide, barn, ungdom og andre sårbare grupper. Sikkerhetsgrensene er satt spesielt for å skjerme disse. I Frankrike ble den store overskridelsen av grenseverdiene ikke godtatt, og Apple måtte rette seg etter dette på det franske markedet.

De grenseverdiene DSA henviser til, beskytter oss KUN mot oppvarming. De beskytter ikke mot hodepine, søvnvansker, depresjon, utbrenthet – eller mot flere alvorlige sykdommer, som forskere advarer om at kan være knyttet til eksponering for stråling godt under grenseverdiene. Slike alvorlige skadevirkninger er blant annet omtalt av en gruppe italienske forskere i en nylig appell til myndighetene i Italia, der myndighetene for sjette gang har nektet å heve grenseverdiene for å legge til rette for 5G. Det finnes svært mange publiserte vitenskapelige studier som viser helseskader langt under oppvarmingsgrensen. For de som vil opplyse seg mer om dette, ta en kikk i vår kildesamling.

 

Kontakter

Folkets Strålevern er en ideell medlems-organisasjon, opprettet i 2010 i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon fra mobiltelefoni, trådløse nettverk, m.v.).

Folkets Strålevern mener det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Organisasjonen arbeider for at det skal innføres en reell føre-var-linje som kan beskytte både mennesker og alt biologisk liv i naturen mot skadelige effekter fra slik ikke-ioniserende stråling. 

I vår kildesamling finner du referanser til forskning og advarsler fra fagfeltet:

https://www.folkets-stralevern.no/kildesamling

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Fra Harvard, om korrupsjon i FCC30.6.2015 17:18:23 CEST | Pressemelding

Det er FCC som setter grenseverdiene for elektromagnetisk stråling i USA. I boken "Captured Agency" beskrives hvordan industrien styrer regulerende myndigheter. Hvordan er koblingen myndigheter/industri i Norge? Bildet over er fra en rettssak i Asker&Bærum Tingrett i år. En familie som blir utsatt for helt urimelig stråling gikk til sak mot Telenor. Mellom Telenor og Telenors advokat sitter Lars Klæboe fra Statens strålevern, som rådgiver for Telenors advokat under hele rettssaken. Lars Klæboe er også hovedvitnet til Telenor. Hvem er det Statens strålevern skal verne? "Something is rotten in the state of Denmark".

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye