Folkets Strålevern

Legeforeningen i USAs IKT-mekka ber om mindre trådløs-bruk i skolen – grunnet strålefare

Del

Da legeforeningen i Silicon Valley kom med sine anbefalinger for skjermbruk i skoler, anbefalte den også restriksjoner på bruk av trådløs teknologi – grunnet helsefare fra stråling. 

Google og andre kjente teknologi-bedrifter holder til i byen Mountain View i Santa Clara County, California. Legeforeningen i regionen anbefaler kablede løsninger i skolen der det er mulig, grunnet det de mener er helserisiko fra stråling. (Illustrasjonsbilde: Anthony Quintano/ Wikimedia Commons)
Google og andre kjente teknologi-bedrifter holder til i byen Mountain View i Santa Clara County, California. Legeforeningen i regionen anbefaler kablede løsninger i skolen der det er mulig, grunnet det de mener er helserisiko fra stråling. (Illustrasjonsbilde: Anthony Quintano/ Wikimedia Commons)

Legeforeningen i Santa Clara County, California – der Google og mange kjente IKT-bedrifter har sitt hovedkontor – gikk i våres ut med anbefalinger om sunn bruk av digital og trådløs teknologi i skolen

I tillegg til råd angående skjermbruk, tar legeforeningen også for seg helsefarene de hevder følger med mikrobølgestrålingen som sendes ut fra de trådløse apparatene. 

Anbefaler kablet
Santa Clara County Medical Association mener den vitenskapelige litteraturen forteller at stråling fra trådløs teknologi kan være helseskadelig på en rekke måter. Legeforeningen – som representerer rundt 4.500 leger – anbefaler på denne bakgrunnen blant annet:

  • at skolene bruker kablede løsninger fremfor trådløst der det er mulig 
  • å få i stand retningslinjer for mobilfri skole
  • at man unngår installasjon av smarte strømmålere (som sender ut stråling) 
  • å vurdere å innføre retningslinjer for å sette grenser mot mobilmaster på skolens eiendom
  • å opprette et «program for sikker teknologibruk i skolen» for å lære opp elever og ansatte om hvordan de kan bruke IKT trygt og samtidig redusere bruken av trådløs teknologi i klasserommet
  • å gi opplæring til helsesøster på skolen om potensielle helseeffekter av radiofrekvent stråling hos elever, deriblant el-overfølsomhet (med symptomer som hodepine, svimmelhet, etc.), og i tillegg lage et program for registrering og rapportering av slike helseeffekter fra stråling
  • å få utført profesjonelle målinger av strålenivået på skolen

Sendere tett på kroppen
Legeforeningen understreker ikke minst den økede risikoen den mener er knyttet til å ha sendere tett innpå kroppen (som fra mobiltelefoner, trådløse PCer og nettbrett, og annen trådløs elektronikk). I anbefalingene heter det:

– Selv om trådløse apparater er praktiske, finnes det en voksende og robust mengde med fagfellevurdert forskning som viser oss at denne radiofrekvente strålingen medfører betydelig helserisiko, på både kort og lang sikt.

Til slutt i dokumentet står det en omfattende liste med forskningslitteratur som legeforeningen viser til.

Barn mer sårbare
Santa Clara County Medical Association sier videre at barn er spesielt sårbare for helseeffekter av mobil- og trådløs stråling – på samme måte som det er kjent at barn generelt er mer sårbare for giftige stoffer som for eksempel bly, kvikksølv og PCB. De skriver:

– Barn er mer sårbare for negative nevrologiske effekter fra trådløs stråling fordi de har tynnere hodeskaller og hjerner som er under utvikling.

Legeforeningen mener det ser ut til at eksponering for stråling fra trådløs teknologi kan regnes for å være et "nevrotoksin", som kan virke på en negativ måte sammen med andre typer giftige eksponeringer.

Utdaterte grenseverdier
I USA er det strålevernmyndigheten FCC som bestemmer maksimumsgrenser for mobil- og trådløs stråling, mens Norge henter strålegrenser fra en stiftelse kalt ICNIRP. Grenseverdiene fra FCC og ICNIRP er i det store og hele identiske. 

Legeforeningen i Silicon Valley gjør det klart at de mener grenseverdiene fra FCC og ICNIRP er utdaterte, og bygger på et mangelfullt grunnlag, og på mangelfulle metoder – og at de ikke fanger opp selv godt påvist helserisiko:

– Utviklingen og bruken av digital teknologi skaper en ny, kompleks risiko for barn. Tatt i betraktning den voksende mengden vitenskapelige bevis, utdaterte sikkerhetsstandarder for radiofrekvent stråling og variasjon av følsomhet i befolkningen for denne typen stråling, er det påkrevd med forsiktighet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Google og andre kjente teknologi-bedrifter holder til i byen Mountain View i Santa Clara County, California. Legeforeningen i regionen anbefaler kablede løsninger i skolen der det er mulig, grunnet det de mener er helserisiko fra stråling. (Illustrasjonsbilde: Noah Loverbear/ Wikimedia Commons)
Google og andre kjente teknologi-bedrifter holder til i byen Mountain View i Santa Clara County, California. Legeforeningen i regionen anbefaler kablede løsninger i skolen der det er mulig, grunnet det de mener er helserisiko fra stråling. (Illustrasjonsbilde: Noah Loverbear/ Wikimedia Commons)
Last ned bilde
Google og andre kjente teknologi-bedrifter holder til i byen Mountain View i Santa Clara County, California. Legeforeningen i regionen anbefaler kablede løsninger i skolen der det er mulig, grunnet det de mener er helserisiko fra stråling. (Illustrasjonsbilde: Gregory Varnum/ Wikimedia Commons)
Google og andre kjente teknologi-bedrifter holder til i byen Mountain View i Santa Clara County, California. Legeforeningen i regionen anbefaler kablede løsninger i skolen der det er mulig, grunnet det de mener er helserisiko fra stråling. (Illustrasjonsbilde: Gregory Varnum/ Wikimedia Commons)
Last ned bilde
Google og andre kjente teknologi-bedrifter holder til i byen Mountain View i Santa Clara County, California. Legeforeningen i regionen anbefaler kablede løsninger i skolen der det er mulig, grunnet det de mener er helserisiko fra stråling. (Illustrasjonsbilde: Anthony Quintano/ Wikimedia Commons)
Google og andre kjente teknologi-bedrifter holder til i byen Mountain View i Santa Clara County, California. Legeforeningen i regionen anbefaler kablede løsninger i skolen der det er mulig, grunnet det de mener er helserisiko fra stråling. (Illustrasjonsbilde: Anthony Quintano/ Wikimedia Commons)
Last ned bilde

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern er en ideell medlems-organisasjon, opprettet i 2010 i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon fra mobiltelefoni, trådløse nettverk, m.v.).

Folkets Strålevern mener det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Organisasjonen arbeider for at det skal innføres en reell føre-var-linje som kan beskytte både mennesker og alt biologisk liv i naturen mot skadelige effekter fra slik ikke-ioniserende stråling. 

I vår kildesamling finner du referanser til forskning og advarsler fra fagfeltet.
Les gjerne også mer på hjemmesiden vår.

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Fra Harvard, om korrupsjon i FCC30.6.2015 17:18:23 CEST | Pressemelding

Det er FCC som setter grenseverdiene for elektromagnetisk stråling i USA. I boken "Captured Agency" beskrives hvordan industrien styrer regulerende myndigheter. Hvordan er koblingen myndigheter/industri i Norge? Bildet over er fra en rettssak i Asker&Bærum Tingrett i år. En familie som blir utsatt for helt urimelig stråling gikk til sak mot Telenor. Mellom Telenor og Telenors advokat sitter Lars Klæboe fra Statens strålevern, som rådgiver for Telenors advokat under hele rettssaken. Lars Klæboe er også hovedvitnet til Telenor. Hvem er det Statens strålevern skal verne? "Something is rotten in the state of Denmark".

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye