Handel og Kontor i Norge

JUBLER FOR REGJERINGENS ARBEID MOT DELTIDSARBEID OG ØKNING AV FAGFORENINGSFRADRAGET

Del

Forbundsleder Christopher Beckham jubler over økning av fagforeningsfradraget og regjeringens tiltak mot deltidsarbeid. Dette vil fremme likestilling, sier han.

Torsdag morgen la Støre-regjeringen frem statsbudsjett for 2023. Fagforeningslederen er glad for anerkjennelsen av det organiserte arbeidslivets rolle. I budsjettet kommer prosjektmidler til å følge opp regjeringens heltidsnorm. Midlene skal kunne benyttes til gjennomføring av forsøksprosjekter.

-          Er du kvinne er det nesten dobbelt så stor sjans for ar du jobber deltid sammenlignet med menn. Vi vet at deltid opprettholder kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Derfor er det så viktig at lovarbeidet følges opp med tiltak, slik regjeringen legger opp til nå. Vi forutsetter tett samarbeid om ordningen. Sier forbundsleder i HK Norge, Christopher Beckham

I et notat fra Tankesmien Agenda og HK Norge fra 2022 kommer det frem at det er flere kvinner enn menn som jobber ufrivillig deltid, og at det har økonomiske konsekvenser ved at de i deltidsstilling både har lavere inntekt og dårligere pensjonsopptjening

-          Flere av de som jobber deltid tar ekstravakter hver uke. Det er åpenbart både behov for arbeidskraft, og et ønske om å jobbe mer. Derfor er Regjeringens styrking av retten til heltid viktig, de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil bidra til en styrket heltidskultur. sier forbundslederen.

Regjeringen har foreslått endring i AML som vil styrke retten til heltid ved å lovfeste heltidsnorm og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Dette anser HK Norge anses som vesentlig forbedringer i lovverket

-          Men endringene i arbeidsmiljøloven ville fått større effekt raskere om det også var satt av penger til prosjekter i privat sektor også. I tillegg til at det er viktig at arbeidstilsynet får nødvendige ressurser til rask behandling og oppfølging fortsetter Christopher Beckham

-          Helhetlig har budsjettet en omfordelende vridning i skattepolitikken, og økning av fagforeningsfradraget. Det er viktig og viser at hovedlinjene i norsk politikk har endret seg. I tillegg kommer 15 millioner til skeive organisasjoner, som jeg tror er spesielt viktig etter angrepet under Oslo Pride 25. juni i år, Avslutter Beckham

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor i Norge
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 11 80http://www.hkinfo.no/

HK Norge (Handel og Kontor i Norge) ble stiftet i 1908 og er i dag LOs tredje største forbund. De organiserer folk ansatt i det private, blant annet i kontorjobber, handelsnæring og organisasjonsliv.

Følg pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handel og Kontor i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom