Drivkraft Norge

Innspill til nasjonal ladestrategi

Del

1. mars ble kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en nasjonal ladestrategi overlevert fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Drivkraft Norge er blitt invitert til å levere våre innspill til den nasjonale ladestrategien. Vi foreslår blant annet sømløse saksbehandlingsprosesser og tiltak for etablering av hurtigladere i distriktene.

Foto: Moment Studio/Drivkraft Norge
Foto: Moment Studio/Drivkraft Norge

- Drivkraft Norges medlemmer er godt i gang med å tilby trafikantene et bredt utvalg av energi på sine energistasjoner. For å få en effektiv utrulling av fornybare løsninger, ikke minst av infrastruktur for hurtiglading, så er det nødvendig med virkemidler som utløser nødvendige investeringer fra næringslivet, sier adm.dir. Kristin Bremer Nebben.

Landets energistasjoner er strategisk plassert med godt trafikkgrunnlag, og vi mener det er av stor samfunnsøkonomisk betydning at også de eksisterende stasjonene benyttes til utbygging av ladeinfrastruktur.

Vi håper derfor at regjeringen lytter til innspillene fra bransjen vår, og legger til rette for:

- Likere saksbehandlingsprosesser

- Etablering av hurtigladere i distriktene

- Bevisst plassering av nye hurtigladere

- Effektariffens utforming, som er viktig for en effektiv utrulling av hurtigladere

- At staten ikke skal plukke vinnere

Samspillet mellom næringsliv og myndigheter vil være avgjørende for å finne de gode løsningene. Drivkraft Norges medlemmer ønsker å bidra til dette gjennom dialog om fremtidens løsninger, samt konkrete tiltak gjennom investeringer i løsninger som øker bruken av fornybare energibærere.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Moment Studio/Drivkraft Norge
Foto: Moment Studio/Drivkraft Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Drivkraft Norge

Drivkraft Norge
Drivkraft Norge
Postboks 7190 Majorstuen
0307 OSLO

http://www.drivkraftnorge.no

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme våre medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. Drivkraft Norge er tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

I 2017 endret Drivkraft Norge navn fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP). Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Følg pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Drivkraft Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Skuffende lite om biodrivstoff10.11.2021 08:36:10 CET | Pressemelding

Hurdalsplattformen har gode formuleringer om økt bruk og produksjon av biodrivstoff, men Støre-regjeringens første statsbudsjett viser foreløpig lite handling. – Redusert veibruksavgift på biodrivstoff vil gjøre det litt mer konkurransedyktig mot fossilt drivstoff, men det vil trolig ikke føre til økt bruk av biodrivstoff. Til det kreves det større endringer i virkemiddelapparatet, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom