Drivkraft Norge

Gode signaler om biodrivstoff i Hurdalsplattformen: – Tydelig satsing på flytende fornybart drivstoff

Del

I regjeringsplattformen er det tydelige signaler om ønsket satsing på bioenergi og biodrivstoff. – Dette er positivt for drivstoffbransjen som ønsker å bidra med enda mer flytende fornybart drivstoff for å redusere utslipp, sier Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge.

I den nylig fremlagte regjeringsplattformen er det tydelige signaler om ønsket satsing på bioenergi og biodrivstoff. Vår fagsjef, Einar Gotaas (innfelt) kommenterer regjeringsplattformen.
I den nylig fremlagte regjeringsplattformen er det tydelige signaler om ønsket satsing på bioenergi og biodrivstoff. Vår fagsjef, Einar Gotaas (innfelt) kommenterer regjeringsplattformen.

I dag presenterte Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) politikken de ønsker å føre i regjering de neste fire årene. Regjeringserklæringen har fått navnet «Hurdalsplattformen». For satsingen på biodrivstoff kan vi blant annet lese følgende punkter:

«Stimulere til økt bruk av biodrivstoff og skjerpe kravene til innblanding av andregenerasjons biodrivstoff for alle relevante transportformer, blant annet gjennom lavere avgifter.

«Etablere en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren, og legge frem en plan for en helhetlig og industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser.»

«Sikre betydelig økt utbygging av infrastruktur for klimavennlig tungtransport og skip innen 2025, med lade- og fylleinfrastruktur for fornybart drivstoff langs kysten. Vi vil stimulere til at klimavennlige energibærere som hydrogen, ammoniakk og biodrivstoff skal utvikles for tungtransport og store skip.»

«Det må komme ytterligere statlige virkemidler som driver frem en mer miljøvennlig luftfart, med biodrivstoff og ny teknologi.»

– Dette er positive signaler for drivstoffbransjen, som ønsker å bidra med effektive kutt i klimagassutslippene gjennom økt bruk av fornybart, flytende drivstoff. Vi ønsker en målrettet og offensiv satsing fra regjeringen på løsninger som bidrar til produksjon og bruk av enda mer bærekraftig biodrivstoff, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

Bør se til veiprising

– Vi merker oss også at den nye regjeringen ønsker å differensiere veibruksavgiftene, slik at de blir lavere avgifter i distriktene. Drivkraft Norge mener at den påtroppende regjeringen bør se til dynamisk veiprising for å sikre riktige og rettferdige avgifter for bruk av bil. Med dynamisk veiprising vil avgiftssatsene bli lavere i distriktene enn i byene, sier Gotaas.

Utbygging av ladenettverket

Drivkraft Norge merker seg også at den nye regjeringen legger opp til målrettet utbygging av ladeinfrastruktur, der det i dag ikke er et slikt tilbud.

– Drivstoffbransjens energistasjoner inneholder flere typer drivstoff. Det er derfor viktig for vår bransje å bidra til at utbyggingen skjer så effektivt som mulig ved å ta i bruk de sentralt plasserte energistasjoner langs veiene. For å få til dette trengs det mer målrettede virkemidler som sikrer økonomisk bærekraftig ladetilbud i distriktene, avslutter Gotaas i Drivkraft Norge.

Kontakter

Bilder

I den nylig fremlagte regjeringsplattformen er det tydelige signaler om ønsket satsing på bioenergi og biodrivstoff. Vår fagsjef, Einar Gotaas (innfelt) kommenterer regjeringsplattformen.
I den nylig fremlagte regjeringsplattformen er det tydelige signaler om ønsket satsing på bioenergi og biodrivstoff. Vår fagsjef, Einar Gotaas (innfelt) kommenterer regjeringsplattformen.
Last ned bilde
Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio.
Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio.
Last ned bilde

Om Drivkraft Norge

Drivkraft Norge
Drivkraft Norge
Postboks 7190 Majorstuen
0307 OSLO

http://www.drivkraftnorge.no

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme våre medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. Drivkraft Norge er tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

I 2017 endret Drivkraft Norge navn fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP). Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Følg pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Drivkraft Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Drivkraft Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom