Drivkraft Norge

Fredrik Reinfeldt: – Drivstoffbransjen vil gjøre virkelighet av en stor omstilling

Del

Sveriges tidligere statsminister, som nylig ble valgt til styreleder i Drivkraft Sverige, tror på fornybart drivstoff som en viktig del av løsningen. I dag deltok han på Drivkraft Norges arrangement under Arendalsuka, hvor temaet var «Grønne dieselbiler, er det mulig?».

Fredrik Reinfeldt, tidligere statsminister i Sverige og nyvalgt styreleder i Drivkraft Sverige. Her sammen med Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik.
Fredrik Reinfeldt, tidligere statsminister i Sverige og nyvalgt styreleder i Drivkraft Sverige. Her sammen med Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik.

– Grunnen til at jeg påtok meg styreledervervet, er fordi jeg opplevde å møte en bransje som er mer villig til å endre seg enn de fleste. Drivstoffselskapene vet at de ikke kommer til å selge fossilt drivstoff i all fremtid. De vet de kommer til å bli noe annet enn hva det er i dag. Selvfølgelig vil jeg være med på den omstillingen, sa Fredrik Reinfeldt som deltok direkte fra Sverige via Teams.

– Det er rett og slett et for spennende og viktig oppdrag å takke nei til, sa den nyvalgte styrelederen.

Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik, forklarte Reinfeldt hvordan vi i Norge omstiller bensinstasjonene til energistasjoner, som skal tilby den energien kundene ønsker. Reinfeldt har tro på den omstillingen.

– Vi er for opptatt av å prate om problemet, uten å snakke om løsningene. FNs nye rapport er krystallklar: vi har gigantiske mengder fossile brensler som vi må begrense. Vi må begynne å snakke om alle løsningene, og ikke bare hvilken av løsningene som er best. Vi trenger dem alle, sa Reinfeldt.

Han er opptatt av at selv om vi skal kutte utslipp, må vi samtidig klare å ivareta folks mobilitet og at fremtidens løsninger må fungere ikke bare i de store byene, men også på landsbygda.

Biodrivstoff vokser som løsning

Etter samtalen mellom Reinfeldt og Nøstvik, holdt Torjus Folsland Bolkesjø, professor i fornybar energi ved NMBU, et faglig innlegg om biodrivstoffets rolle i fremtiden.

Han viste til en ny rapport som lanseres i disse dager, «Nordic Clean Energy Scenarios», som presenterer løsninger for et karbonnøytralt Norden.

– Elektrifisering er sentralt i alle scenarioer, og da snakker vi ikke bare om innen transportsektoren, men over alt. Samtidig vokser biodrivstoff som en del av løsningen, og det vokser betydelig mot 2050, sa Folsland Bolkesjø.

Han kom med tre anbefalinger:

– Vi må sikre at mest mulig av biomassen er avfallsprodukter og biprodukter fra skogindustrien, med få andre anvendelser. Vi må bruke gradvis mer av biomassen til anvendelser som er vanskelige å elektrifisere innen transport og industri, og vi må videreføre og styrke omsetningskravet med økende andeler avansert biodrivstoff. På den måten sikrer vi at biodrivstoff blir en viktig del av veien mot et fossilfritt nordisk energisystem, sa Folsland Bolkesjø.

Kan dieselbilene bli grønne?

Det var åpningsspørsmålet i den påfølgende politiske debatten mellom stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust (Ap), Jon Gunnes (V) og Bård Hoksrud (FrP).

– Ja, det høres sånn ut, svarte Aukrust.

– Realiteten er at i klimapolitikken så har vi så liten tid på oss at vi ikke kan snakke om enten eller, når vi faktisk trenger alle løsninger som bidrar til klimakutt, sa Aukrust videre.

Også Hoksrud hadde troa på den grønne dieselbilen som løsning. Gunnes var mer usikker.

– Jeg håper den grønne dieselbilen finnes, men tror hovedløsningen for norsk transportsektor er elektrisk, sa Gunnes.

Debattleder Kjartan Berland i Drivkraft Norge utfordret panelet på om det snart er på tide med et helhetlig bioforlik.

– I aller høyest grad. Vi trenger en helhetlig plan for å skape forutsigbarhet for næringsaktørene, sa Aukrust.

Han var videre opptatt av at vi med biodrivstoff har muligheter til å skape norsk verdiskapning:

– Jeg mener elbilpolitikken i Norge har vært en suksess, men hvis det er én ting å sette fingeren på, så er det at det burde ha generert mer verdi tilbake til Norge. Den muligheten har vi med biodrivstoff dersom vi får til norsk produksjon, sa Aukrust.

Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik, avrundet arrangementet. Hun minnet politikerne om ti år er lite når det er snakk om å skape industriell utvikling, og at det viktigste for å utløse norsk produksjon, er troen på teknologien.

– Hvis vi snakker om biodrivstoff bare som en bro, er det vanskelig å utløse nødvendige investeringer. Biodrivstoff er ikke løsningen på alt, men det må heller ikke behandles som en aller siste reserve. Her har vi muligheten til å skape norske arbeidsplasser og en nødvendig fornybar løsning, sa Nøstvik.

Bilder

Fredrik Reinfeldt, tidligere statsminister i Sverige og nyvalgt styreleder i Drivkraft Sverige. Her sammen med Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik.
Fredrik Reinfeldt, tidligere statsminister i Sverige og nyvalgt styreleder i Drivkraft Sverige. Her sammen med Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik.
Last ned bilde

Om Drivkraft Norge

Drivkraft Norge
Drivkraft Norge
Postboks 7190 Majorstuen
0307 OSLO

http://www.drivkraftnorge.no

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme våre medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. Drivkraft Norge er tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

I 2017 endret Drivkraft Norge navn fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP). Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Følg pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Drivkraft Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Skuffende lite om biodrivstoff10.11.2021 08:36:10 CET | Pressemelding

Hurdalsplattformen har gode formuleringer om økt bruk og produksjon av biodrivstoff, men Støre-regjeringens første statsbudsjett viser foreløpig lite handling. – Redusert veibruksavgift på biodrivstoff vil gjøre det litt mer konkurransedyktig mot fossilt drivstoff, men det vil trolig ikke føre til økt bruk av biodrivstoff. Til det kreves det større endringer i virkemiddelapparatet, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom