Drivkraft Norge

Ett skritt nærmere veiprising

Del

Utredning av dynamisk veiprising og kraftig økning i CO2-avgiften er to av sakene som påvirker drivstoffbransjen. – Veiprising er veien å gå for et mer rettferdig avgiftssystem for norske bilister, sier Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge kommenterer forslaget til statsbudsjett for 2022. Illustrasjonsfoto: Pexels.com
Drivkraft Norge kommenterer forslaget til statsbudsjett for 2022. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

Regjeringen Solberg har i dag levert sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Senere denne uken kommer en ny regjering på plass, og det forventes at den nye regjeringen vil foreslå endringer i budsjettopplegget. Drivkraft Norge er opptatt av ytterligere satsing på tiltak som kan redusere klimagassutslippene. Flytende fornybart drivstoff må bli en del av løsningen i transportsektoren, mener fagsjef Gotaas.

Veiprising går fremover – forprosjekt er igangsatt

Regjeringen Solberg opplyser i statsbudsjettet at det er igangsatt et forprosjekt for å utrede dynamisk veiprising.

– Dette er meget gledelig, og i tråd med våre innspill til regjeringens budsjettprosess. Et skritt i riktig retning for et bærekraftig avgiftssystem, sier Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge.

Det er Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som nå har bedt Skattedirektoratet og Statens vegvesen om å gå i gang med forprosjektet.

Regjeringen skriver blant annet følgende om prosjektet i budsjettomtalen: «Forprosjektet skal avklare tekniske, organisastoriske, rettslege og økonomiske føresetnader og skissere mogelege løysingar som kan brukast til å fastsetje og innkrevje både ein posisjonsbasert vegbruksavgift og bompengar.»

– Vi kommer til å følge spent med på dette forprosjektet, og håper det resulterer i innføring av et fremtidig veiprisingssystem til erstatning for veibruksavgift på drivstoffpumpene. På den måten vil alle bilister i Norge betale for faktisk bruk av veien som benyttes, noe vi mener vil sikre et mer treffsikkert og rettferdig avgiftssystem, sier Gotaas.

Kraftig økning i CO2-avgiften – etterlyser offensiv satsing på fornybart drivstoff

Regjeringen Solberg foreslår å øke CO2-avgiften på bensin og diesel med nærmere 30 prosent.  

Regjeringen har tidligere kompensert økt CO2-avgift med redusert veibruksavgift. Dette viderefører de ikke i forslaget til statsbudsjett for 2022. Denne gangen kompenseres økt CO2-avgift delvis gjennom redusert pendlerfradrag og redusert el-avgift.

– Vi støtter behovet for å redusere bruken av fossile drivstoff. CO2-avgiften er således et viktig virkemiddel, men vi mener regjeringen i mye større grad også burde stimulert til økt bruk av fornybart drivstoff. En mer offensiv satsing på bærekraftig, fornybart drivstoff vil kunne bidra til økt norsk produksjon av biodrivstoff, og ikke minst en endring hvor fossile drivstoff i større grad blir erstattet av fornybart drivstoff. Vi må huske på at det er tross alt flytende, fornybart drivstoff som i dag gir den største utslippsreduksjonen i den norske veitrafikken, sier fagsjef Einar Gotaas.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Drivkraft Norge kommenterer forslaget til statsbudsjett for 2022. Illustrasjonsfoto: Pexels.com
Drivkraft Norge kommenterer forslaget til statsbudsjett for 2022. Illustrasjonsfoto: Pexels.com
Last ned bilde
Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio.
Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio.
Last ned bilde

Om Drivkraft Norge

Drivkraft Norge
Drivkraft Norge
Postboks 7190 Majorstuen
0307 OSLO

http://www.drivkraftnorge.no

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme våre medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. Drivkraft Norge er tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

I 2017 endret Drivkraft Norge navn fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP). Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Følg pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Drivkraft Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Drivkraft Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom