Drivkraft Norge

Drivstoffbransjens reaksjoner til ny NTP

Del

Økt fokus på lading og veiprising er positivt. Nullutslippsdefinisjonen er imidlertid fortsatt for smal. Les Drivkraft Norges kommentarer til ny NTP.

Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio

– Jeg hadde håpet at nullutslippsdefinisjonen i NTP nå skulle åpne opp for alle fornybar-løsninger. Elbilene er viktige for å redusere utslipp i transportsektoren, men alle de andre bilene som kjører på bensin og diesel bruker ikke lenger kun fossile drivstoff. En stadig større andel av det flytende drivstoffet er fornybart biodrivstoff, som per i dag er den største årsaken til utslippsreduksjon fra norsk transportsektor.

Måltallene fra Nasjonal transportplan 2018–2029 videreføres, noe som innebærer at regjeringen har en målsetning om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Nullutslippskjøretøy defineres i denne sammenheng som helelektriske- eller hydrogendrevne kjøretøy. Drivkraft Norge mener dette er for smalt:

– Norske omsettere av flytende drivstoff ønsker å bidra til at Norge når klimamålene. Når målet om at nybilsalget fra 2025 bare skal bestå av nullutslippsbiler, definert som helelektrisk og hydrogen, anerkjennes ikke bidraget flytende drivstoff faktisk er. Myndighetene burde heller ha en målsetning om at alle utslippsreduserende løsninger kan komme på banen i tillegg til el og hydrogen, slik som for eksempel syntetisk drivstoff, biogass, biodrivstoff og biopropan, sier Nøstvik.

Behov for konkrete tiltak for lading i hele landet

Regjeringen signaliserer i nasjonal transportplan at den økte satsningen på elbillading fremover må være markedsbasert. Nøstvik forventer at Stortinget nå følger opp med konkrete tiltak for å sikre utbygging av ladepunkter i hele landet. - Drivstoffbransjen er klar til å sette opp flere ladere, men trenger drahjelp av myndighetene for å få det til.

– Dagens bensinstasjoner er fremtidens energistasjoner som skal levere både en økende andel fornybart drivstoff til biler med forbrenningsmotor, og tilby lading til elbilistene. Mangelen på ladestasjoner begynner nå å bli utfordrende når 13 prosent av bilistene som ferdes på norske veier er elbilister. Løsningen er hurtigladere på energistasjonen rundt neste sving, sier Nøstvik.

Veiprising må omhandle mer enn bompenger

Drivkraft Norge har pekt på veiprising som en løsning i mange år, og det er for første gang positive signaler om veiprising i forslaget til ny Nasjonal transportplan.

Samtidig understreker Nøstvik følgende:

– Vi mener veiprising bør omfatte mer enn bare bompenger, også veibruksavgifter bør inngå. Dette vil bidra til et mer treffsikkert avgiftssystem for bruk av bil.

Hun oppfordrer nå Stortinget til å be regjeringen utrede et fremtidig veiprisingssystem, som også inkluderer veibruksavgifter.

Kontakter

Bilder

Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio
Last ned bilde

Om Drivkraft Norge

Drivkraft Norge
Drivkraft Norge
Postboks 7190 Majorstuen
0307 OSLO

http://www.drivkraftnorge.no

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme våre medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. Drivkraft Norge er tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

I 2017 endret Drivkraft Norge navn fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP). Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Følg pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Drivkraft Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Drivkraft Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom