Drivkraft Norge

Drivstoffbransjen skal bli klimanøytral

Del

Torsdag 21. april lanserte Drivkraft Norge drivstoffbransjens veikart mot klimanøytralitet på et frokostmøte på Hotel Bristol i Oslo. – At drivstoffbransjen skal bli ikke-fossil blir krevende, men det er fullt mulig, sier administrerende direktør i Drivkraft Norge, Kristin Bremer Nebben.

Foto: Moment Studio
Foto: Moment Studio

Drivstoffbransjen forsyner landet med drivstoff og energi, og er en viktig premissleverandør når det kommer til å få ned utslippene fra transportsektoren i årene som kommer. Bransjeforeningen Drivkraft Norge har derfor det siste året jobbet med å samle medlemmene om et veikart for en klimanøytral drivstoffbransje innen 2050.

Norges klimamål er å redusere nasjonale utslipp med minimum 50 til 55 prosent innen 2030 sammenlignet med Norges utslipp i 1990. I dette regnestykket skal transportsektoren isolert sett bidra med 45 prosent av utslippskuttene sammenlignet med sektorens utslipp i 2005. I de kommende tiår skal transportsektoren gjennom en stor omstilling. Oppgaven er stor – men ikke uoverkommelig, fortalte Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge til de oppmøtte.

Teknologinøytralitet er avgjørende

Drivstoffbransjen tar blant annet til orde for å erstatte dagens omsetningskrav på biodrivstoff med en generell reduksjonsplikt av klimagasser for norske omsettere av drivstoff.

Vi mener at en teknologinøytral tilnærmingvil være en mer treffsikker metode for å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken. Målet må være å få størst mulig reduksjon av CO2 og da må alle teknologier få telle med, slik som hydrogen, elektrisitet, bio-LPG og biogass sammen med biodrivstoff.

Utredning av reduksjonsplikt

Under torsdagens frokostmøte var det interesse for reduksjonsplikt blant politikerne i panelet, selv om det var noe uenighet rundt systemet. De tre stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde fra Høyre, Frode Jacobsen fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet og Terje Halleland fra Fremskrittspartiet var likevel enige i at det er nødvendig med en offentlig utredning av reduksjonsplikt.

-Vi må utnytte teknologien som er der, og regjeringen må igangsette en utredning av reduksjonsplikt, kom det fra Halleland under samtalen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Moment Studio
Foto: Moment Studio
Last ned bilde

Lenker

Om Drivkraft Norge

Drivkraft Norge
Drivkraft Norge
Postboks 7190 Majorstuen
0307 OSLO

http://www.drivkraftnorge.no

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme våre medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. Drivkraft Norge er tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

I 2017 endret Drivkraft Norge navn fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP). Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Følg pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Drivkraft Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Drivkraft Norge

Skuffende lite om biodrivstoff10.11.2021 08:36:10 CET | Pressemelding

Hurdalsplattformen har gode formuleringer om økt bruk og produksjon av biodrivstoff, men Støre-regjeringens første statsbudsjett viser foreløpig lite handling. – Redusert veibruksavgift på biodrivstoff vil gjøre det litt mer konkurransedyktig mot fossilt drivstoff, men det vil trolig ikke føre til økt bruk av biodrivstoff. Til det kreves det større endringer i virkemiddelapparatet, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom