Agder Energi

Bygger mer fornybar kraft til elektrifiseringen

Del

Med første spadetak for Fennefoss kraftverk ved Evje fortsetter Agder Energi å skaffe til veie ny fornybar kraft til den omfattende elektrifiseringen av samfunnet. Når kraftverket står ferdig i 2023 vil det produsere ren energi som tilsvarer årsforbruket til om lag 3.000 boliger.

Konsernsjef i Agder Energi Steffen Syvertsen t.v. med ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes
Konsernsjef i Agder Energi Steffen Syvertsen t.v. med ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes

Konsernsjef Steffen Syvertsen og ordfører Svein Arne Haugen (Ap) i Evje og Hornnes markerte oppstart på arbeidet med å ta første spadetak.

− Jeg veldig glad for vi har både styre og eiere som vil investere i ny vannkraft, og det blir spennende å følge arbeidet fremover, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Store ringvirkninger

Utbyggingen gir ikke bare mer ren vannkraft, men skaper også betydelig økonomisk aktivitet i resten av næringslivet på Agder. Siden årtusenskiftet har Agder Energi bygget ut vannkraft i størrelsesorden 600 GWh. Totalt er det investert omkring 3,3 milliarder kr i disse prosjektene, noe som skaper store ringvirkninger i lokalsamfunnene. Det gjelder både i form av sysselsetting og aktivitet i andre deler av næringslivet, og i form av skatter og utbytter til eierkommunene i regionen.

De økonomiske ringvirkningene er særlig viktig i en situasjon der store deler av næringslivet sliter som følge av koronapandemien. Det er den lokale entreprenøren TT Anlegg som skal stå for bygge- og anleggsarbeidet ved Fennefoss kraftverk.

Behov for modernisering
Helt nye vannkraftutbygginger, som Fennefoss, er det ikke mange av. Fremover er det imidlertid et omfattende behov for å modernisere eksisterende vannkraftverk, både nasjonalt og på Agder. En samlet fornybarbransje er tydelig på at et teknologinøytralt og mer rettferdig skattesystem trengs for at vannkraften skal kunne spille en enda større rolle når samfunnet nå skal omstille seg til å bli fullelektrisk.

- En gledens dag

Ordfører Svein Arne Haugen er glad for at byggingen av Fennefoss kraftverk nå er i gang.

− Dette er en gledens dag, og nå ser vi frem til at arbeidet starter opp og den nye kraftstasjonen skal komme på plass. Ikke minst gleder vi oss til at området rundt kraftstasjonen skal bli mye finere enn det er i dag, sier Haugen.

Opprigging og grunnarbeider

Lars Gunnar Jansen i Agder Energi Vannkraft er prosjektleder for byggingen av Fennefoss kraftverk.

− Arbeidet til TT Anlegg ut over høsten vil bli preget av etablering av riggområder og anleggsveier, og forberedende grunnarbeider i det gamle slaggdeponiet. Det blir også opprigging av brakkerigg, og avgraving av masser i forbindelse med byggegrop og kanaler, forteller han.

Fakta: Fornybar energi til 3.000 boliger

Fennefoss kraftverk vil få en installert effekt på totalt 9,9 MVA, og den årlige produksjonen ved den nye kraftstasjonen er på ca. 59 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket til ca. 3.000 boliger.

Kraftstasjonen skal utnytte fallet på 7,8 meter i Fennefossen. Området rundt den fremtidig kraftstasjon som er preget av tidligere tiders gruvedrift, vil bli reetablert som et attraktivt grøntområde.

Fennefoss har en lang industrihistorie, hvor hovedaktøren har vært Evje Nikkelverk. Dette ble lagt ned i 1946. Gamle Fennefoss kraftverk, som produserte strøm til nikkelverket, ble lagt ned i 1962. I dag er det store slagghauger på området som vitner om tidligere tiders aktivitet.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konsernsjef i Agder Energi Steffen Syvertsen t.v. med ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes
Konsernsjef i Agder Energi Steffen Syvertsen t.v. med ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes
Last ned bilde
Fennefossen i Evje og Hornnes kommune.
Fennefossen i Evje og Hornnes kommune.
Last ned bilde
Fennefossen i Evje og Hornnes kommune.
Fennefossen i Evje og Hornnes kommune.
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

38 60 70 00http://www.ae.no

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg saker fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Agder Energi

Fornybar + hydrogen = sant?16.10.2020 07:00:00 CESTAktuelt

Stadig flere ser hydrogen som en nødvendig energibærer når verden skal kutte klimagassutslipp, og investorene strømmer til hydrogenprosjekter. Samtidig har statsminister Erna Solberg lansert ambisjoner om at Norge i fremtiden ikke bare skal være en olje- og vannkraftnasjon, men også en hydrogennasjon. Hør hva energimarkedsekspert Marius Holm Rennesund og hydrogenrådgiver Liv-Elisif Kalland mener ligger bak den nye hydrogenbølgen i den nye episoden av podkasten Energi og teknologi.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom