Agder Energi

Å Energi debuterer med en ambisiøs solsatsing

Del
Fusjonen mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS ble i dag registrert i Foretaksregisteret og er nå formelt gjennomført. De to konsernene er nå fusjonert til Å Energi AS. Samme dag lanserer Å Energi sin første satsing på utbygging av mer fornybar produksjon; 500 megawatt bakkemontert solenergi innen 2026.

Jeg er glad for at vi nå har fått alle formelle godkjenninger på plass. Sammen skal vi nå skape et fremtidsrettet fornybarkonsern som får en stor rolle i den grønne omstillingen. Vår hovedoppgave fremover blir å bidra til at vi i økende grad frigjør oss fra fossil energi og at hele samfunnet kan drives av ren, fornybar energi, sier Steffen Syvertsen, som er konsernsjef i nye Å Energi.  

En viktig begrunnelse for å gjennomføre fusjonen har vært selskapets mulighet til å utvikle mer produksjon av fornybar energi for å trygge et fremtidig kraftoverskudd. Å Energis fundament vil være vannkraften, men samtidig skal selskapet ta en aktiv rolle i utviklingen i de nye grønne verdikjedene som oppstår innenfor havvind, solenergi, hydrogen, fjernvarme, bioenergi og batteriløsninger. Å Energi debuterer med en ambisiøs solsatsing.

Mer enn 500 megawatt innen 2026
- Skal vi nå klimamålene trenger vi ny fornybar kraft til elektrifisering. Vi har landets beste forhold for produksjon av solenergi, med flest soldager i året. Vi har store tilgjengelige arealer rundt våre kraftverk. Frem til nå har vi stort sett hatt solceller på tak og fasader i Norge, men potensialet er mye større. Med vår erfaring innen fornybar produksjon og nett, har vi gode forutsetninger til å ta en ledende rolle i utbyggingen av storskala solkraft, sier Syvertsen.

Konsernets ambisjon om å bygge mer enn 500 megawatt (MW) innen 2026 betyr at Å Energi vil øke sin årlige kraftproduksjon med fire prosent. Det tilsvarer energiforbruket til rundt 25 000 husholdninger.

Å Energi har allerede startet arbeidet med å identifisere og utvikle bakkemonterte solparker, og har sendt den første konsesjonssøknaden for Birkeland Solpark i Agder. Byggestart er ventet i tredje kvartal 2023. Solparken vil få en installert effekt på inntil 10 MW, som tilsvarer årlig produsert energi på rundt 10 gigawatt timer (GWh) og energiforbruket til cirka 500 norske husholdninger.

Gjennomført fusjon
Med registreringen i Foretaksregisteret er fusjonen formelt gjennomført. Dette medfører at ny konsernledelse og nytt styre også tiltrer.

- Vi skal jobbe for å innfri løftene om å skape nye arbeidsplasser og større verdiskaping i de to regionene der vi har våre ankerfester, og samtidig løfte frem Å Energi som et konsern med ambisjoner om å bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi, sier Syvertsen. 

Å Energi er Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Vannkraft er fundamentet i virksomheten, og vil omfatte en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk. Fusjonen skaper Norges nest største nettselskap med et over 30 000 kilometer langt kraftnett som distribuerer kraft til ca. 310 000 nettkunder i Buskerud og på Agder. Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.  


Kontakter

Bilder

Lenker

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Glitre Energi og Agder Energi er nå blitt et konsern. 

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi