Norges Fredsråd

Bjørn Tore Godal roper "Nei til Norge i Syria"

Del

I dag ble evalueringen av Norges innsats i Afghanistan levert av Godal-utvalget. Evalueringen bør invitere til mer åpne beslutningsprosedyrer vedrørende krigsdeltakelse og tjene som et strengt korrektiv til kriterier for, gjennomføring av, samt rapportering av våre styrkebidrag, sier Hedda Langemyr i Norges Fredsråd.

I dag ble evalueringen av Norges innsats i Afghanistan levert av Godal-utvalget. Den vurderer tre hovedmål det norske bidraget skulle oppnå. Den første og mest vellykkede målsetningen var å hjelpe våre allierte og således fremstå som en viktig medspiller overfor USA og Nato. Mål nummer to, å bekjempe internasjonal terrorisme ble kun delvis nådd. Den tredje målsetningen var utvikling av det afghanske samfunnet gjennom statsbygging. Til tross for stor innsats og ressursbruk anses ikke dette målet som nådd.

Rapporten er ved første øyekast nedslående lesning. Den slår fast at Norge manglet en strategi og utvalgets leder, Bjørn Tore Godal, er overrasket over hvor lite kritikk som har blitt fremmet av den vestlige intervensjonen i norske miljøer. Utvalget etterlyser følgelig en åpnere debatt rundt norsk militær deltakelse i internasjonale operasjoner. Ut fra hovedlinjene i rapporten er det sannsynlig at utvalget ville stilt seg svært skeptiske til et norsk Syria-engasjement.

- Hadde denne rapporten ligget på bordet før avgjørelsen ble tatt om å sende norske soldater til Syria hadde det vært vanskeligere å banke det gjennom, sier Hedda Langemyr i Norges Fredsråd. Det har som vanlig vært en grunnleggende mangel på forankring av det norske oppdraget, og som utvalgsleder Godal påpekte, for lite kritisk debatt om det norske militære bidraget.

- Hastverket med å fatte Syria-vedtaket er nok ikke tilfeldig, sier Langemyr, men noe regjeringen ønsket å få unnagjort før Afghanistan-utvalget leverte sin kritiske vurdering. Lukkede orienteringer i Stortingets utvidete utenriks- og forsvarskomité er svært problematisk og bidrar til nettopp dette, fortsetter Langemyr.

- Denne etterlengta evalueringen bekrefter mye av det interesseorganisasjoner og sivilsamfunn har påpekt i lang tid; at operasjonen ikke har gitt de resultatene norske myndigheter sa de forventet. Evalueringen bør derfor invitere til mer åpne beslutningsprosedyrer vedrørende krigsdeltakelse og tjene som et strengt korrektiv til kriterier for, gjennomføring av, samt rapportering av våre styrkebidrag, sier Langemyr.

- Det bør bli vanskeligere å gå til krig etter dette, avslutter Langemyr.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Norges Fredsråd er en politisk uavhengig paraplyorganisasjon for 19 fredsorganisasjoner. Fredsrådet har spesialkompetanse om fredspolitikk og bred, langvarig erfaring med å drive opplysningsarbeid for fred i Norge siden 1945 – både som selvstendig aktør, som paraply for norsk fredsbevegelse, og som forvalter av Fredshuset. 

Følg pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00:00 CEST | Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.