Norges Fredsråd

Dreining i norsk sikkerhetspolitikk fra USA til Europa

Del
I dag lanserte Regjeringen den nye stortingsmeldingen ”Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk”.

Det legges opp til en dreining fra et utelukkende sikkerhetspolitisk fokus på USA til økt selvstendighet og et tettere regionalt samarbeid, spesielt med Tyskland. I tillegg kom blant annet nyheten om at Norge tar over formannskapet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i 2020.

- Det er gledelig at Regjeringen til tross for vedvarende fokus på USA som nærmeste allierte nå tar tydelig til orde for et sterkere samarbeid både i Norden og med andre europeiske land. Dette vil forhåpentligvis føre til at vi både gjør oss mindre avhengige og sårbare i forholdet til USA, og vil styrke tilliten og samarbeidet i Europa med aktører som vi i utgangspunktet har mye mer til felles med enn USA. Et styrka fokus på OSSE gjennom formannskapet er et veldig tydelig tegn på at det sivile arbeidet for sikkerhet og samarbeid skal vektlegges mer i tiden som kommer. Dette er gode og nye takter fra Brende og Eriksen Søreide, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

Brende og Eriksen Søreide vektlegger at verden ikke er et ideelt sted og at vi ikke kan foreta valg som om den var det. Dette er i tråd med det som har vært Regjeringens politikk, som i stor grad har vært realpolitisk, og basert på det Regjeringen mener er i norsk egeninteresse.

- Vi er skeptiske til en sikkerhetisering av nordområdene da det kan føre til økt militarisering og økt sannsynlighet for lavintentsitetskonflikter i nord. Nordområdene er en region som står overfor en rekke store samarbeidsutfordringer i tiden som kommer, både i forvaltning av naturressurser i lys av klimaendringer, og blant annet i spørsmål vedrørende havrett og urbefolkning. Økt militarisering kan skape opprustning, økt spenning, og vanskeliggjøre politisk dialog og samarbeid, sier Langemyr.

- I møte med utfordringer knytta til væpnet konflikt internasjonalt viser ikke Regjeringen noe tegn til endring og fastholder militære virkemidler som den eneste måten å reagere på en væpnet konflikt. Slik opprettholder de en kunstig dikotomi mellom at det eneste alternativet til ikke å gjøre noe i det hele tatt er å gå inn militært. Fredsrådet etterlyser i forbindelse med Veivalgsmeldingen en mer konstruktiv og rikere debatt om mellomliggende posisjoner, og alternative virkemidler i møte med terrorisme og autoritære regimer, avslutter Langemyr.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Norges Fredsråd er en politisk uavhengig paraplyorganisasjon for 19 fredsorganisasjoner. Fredsrådet har spesialkompetanse på fredspolitikk og bred, langvarig erfaring med å drive opplysningsarbeid for fred i Norge siden 1945 – både som selvstendig aktør, som paraply for norsk fredsbevegelse, og som forvalter av Fredshuset.

Følg pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00:00 CEST | Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye