Norges Fredsråd

Corbyns skyggeminister til Oslo for fredspris-fakkeltog

Del
Mens atomvåpenstatenes ambassader truer med å boikotte fredsprisutdelingen, stiller den britiske opposisjonstoppen og Jeremy Corbyns skyggeminister for fred og nedrustning, Fabian Hamilton, med appell for et internasjonalt atomvåpenforbud når Norges Fredsråd inviterer til det tradisjonsrike fakkeltoget for fredsprisvinnerne fra Jernbanetorget i Oslo søndag 10. desember kl 1730.
Fakkeltoget i 2016. Foto: Frode Ersfjord
Fakkeltoget i 2016. Foto: Frode Ersfjord

- Prisen er et tydelig signal til atomvåpenstatene og NATO om at resten av den siviliserte verden ikke aksepterer deres manglende vilje til å ruste ned, sier Norges Fredråds fungerende daglige leder, Tuva Grimsgaard. - Motstanderne av atomvåpenforbudet har lenge sagt at forbudet ikke vil ha noen effekt, men at atomvåpenstatene nå velger å boikotte utdelingen viser at de føler på presset, og at Nobelkomiteen har truffet politisk riktig.

Vi lever stadig i en verden hvor atomvåpen, og trusselen om atomkrig, er innarbeidet i flere staters sikkerhetspolitiske tenkning. Både USA og Russland har førstebruk av atomvåpen i sine forsvarsdoktriner, og nylig ble også Nord-Korea med i den beryktede «atomvåpenklubben». Trusselen for kjernefysisk ødeleggelse henger like mye over oss i dag som før.
Et nødvendig steg for å oppnå en verden fri for atomvåpen, har vært å få på plass et verdensomspennende forbud. I sommer ble dette omsider forhandlet fram i FN. Hele 122 av verdens 193 land stemte for forbudet slik det var formulert. Sentralt i disse forhandlingene var sivilsamfunnet fra flere land, deriblant ICAN som har fungert som en bred internasjonal kampanje for å hale forbudet i land.

Norges holdning har dessverre ikke vært oppløftende her. Regjeringen valgte å boikotte forhandlingene, og har ikke gitt noen tegn på at de vil snu og signere den i framtiden heller. Norges Fredsråd mener denne fredsprisutdelingen er en klar marsjordre også for regjeringene som hittil har motarbeidet forbudet.

Tradisjonen tro arrangerer Norges Fredsråd fakkeltog for fredsprisvinneren, som også blir et fakkeltog for atomvåpenforbudet og at flere stater må signere. Søndag 10. desember blir det appeller ved: Jeremy Corbyns skyggeminister for fred og nedrustning, Fabian Hamilton; Anne Marte Sundnes Skaland (tidligere daglig leder i ICAN Norge) og Rebecca Johnson (ICAN International); Bård Vegar Solhjell (SV, foreslo årets fredsprisvinner); Abid Q. Raja (V); Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp); og Erling Borgen (Nei til Atomvåpen).

I tillegg blir det musikalsk innslag ved Åse Kleveland, Nosizwe og Norsk Sykepleierforbunds trommekorps. Kleveland har vært engasjert mot atomvåpen siden sitt første album i 1965, og har for anledningen fått skrevet en helt ny sang, "La faklene skinne", som vil bli fremført før fakkeltoget. 

Konferansier er Tuva Grimsgaard, fungerende daglig leder i Norges Fredsråd.

Fakkeltoget arrangeres av Norges Fredsråd i samarbeid med LO, Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp, Nei til Atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen, Mellomkirkelig råd, Human-Etisk Forbund, Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet m.fl.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fakkeltoget i 2016. Foto: Frode Ersfjord
Fakkeltoget i 2016. Foto: Frode Ersfjord
Last ned bilde
Åse Kleveland har fått skrevet en ny sang i anledning fakkeltoget. Foto: Tuva Grimsgaard
Åse Kleveland har fått skrevet en ny sang i anledning fakkeltoget. Foto: Tuva Grimsgaard
Last ned bilde

Lenker

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00:00 CEST | Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye