Norges Fredsråd

Freds- og dialogtur til Russland: Naboer som venner - ikke fiender!

Del
Som motvekt til den senere tids opprustning og skremselspropaganda forbereder en gruppe nordiske kultur- og fredsarbeidere en freds- og dialogreise til Russland 15. - 26. mai 2018. Mange slutter seg til budskapet, og turen er for lengst fulltegnet.
Fra venstre: Birgitte Grimstad og Ingeborg Breines. Foto: Trine Eklund.
Fra venstre: Birgitte Grimstad og Ingeborg Breines. Foto: Trine Eklund.

- Hensikten med turen er å fremme fredelig sameksistens og fri utveksling av ideer og
impulser over grensen med våre russiske naboer, sier tidligere UNESCO-direktør Ingeborg Breines. - Vi ønsker å formidle at det er mange i Norden som er imot det fiendebilde som tegnes av Russland og mot den militære opprustning som pågår i våre land. I stedet vil vi fremme fredelig interaksjon og vennskap.

- Vi ønsker med reisen å styrke vår forståelse og innsikt i russisk kultur og samfunn og møte
vanlige russere, kunstnere, fredsarbeidere og andre likesinnede, forteller visesanger Birgitte Grimstad. 

Budskapet har fått mange interessert i prosjektet, og turen er for lengst fulltegnet med lang venteliste.

Reisen som varer i 11 dager går med fly til Moskva og med elvebåt fra Moskva til St. Petersburg. Turoperatør er: ESCAPE TRAVEL www.escape.no. I tillegg til Escapes kulturprogram vil det bli arrangert møter i de store byene og samlinger underveis og ombord. Det er avtalt møter med bl.a. St. Petersburg Peace Council, Leger mot Atomvåpen, Pugwash, For Safeguarding People og Russian Soldiers’ Mothers.

Dessuten forberedes mindre konserter med norske og russiske musikere.
Fra norsk side deltar:
ELFI SVERDRUP, kvear og smykkekunstner m.m.,
TUVA FÆRDEN, hardingfelespiller, sanger og danser,
BIRGITTE GRIMSTAD, visesanger,
RUNI LANGUM, tegner (hun «stunt-tegner» til musikk.)

For interesserte inviterer arrangørene i forkant til:

  • Informasjons/diskusjonsmøte, Eldorado kino, Oslo, 5. mars kl. 15.00.
  • Støttekonsert på den russiske ambassaden i Oslo, 11. april kl 18.00

Vi håper mange stiller og viser interesse for bedrede relasjoner mellom nabolandene i nord. Endelig program for konserten på Den Russiske Ambassade vil bli sendt ut senere. Hvis du ikke kan delta vil vi sette pris på om du vil uttrykke en moralsk, og evt. økonomisk støtte (konto nummer 1210.89.16816) på den måte som måtte passe deg. 

Nøkkelord

Kontakter

INGEBORG BREINES i.breines@gmail.com
BIRGITTE GRIMSTAD birgittegrimstad35@gmail.com
TRINE EKLUND t-eklun@online.no

Bilder

Fra venstre: Birgitte Grimstad og Ingeborg Breines. Foto: Trine Eklund.
Fra venstre: Birgitte Grimstad og Ingeborg Breines. Foto: Trine Eklund.
Last ned bilde

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00:00 CEST | Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye