WHO kritiseres for interessekonflikt i re-evaluering av helserisikoen ved stråling

Del
47 internasjonale organisasjoner retter i et brev bitende kritikk mot en pågående WHO-vurdering av helserisikoen ved stråling fra trådløs teknologi. Ekspertvurderingen er preget av tette bånd til næringen og mangler helt representanter fra den store gruppen av eksperter som advarer om alvorlig helserisiko. WHO har gitt opp sin primæroppgave, som er å forsvare folkehelsen, til fordel for næringsinteresser, skriver organisasjonene.

47 organisasjoner fra hele verden, inkludert Folkets Strålevern i Norge, retter i et felles brev sterk kritikk mot WHOs pågående gjennomgang av helserisikoen ved stråling fra trådløs teknologi, se også vedlegg for mer utdypende informasjon. Ekspertgruppen preges av personer med tilknytning til næringen. Det mangler også helt representanter fra den store og voksende gruppen av eksperter og forskere som mener at der er betydelig helserisiko. Denne gruppen må delta for å få et fullstendig og objektivt bilde av helserisikoen.

Liten gruppe dominert av ICNIRP

Den lille kjernen av seks eksperter med hovedansvar for WHO-utredningen av helserisiko er dominert av fire personer som er medlemmer av, eller rådgivere for, ICNIRP – den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende stråling. De seks ekspertene har samarbeidet med hverandre i lang tid, og er kjent for å benekte at det fins noen helserisiko (såkalt «intellektuell bias»). ICNIRP står bak den gjeldende standarden for tillatt stråling, som er av stor økonomisk og strategisk betydning for næringen. ICNIRPs grenseverdier gir ikke beskyttelse mot virkningene av langvarig eksponering, de gjelder kun for svært korte eksponeringstider. Grenseverdiene er mye kritisert for å være foreldet og ikke tilpasset dagens massive eksponering, og tar ikke hensyn til den betydelige mengde forskning som viser helserisiko også langt under grenseverdiene. Organisasjonene stiller spørsmål ved at disse ekspertene først setter grenser gjennom ICNIRP, og deretter får vurdere disse for WHO. Det betyr at bukken settes til havresekken.

ICNIRP - Frontorganisasjon for bransjen?

ICNIRP framtrer som en frontorganisasjon som forsvarer mililtær- og telekomindustriens interesser. Selv om det fins en økende mengde forskning som viser helserisiko ved stråling under ICNIRPs grenseverdier, har ICNIRP konsekvent og i mange år ignorert denne forskningen. Ekspertgruppens sammensetning må forstås som at WHO har gitt opp sin hovedoppgave, som er forsvaret av folkehelsen. Denne viktige oppgaven har veket til fordel for næringsinteresser, skriver de 47 organisasjonene, inkludert Folkets Strålevern.

Svensk ekspert med diskvalifikasjon benekter risiko

Kjerneteamet av eksperter omfatter professor Maria Feychting fra Karolinska Institutet. Maria Feychting er også visepresident i ICNIRP. Hun mottar selv finansiering fra telekombransjen, sammen med sin sjef og kollega Anders Ahlbom ved Institut for Miljömedicin. Maria Feychting og Anders Ahlbom dominerte i 10 år samtlige svenske ekspertstudier om helserisiko ved stråling fra trådløs teknologi og all helserisiko ved stråling ble konsekvent avkreftet.

Krever nye grenser som beskytter mot langtidseksponering

De 47 organisasjonene krever i sitt brev til WHO blant annet at WHO endrer sammensetningen av ekspertgruppen slik at den kan gi et objektivt bilde av forskningsverdenens vurderinger om saken, og at WHO avslutter sitt mangeårige intime samarbeid med ICNIRP.

Organisasjonene peker i brevet også på at et stadig voksende antall mennesker lider av alvorlige sykdommer og symptomer knyttet til at de eksponeres for stråling, og at en hel generasjon av barn utsettes for nivåer under oppveksten som, ifølge eksperter, medfører alvorlig helserisiko. WHO bør umiddelbart ta skritt for å etablere nye grenser som beskytter verdens befolkning mot helserisiko i stedet for å beskytte industrien som produserer produkter som avgir stråling.

Mer info / Bakgrunn

WHOs arbeid innen helsefare fra elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier (WHOs «EMF-Project») har siden 1996 vært dominert av folk fra ICNIRP. Prosjektet har helt klart vært fokusert på markedsføring av ICNIRPs grenseverdier innenfor et "harmoniseringsprosjekt", til tross for at ICNIRPs grenseverdier ikke engang har ambisjoner om å gi noen beskyttelse mot langvarig eksponering. EMF-prosjektet ble startet av ICNIRPs første formann Michael Repacholi, nå konsulent for mobilbransjen. Han ledet i årene 1996 og 2006 EMF-prosjektet ved WHO under stadig økende kritikk på grunn av sitt nære samarbeid med næringen. WHO-prosjektet ble over flere år finansiert med 50% av mobilindustriens viktige lobbyforeninger GSMA (GSM Association) og MMF (Mobile Manufacturers Forum). Nåværende prosjektleder Emilie van Deventer ble rekruttert av Michael Repacholi. Van Deventer jobbet da hun ble rekruttert som førsteamanuensis ved Universitetet i Toronto, der hennes arbeid ble finansiert av et teleselskap og det kanadiske forsvarsdepartementet. Hun har ingen medisinsk kompetanse. Hun er elektroingeniør som har spesialisert seg på utvikling av mikrobølgeantenner, noe få mennesker aner når hun blir presentert som "Doctor", hvilket hun gjør også når hun deltar i ekspertgruppen til det svenske strålevernet, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere. Ettersom myndighetene per i dag unngår å formidle denne informasjonen til det norske folk, tar Folkets Strålevern ansvar i denne saken, slik at du kan ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger i forhold til eksponering og bruk av trådløs teknologi. Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling. Folkets Strålevern: – formidler objektiv informasjon om helseskader fra elektromagnetisk stråling – formidler objektiv informasjon om myndigheters beslutninger i andre land – arbeider for å få satt ned grenseverdiene for utslipp fra trådløs teknologi – arbeider spesielt for å beskytte barn og unges hverdag i barnehage, skole, osv. Folkets Strålevern ønsker å sette i gang forskning i samarbeid med sentrale forskningsmiljø, med ambisjoner om å senke strålingsnivået rundt oss til et nivå som er lik, eller lavere enn, det nivået objektive forskningsresultater viser at vi kan tåle. Ved utvikling av fremtidig teknologi, må det tas hensyn til helseaspektet, og føre-var-prinsippet må være gjeldende ved manglende forskningsresultater. Folkets Strålevern arbeider for at prisen vi må betale for moderne teknologi ikke blir for høy – for oss, og for generasjonene som kommer.

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye