Viking Ocean Cruises

Viking Expeditions - Genetisk sekvensering av planteplankton til havs

Del

Viking legger til rette for enda mer forskningsaktiviteter ombord på sine ekspedisjonscruise i samarbeid med anerkjente forskningsinstitusjoner. Skal bidra til en bedre forståelse av "verdens lunger".

Vikings ekspedisjonsteam i arbeid
Vikings ekspedisjonsteam i arbeid

LOS ANGELES (21. mai 2024) – Viking® (www.viking.com) (NYSE: VIK) kunngjorde i dag at de styrker forskningsinnsatsen på selskapets ekspedisjonsflåte ytterligere, med sanntids miljø DNA-sekvensering (eDNA) av planteplankton om bord. Med faglig bistand fra UC San Diego's Scripps Institution of Oceanography og J. Craig Venter Institute (JCVI), har PCR-laboratoriet ombord på Viking Octantis® blitt omgjort til et avansert, flytende forskningslaboratorium der gjesteforskere som bidrar til "Genomics at Sea Program" (GASP) kan overvåke miljøpåvirkningen på planteplankton uten å måtte transportere prøvene til land. Det markerer en betydelig milepæl innen marin forskning når Viking blir det første cruiseselskapet som har utstyr til å kunne gjennomføre sekvensering av miljø-DNA om bord på skipene sine.

Dagens lansering er enda et eksempel på Vikings lovnad om at hvert ekspedisjonscruise også skal bidra til å fremme forskning og kunnskap. Laboratoriet og deltakelsen i GASP er en videreutvikling av Vikings samarbeid med Fjord Phyto, et NASA-finansiert program hos Scripps, som gjør det mulig for gjestene å delta i forskningsaktiviteter gjennom å bistå med prøvetaking av polart planteplankton for genetiske populasjonsanalyser.

«Helt siden vi startet Viking Expeditions så har det vært vår klare målsetning å bidra og legge til rette for meningsfylt, vitenskapelig arbeid», sier Karine Hagen, konserndirektør i Viking. «Nå er vi i vårt tredje ekspedisjonsår, og vi er veldig glade for at vi har klart å nå målet sammen med våre anerkjente vitenskapelige samarbeidspartnere. Ved å gjenbruke teknologien som holdt gjestene våre trygge under pandemien til andre, viktige forskningsformål så vil vi få verdifull innsikt i viktige miljøspørsmål". 

Ombyggingen av PCR-laboratoriet om bord på Viking Octantis fant sted tidligere i år mens skipet var i Antarktis. Viking vil regelmessig være vertskap for forskere fra Scripps ved seilinger på De store sjøer i Nord-Amerika. I sommer skal laboratoriet om bord på det identiske søsterskipet Viking Polaris® også tilpasses for å styrke forskningsinnsatsen ytterligere, før begge skipene returnerer til Antarktis senere i år.

Viking Expedition Team og vitenskapelige samarbeidspartnere

Det Viking har gjort er å skape en vitenskapelig opplevelsesreise i en ekspedisjons- og reiselivssetting ved hjelp av partnerskap med anerkjente akademiske institusjoner. På hver ekspedisjon er gjesteforskere fra partnerinstitusjoner en del av det tverrfaglige ekspedisjonsteamet på 36 personer. Denne gruppen av eksperter veileder gjestene i vitenskapelig arbeid, gir faglig informasjon under utflukter og leverer forelesninger i verdensklasse.

Vikings partner, Scripps Institution of Oceanography, arbeider med  miljø-utfordringer, mens JCVI jobbber med genomikk.

"Vi er begeistret for det betydelige vitenskapelige potensialet som dette samarbeidet representerer, " sa Andrew Allen, professor i marinbiologi ved Scripps og JCVI. "Vår evne til å forstå hvordan havplankton reagerer på skiftende forhold, som følge av både naturlig variasjon og menneskelig påvirkning er avhengig av prøvetaking og observasjon. Gjennom dette arbeidet så vil vi få mer informasjon om planktonets genetiske mangfold, og dermed bedre evnen vår til å vurdere havets biologiske respons på klimaendringer og andre faktorer". 

I tillegg til å være vertskap for gjesteforskere fra Scripps og JCVI på reiser til Antarktis og De store sjøene, har Viking også bidratt til utstyr på land for å sikre effektiv gjennomføring av sekvensering på ekspedisjonscruisene.  

"Planteplankton i havet absorberer 40 prosent av verdens karbon og bidrar til omkring 50 % av oksygenet i atmosfæren. Sammen med verdens skoger er de "planetens lunger", og hvert andre åndedrag vi tar kommer fra planteplankton", sier Dr. Damon Stanwell-Smith, vitenskapssjef hos Viking. "Vi er stolte av å tilby våre vitenskapelige partnere muligheten til å forstå disse organismene som spiller en så kritisk rolle i jordens karbonkretsløp enda bedre." 

I tillegg til Scripps Institution of Oceanography er Vikings andre samarbeidspartnere:

  • University of Cambridge's Scott Polar Research Institute (SPRI): Forskere fra SPRI utfører feltarbeid om bord på Vikings ekspedisjonsskip og gir også forelesninger til gjestene ombord. SPRI har hatt en betydelig rolle i utviklingen av det vitenskapelige programmet for Vikings ekspedisjonscruise. Spesialister fra instituttet ble også konsultert i utviklingen av The Science Lab på Vikings ekspedisjonsskip. Det 380 kvadratmeter store laboratoriet er  utstyrt med både «våte» og «tørre» laboratoriefasiliteter og tilrettelagt for et bredt spekter av forskning. Julian Dowdeswell, geografiprofessor ved University of Cambridge, og tidligere direktør for SPRI, leder Viking Research Advisory Group, et konsortium av vitenskapelige ledere fra Vikings partnerinstitusjoner som har vært aktivt involvert i å overse forskningen som gjennomføres om bord. I 2022 lanserte Viking «Viking Polar Marine Geoscience Fund» som fullfinansierer SPRIs aller første fulle professorat - Viking Chair of Polar Marine Geoscience. Denne stillingen styrker forskningen på polare miljøer, inkludert polare isflak, sjøis og havsirkulasjon.
  • The Cornell Lab of Ornithology: Ornitologer er regelmessig ombord på Vikings ekspedisjonsskip der de forsker på nye observasjonsmetoder.
  • National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Great Lakes Environmental Research Laboratory (GLERL): Utfører innovativ forskning på økosystemene i De store sjøene og i kystregionene for å gi informasjon som kan bedre ressursbruk og forvaltningsbeslutninger. Vikings ekspedisjonsskip er også offisielle NOAA / US National Weather Service værballongstasjoner.
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA): Forskere fra NIVA er engasjert i tverrfaglige forskningsprogrammer innen vannrelaterte spørsmål. På Vikings ekspedisjonsskip er NIVAs «FerryBox-system» med automatiserte oseanografiske instrumenter installert for å ta prøver av hav- og ferskvannsområdene der fartøyene seiler, for å gi kontinuerlig informasjon om klorofyll, oksygen, temperatur, saltholdighet, mikroplast og meteorologiske data.
  • Oceanites: Viking har inngått et samarbeid med Oceanites, en amerikansk non-profit forskningsenhet som har forsket på antarktiske pingviner de siste tretti årene.
  • IUCN Species Survival Commission Species Monitoring Specialist Group: Viking samarbeider med denne internasjonale ekspertgruppen for å utvikle overvåkingssystemer for marint biologisk mangfold som gjør det mulig å samle verdifulle artspopulasjonsdata.
  • Norsk Polarinstitutt: Tillatelsesmyndighet for Vikings ekspedisjonsskip under norsk flagg, som gjennomgår og godkjenner alle Vikings ekspedisjons- og forskningsaktiviteter i Antarktis.

Vikings ekspedisjonsreiser

Viking tilbyr ekspedisjonsreiser i Antarktis, Arktis og Nord-Amerikas «Great Lakes», med en ekspedisjonsflåte som inkluderer Viking Octantis og Viking Polaris. Designet av det samme teamet som står bak de prisbelønte Viking Langskip® og havgående cruiseskip er de spesielt bygget for ekspedisjoner, i en ideell størrelse for sikkerhet, komfort og for reiselivsaktiviteter på avsidesliggende destinasjoner. Flere innendørs og utendørs utsiktsplattformer gjør at gjestene kommer så tett på de fantastiske naturopplevelsene som mulig.

Viking har tatt et ansvar som strekker seg utover det å tilby eksepsjonelle reiseopplevelser. Helt fra starten av har selskapet vært opptatt av miljøet, og tatt beslutninger som de mener er vitenskapelig riktige i stedet for det som anses som politisk "i vinden". Vikings flåte har mange miljøvennlige funksjoner, som dieselelektriske elveskip og energieffektive havgående fartøy utstyrt med lukkede eksosscrubbere. Vikings ekspedisjonsskip har satt en ny standard ved å overgå kravene til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sin energieffektivitetsindeks (EEDI) med nesten 38%. I tillegg jobber Viking med å gjøre neste generasjon havgående skip enda mer miljøvennlige, med et prosjekt for et delvis hybrid fremdriftssystem med flytende hydrogen og brenselceller, som gir nullutslipp mens de ligger i havn og når skipene seiler i lave hastigheter.

Med et tydelig fokus på å skape opplevelser for den vitebegjærlige reisende prøver ikke Viking å være alt for alle. Denne tilnærmingen har resonert hos gjestene våre, og i 2023 ble Viking rangert på topp for både ekspedisjonscruise og for havegående cruise av Condé Nast Traveler i deres siste Readers' Choice Awards.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye