Skift - Næringslivets klimaledereSkift - Næringslivets klimaledere

Norsk næringsliv samarbeider om en ny nasjonal gap-analyse av Norges sirkularitet

Del

Norsk økonomi ble i 2020 målt til å være 2,4 prosent sirkulær. Over 97 prosent av ressursene vi forbruker går til deponi eller blir lagret. Det globale gjennomsnittet er 7,2 prosent og det er avgjørende for Norge å bli mer sirkulært for å lykkes med våre klima- og miljømål. Norske næringsaktører mobiliserer nå myndigheter og næringsliv til samarbeid om en ny nasjonal gap-analyse som kan danne grunnlag for å omstillingen til en sirkulær økonomi. Analysen blir gjort i samarbeid med den anerkjente nederlandske stiftelsen Circle Economy  for å kunne sammenligne Norge med andre Europeiske nasjoner.

Simon Skreddernes/Renas

Omstillingen til en sirkulær økonomi er helt nødvendig for å kunne oppnå våre klima- og naturmål, sikre forsyningssikkerhet av råmaterialer og skape nye arbeidsplasser, sier Alexander F. Christiansen, daglig leder i Circular Norway.

Både Støre- og Solberg-regjeringen har i sine regjeringsplattformer uttalt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

For å sikre at utviklingen går i riktig retning trenger vi indikatorer og jevnlige målinger, påpeker Christiansen.

Det er en bred allianse som nå tar initiativ til en ny måling av sirkulariteten i Norge. Circular Norway sammen med Skift – Næringslivets klimaledere, Elektroforeningen, RENAS, Siemens, Ruter og Avfall Norge inviterer nå flere aktører med i samarbeidet.

Vi ønsker en bred allianse bak rapporten og ønsker gjerne flere aktører med, for å sikre at den både inneholder strategisk kompetanse fra norske næringer, og at innholdet tas i bruk. Koalisjonen bak rapporten vil gi råd og innspill til prioriteringer, bidra med systeminnsikt og bransjekunnskap, og dele viktige perspektiver som må ivaretas i omstillingen til en sirkulær økonomi, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere. 

Har Norge fortsatt Europas største materialfotavtrykk?

Siden Norge gjorde siste måling i 2020 har flere europeiske land utarbeidet gap-analyser: for Sverige, Danmark, UK, Skottland, Nord Irland, Nederland, Østerrike, Polen og Sveits. For å undersøke om norsk økonomi har utviklet seg i riktig retning fra 2020 til 2024, gjentas nå analysen som er gjort i samarbeid med den anerkjente stiftelsen Circle Economy, som har utviklet en metode for å sammenligne analyser av ulike nasjonale økonomier, og norske aktører.

– I analysen vil vi presentere et helhetlig forbruksbasert klimagassregnskap. Det betyr at vi ser på klimagassutslippene i hele verdikjeden, og inkluderer direkte og indirekte utslipp som oppstår når vi benytter ressurser for å dekke våre samfunnsbehov. For å sikre omstillingen til en sirkulær økonomi spiller norsk næringsliv en nøkkelrolle. Derfor ønsker vi å sette fokus på et utvalg næringer der vi ser på materialfotavtrykk og et forbruksbasert klimagassregnskap for disse næringene, sier Haugland.

 

Velkommen til lansering av initiativet for Circularity Gap Report Norway 2024

Initiativet lanseres 14. mai kl. 09:30, Den store sirkulærkonferansen 2024  i Asker kulturhus, Strøket 15A. Presse trenger ingen påmelding.

Konferansen er en viktig møteplass for alle som jobber med – eller har interesse for – omstillingen til en sirkulær økonomi.

For spørsmål eller intervjuer, kontakt:

Alexander F. Christiansen
Daglig leder, Circular Norway
ac@circularnorway.no
Tlf.: +47 481 78 088

Bjørn Kjærand Haugland
Administrerende direktør, Skift - Næringslivets klimaledere
bjorn@skiftnorge.no
Tlf.: +47 976 87 315

Nøkkelord

Kontakter

Om Skift

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt overordnede mål er å øke farten i det grønne skiftet. Skift samler de mest klimaambisiøse selskapene i Norge og peker på mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet. 

skiftnorge.no

Følg pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skift - Næringslivets klimaledere på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

Ny veileder for grønn omstilling. Lykkes de små, lykkes også Norge13.6.2024 14:11:34 CEST | Pressemelding

Det er utfordrende for mindre bedrifter å komme i gang med bærekraftsarbeidet, viser en fersk bærekraftsundersøkelse* fra SpareBank 1. Derfor har flere store næringslivsaktører, i regi av Skift, gått sammen for å utarbeide en SMB-veileder for klimaomstilling. Veilederen gir praktiske tips og anbefalinger til bedrifter som ikke vet hvor de skal starte, og fremhever forretningsmuligheter og fordeler som oppstår for selskaper som prioriterer klimaarbeidet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye