Skift - Næringslivets klimaledere

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt overordnede mål er å akselerere overgangen til nullutslippsamfunnet, slik at Norge og norsk næringsliv når klimamålene om 55 prosent utslippskutt innen 2030 – i tråd med Parisavtalen.

Skift fremmer at næringslivet skal gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter den grønne omstillingen utgjør. Vi arbeider for dette gjennom samarbeid, nettverk, kompetanseheving og politisk påvirkning.

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt overordnede mål er å akselerere overgangen til nullutslippsamfunnet, slik at Norge og norsk næringsliv når klimamålene om 55 prosent utslippskutt innen 2030 – i tråd med Parisavtalen.

Skift fremmer at næringslivet skal gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter den grønne omstillingen utgjør. Vi arbeider for dette gjennom samarbeid, nettverk, kompetanseheving og politisk påvirkning.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye