Demokratene

Demokratene advarer skarpt mot EUs klimahysteri og «Fit for 55»

Del
Den 14. juli la EU fram sin klimaplan «Fit for 55». De neste to årene skal tusenvis av lobbyister, mer enn 700 EU-parlamentarikere og 27 regjeringer jobbe intenst for å kutte 55 prosent CO2-utslipp innen 2030, og bruken av fornybar energi skal dobles. Dette anser Demokratene som en politisk atombombe mot Europas og Norges stabilitet og økonomi. Vi avviser «Fit for 55» fullstendig, akkurat som vi avviser både Parisavtalen og Regjeringens «Klimaplan 2030.

Demokratene advarer skarp mot EUs klimahysteri og «Fit for 55»

Den 14. juli la EU fram sin klimaplan «Fit for 55». De neste to årene skal tusenvis av lobbyister, mer enn 700 EU-parlamentarikere og 27 regjeringer jobbe intenst for å kutte 55 prosent CO2-utslipp innen 2030, og bruken av fornybar energi skal dobles. Dette anser Demokratene som en  politisk atombombe mot Europas og Norges stabilitet og økonomi. Vi avviser «Fit for 55» fullstendig, akkurat som vi avviser både Parisavtalen og Regjeringens «Klimaplan 2030. 

Regjeringen, Stortinget, stortingspartiene, og aktivister i media, NRK og organisasjoner jubler for enda mer klimahysteri, EU-tilpasning, elektrifisering og vindkraft. Demokratene vil på det sterkeste advare velgere og borgere både mot denne paniske og hodeløse politikken, som er frakoblet all fornuft, virkeligheten, vitenskap, matematikk, empiriske, teknologiske fakta, og økonomiske realiteter. Dessuten er det fullstendig unødvendig og bortkastet. Vår Politiske Nestleder er klimapolitisk talsmann, og uttaler: 

«Det finnes ingen klimakrise, og CO2 er ikke forurensing, og styrer heller ikke jordens klima. Derfor er også samtlige kostbare og paniske klimatiltak ikke bare meningsløs sløsing – de er også en enorm trussel mot Norges strømkunder, næringsliv, natur, økonomi, frihet, og selvråderett.  Vi vil også påpeke at Norge er gjort til en EU-koloni av globalistene, gjennom EØS, ACER og andre avtaler som bare gagner andre land, stikk imot folkeviljen. Alt dette ønsker vi å kompromissløst å motarbeide og stoppe.»  

Målet med EUs  «Fit for 55» er å oppfylle Parisavtalen gjennom å redusere bruken av fossil energi, for til slutt å kutte ut bruken fullstendig. Drømmen er at disse enorme energimengende skal kunne erstattes med sol- vind- og biologisk kraft, som skal balanseres og magasineres i batterier, hydrogen, ammoniakk og norsk vannkraft, i et fantsasiprosjekt som globalistene kaller et «smartnett»  

Dette er et luftslott basert på SciFi og talltriksing, og Demokratene vil med dette refse alle de ni stortingspartiene,  stortingsrepresentanter, regjering, mainstream media, og organisasjoner som Zero, NHO og LO som bevisst sprer angst, massehysteri og en følelse av tidsnød i befolkningen, og samtidig ikke forholder seg til resultatene som allerede foreligger rundt Merkels «Energiwende»: 

«Energiwende» er en kostbar fiasko

• Etter 30 år med varsler fra klimaindustriens egne høytlønnede «forskere» om at vi bare har noen få år igjen på å redde kloden, så har vi fortsatt bare noen få år igjen på å redde kloden. Det burde mane til en viss skepsis og forsiktighet når så mye penger og makt står på spill. I klimahysteriet finnes det ikke lenger skepsis, forsiktighet eller bremser, og det burde bekymre både borgere og media. 

•Etter at Tyskland har brukt 1000 milliarder euro på over 30.000 vindturbiner, har den tyske vindkraft-industrien kollapset, og Tyskland er like avhengig av kull og gass som før, samtidig som problemene med energimangel og ustabilitet plutselig truer hele EU – og Norge står for tur. Dette burde mane til kritiske spørsmål om hvorfor enda flere vindturbiner vil løse problemene.  

• Det er også ubestridelig at Parisavtalen ikke er forpliktende for land som Kina, India, Afrika, Sør-amerika og Midtøsten. På grunn av økonomisk vekst, populasjonsvekst, og økt levestandard, øker også bruken av fossil energi i disse deler av verden, og byggingen av kullkraftverk pågår for fullt. Vi ser faktisk samme trend i Europa:  

Polen satser fortsatt på kullkraft, og selv Tyskland selv har initiert byggingen av nye enorme gassrørledninger til Russland, mens Frankrike er i gang med å bygge mange flere atomkraftverk. 

Det finnes ikke noe «grønt skifte»

Dette beviser at det ikke finnes noe «Grønt Skrifte» i verden uansett hvor mange batteribiler Regjeringen lokker folk til å kjøpe ved å slippe å bidra til fellesskapet. Vi i Demokratene er anti-gobalister og realpolitikere som derfor ønsker å si opp Parisavtalen, EØS-avtalen, ACER-avtalen, og Marrakesh-avtalen, og vil avvikle alle klimatiltak, lover og avgifter. Vi mener disse avtalene undergraver Norges selvråderett, stabilitet, økomomi og grunnlov, ikke forholder seg til virkeligheten, og ikke er til Norges beste.  

Vi avviser også rekken av globalistiske endrings-ideologier, som i form og innhold minner mistenkelig om udemokratiske regimers «store sprang» og «kulturrevolusjoner: Her nevner vi FNs «Bærekraftsmål», EUs «Fit for 55», IEAs «Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector». Privatmannen Klaus Schwabs «The Great Reset» gjennom WEF, og naturligvis Regjeringens «Klimaplan 2030»

Redd Norge i stedet for hele kloden

Moralister ønsker gjerne å redde hele kloden, men for Demokratene holder det å redde lille Norge. Slik vi ser det var Norge, fritt, fredelig, velfungerende, rent, ryddig, resirkulerende, naturvennlig, ordnet, forutsigelig og veldrevet før globalistene satte i gang med sine samfunnseksperimenter – som mistenkelig nok betinger at globalitene får beholde makten. 

Vi trenger ikke alle disse store planene og omstillingene. Fordi det finnes ingen klimakrise. I stedet mener Demokratene at Norge er inne i sin største politiske krise noensinne, og det er de EU-vennlige globalistene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er det største problemet.

"Grønt skifte" er et ekstremt farlig samfunnseksperiment, forsøkt gjennomført av en EU-elite som har omgjort Norge til en EU-koloni. Dette er Demokratene dedikert til å motarbeide konstant og kompromissløst.

Nøkkelord

Kontakter

Om Demokratene

Demokratene
Demokratene
Kirkegata 12
4611 Kristiansand S

+47 94 26 09 25http://www.demokratene.no

Demokratene mener at Norge må tenke på de som lever, de som bygget landet — og de som skal arve det.

Følg pressemeldinger fra Demokratene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Demokratene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Demokratene

Demokratene sender åpent brev til helseministeren17.7.2021 14:49:38 CEST | Pressemelding

Demokratene stiller seg kritisk til flere sider av Regjeringen Covid-håndtering, og ikke minst vaksineringen av barn. Derfor har vi skrevet et åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie, som leder Helse- og omsorgsdepartement og derfor har øverste ansvar for vaksineprogrammet og hva det medfører av konsekvenser. Vi ønsker svar på noen viktige spørsmål, og venter at helseministeren kommer med klare svar til oss, foreldre og befolkningen. Spørsmålene er som følger: