Medietilsynet

Utenlandske pengespillaktører reklamerer mindre på norsk tv

Del

For tredje år på rad bruker utenlandske pengespillselskaper mindre penger på reklame rettet mot norske tv-seere. Det viser tall fra Medietilsynet. – Det er positivt at pengebruken på reklame som etter norsk lov er ulovlig, fortsetter å falle, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Siden toppen i perioden august 2017 til juli 2018, har tv-reklame for pengespill gått ned med 17 prosent. Foto Medietilsynet
Siden toppen i perioden august 2017 til juli 2018, har tv-reklame for pengespill gått ned med 17 prosent. Foto Medietilsynet

De norske og utenlandske pengespillselskapene brukte til sammen 865 millioner kroner på tv-reklame fra august 2019 til juli 2020. Det er 14 millioner kroner eller 1,6 prosent mindre enn samme periode året før (det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering).

Pengespillreklame sendt fra utlandet kan stoppes fra nyttår

Medietilsynet har kartlagt pengespillselskapenes tv-reklamer rettet mot norske seere siden 2013. Siden toppen i perioden august 2017 til juli 2018, har tv-reklame for pengespill gått ned med 15 prosent.

– Det er fint å se at det brukes mindre penger på reklame som er i strid med norske regler. Det er imidlertid viktig å påpeke at vi kun har oversikt over markedsføringen av pengespillreklame som sendes på direktesendte tv-kanaler som rettes mot norske seere, og ikke på nett eller andre steder, sier Velsand.

De utenlandske aktørene er fortsatt størst på pengespillreklame

De utenlandske aktørene som ikke har tillatelse til å markedsføre spill i Norge, står fremdeles for majoriteten av pengespillreklamen som rettes mot norske tv-seere, med to tredeler av det totale antallet pengespillreklamekroner. De norske spillselskapene Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Pantelotteriet og Postkodelotteriet, som har lov å sende reklame på tv i Norge, står for den siste tredelen. Det viser tall fra Nielsen Media Research har samlet inn for Medietilsynet.

Det er også de utenlandske pengespillaktørene som står for fallet i reklameinntekter. Tv-reklamemarkedet for utenlandske pengespill rettet mot Norge, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, falt med over åtte prosent fra august 2019 til juli 2020 målt mot samme periode året før.

Over 80 prosent av all pengespillreklame som sendes på tv i Norge er utenlandsk. I løpet av et gjennomsnittsdøgn sender utenlandske pengespillselskap 1 250 reklamer. Til sammenligning sender de norske spillselskapene 287 reklamer.

Fakta om utviklingen i pengespillreklame

  • Pengespillselskapene brukte 1,6 prosent mindre på pengespillreklame i perioden august 2019 til juli 2020 målt mot samme periode året før. Til sammenligning brukte pengespillaktørene 13 prosent mindre på reklame i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot perioden august 2017 til juli 2018.
  • Reklame for utenlandske pengespill rettet mot norske tv-seere falt med 8 prosent i perioden august 2019 til juli 2020. Den utenlandske pengespillreklamen står for 67 prosent av alle kroner som brukes på pengespillreklame sendt i Norge.
  • Reklame for norske, lovlige pengespill økte med 15 prosent i perioden august 2019 til juli 2020, og står nå for 33 prosent av alle kroner som brukes på pengespillreklame i Norge.
  • 81 prosent av all pengespillreklame som sendes på tv rettet mot nordmenn er utenlandsk.
  • 14 prosent av de utenlandske kanalenes totale reklameinntekter kommer fra pengespill, mot 3 prosent for de norske kanalene.
  • De norske tv-kanalenes totale reklameinntekter falt med 4,3 prosent i den siste perioden som er kartlagt. De utenlandske tv-kanalenes totale reklameinntekter falt med 3,5 prosent i samme periode.

Om tallene

Tallene er hentet fra reklamestatistikk fra Nielsen Media Research for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. I statistikken er det registrert pengespillreklame (reklameinnslag og sponsorplakater) sendt av de største tv-kanalene som er tilgjengelige for norske seere. Kanalene som er med i utvalget sender fra Norge og Storbritannia. Medietilsynet har ingen oversikt over reklame sendt i andre kanaler eller på andre plattformer enn direktesendt tv.

Alle tall er basert på gjeldende prislister for den enkelte kanal, og er derfor gjengitt som bruttokroner. Rabattene for annonsering kan være svært høye, og bruttobeløpet kan derfor avvike mye fra nettobeløpet. Denne prislistemetoden benyttes da den er den eneste som er allment tilgjengelig. Metoden gir et godt sammenlikningsgrunnlag på tvers av kanalene, og den prosentvise endringen er reell forutsatt at rabattene ikke endres drastisk.

Tv-kanaler som sender fra Norge: TVNorge, NRK, TV 2, TV 2 Livsstil, TV 2 Humor, TV 2 Sport, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Zebra.

Tv-kanaler som sender fra utlandet: BBC Brit, Comedy Central, Discovery Channel, Disney Channel, Eurosport 1, Eurosport Norge, FEM, FOX, MAX, National Geographic Channel, Nickelodeon, TLC, TV3, TV6, Viasat 4 og VOX.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Siden toppen i perioden august 2017 til juli 2018, har tv-reklame for pengespill gått ned med 17 prosent. Foto Medietilsynet
Siden toppen i perioden august 2017 til juli 2018, har tv-reklame for pengespill gått ned med 17 prosent. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten15.12.2020 14:00:00 CETPressemelding

Medietilsynet skal neste år utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. – Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom