Norges Pelsdyralslag

Stortinget får hele ansvaret for å sikre rettferdig erstatning

Del

Regjeringen har snudd helt rundt i saken om erstatning til norske pelsdyrbønder og foreslår nå at avviklingen skal behandles som ekspropriasjon. Pelsdyrbøndene frykter nå at regjeringens siste kuvending vil føre til nye ekstrarunder og at oppgjøret skyves enda lenger ut i tid.

I januar er det tre år siden forhandlingene på Jeløya, som førte til nedleggelse av den norske pelsdyrnæringen. I årene som har gått har de 200 norske familiene som rammes levd i usikkerhet og uvisshet, uten mulighet til å planlegge for fremtiden.

Norges Pelsdyralslag har dokumentert at bøndene lider milliardtap, og regjeringen har kommet med flere forslag til erstatningsordninger som kun ville dekket en brøkdel av bøndenes tap. I februar satte Stortinget foten ned og vedtok at bøndene skulle holdes skadesløse. Regjeringen lovet at ordningen skulle være på plass i god tid før sommeren. Nå kaster de altså kortene til fordel for en lovendring som skal behandle forbudet som ekspropriasjon, og går inn for det samme forslaget de stemte mot i februar.

- Dette har vi bedt om i år etter år etter år etter år. De 200 bøndene som fratas alt burde behandles likt som andre staten tar noe fra. Regjeringen har kjempet hardnakket mot dette like lenge, mens bøndene har vært fanget i total usikkerhet. Nå skulle forskriften Stortinget bestilte endelig vært på plass og sikret full erstatning. Bøndene kunne gått videre i livene sine. I stedet for å komme med en løsning, kommer regjeringen med enda mer prosess. Det er dramatisk for bøndene som allerede har hatt livet på vent i snart tre år, og som taper penger for hver dag som går uten at det er en endelig løsning, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag Bertran Trane Skadsem.

Stortinget har gjennom hele prosessen fastholdt prinsippet om at bøndene skal få full erstatning, senest gjennom vedtaket i februar. I månedene siden det har eksperter på oppdrag fra både regjeringen og næringen gjort et omfattende arbeid for å vurdere hvordan hver bonde kan sikres en rettferdig og full erstatning. Ettersom detaljene i det nye forslaget fra regjeringen ennå ikke er kjent, påpeker Skadsem at det nå igjen blir opp til Stortinget å sørge for at lovendringen regjeringen foreslår omsider sikrer rettferdighet.  

- Det blir nå opp til Stortinget å på alle måter sikre at dette ikke skroter en rettferdig forskrift og skyver ansvaret over på rettsvesenet, med årelange prosesser og ruinerte liv som resultat. Det Stortinget har vedtatt må fortsatt ligge til grunn, og sikre at dette nye grepet ikke gir bøndene mindre kompensasjon eller skal tar lenger tid, og de må sørge for å bruke all detaljkunnskapen departementet og næringen har innhentet i det pågående arbeidet. Det forventer vi at Stortinget gjør, sier Trane Skadsem.

- Det er også helt uklart hvem som vil inkluderes av regjeringens lovforslag. Mange bønder har urimelig falt utenfor tidligere ordninger og står i fare for å havne i livslangt økonomisk uføre. Det er helt uklart om regjering vil ivareta denne gruppen og gi dem trygghet for fremtiden, sier Trane Skadsem.

- Vi har selv engasjert ledende eksperter på juss og økonomi for å gi konkrete innspill til regjeringen om hvordan dette kan løses og ivaretas, uten at noen faller utenfor og uten urimelige utslag. Vi har vært tydelige på hva som ikke fungerer i det regjeringen jobber med og hvordan det kan rettes. Vi har vært konstruktive og løsningsorienterte. Vi har ment at full erstatning nå var innenfor rekkevidde, og vi håper dette nye forslaget ikke er politisk spill og manøvrering, sier Skadsem Trane. 

Den lange prosessen, de mange politiske rundene og usikkerheten har gått sterkt inn på pelsdyrbøndene. Næringen skulle få drive til 2025, og dette har blitt fremhevet som en viktig del av erstatningen. Norge Pelsdyralslag har advart mot at måten prosessen er lagt opp på vil føre til en ukontrollert avvikling som gjør det svært krevende for noen å drive videre, siden fôrproduksjonen drives i fellesskap mellom mange bønder og vil bli umulig å opprettholde ettersom flere bønder gir seg.

- Bøndene er i limbo og må frasi seg nye muligheter ved å si nei til konsesjoner, omstilling og utvikling - fordi de ikke kan ta opp lån eller får lån. Bankene gir ikke finansiering før de vet hvordan kompensasjonen og skatten blir. Og bøndene, de aner ikke hvordan fremtiden vil bli.  De sitter fast og de taper på hver eneste dag og uke som går nå. Derfor er det dramatisk at det nå legges opp til nye måneder med usikkerhet og kaos for bøndene. Derfor vil det være katastrofalt om år med rettsoppgjør følger. Det er fullstendig uakseptabelt dersom denne kuvendingen fører til ytterligere forsinkelser i oppgjørene, sier Skadsem.

Kontakter

Bilder

Om Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag
Norges Pelsdyralslag
Økern Torgvei 13
0580 Oslo

47 80 72 00http://www.norpels.no/

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt.

Følg saker fra Norges Pelsdyralslag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Pelsdyralslag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Pelsdyralslag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom