Norges Pelsdyralslag

Slår alarm om helsetilstanden til pelsdyrbøndene

Del
1383 dager er gått siden Solberg-regjeringen annonserte forbudet mot pelsdyrhold. Fortsatt er ikke erstatningsordningen endelig avklart. Nå slår Norges Pelsdyralslag alarm om konsekvensene ventetiden har på pelsdyrbøndene.

- Dette er et alvorlig varsko om at 250 familier over hele Norge tærer på de siste restene av energi og overskudd. Samtidig viser det hvor avgjørende det er at saken finner en rask løsning, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Nesten fire år etter at forbudet ble lansert, er fortsatt ikke den endelige erstatningsordningen klar. For første gang er pelsdyrbøndenes helsetilstand kartlagt gjennom en omfattende anonym undersøkelse i regi av Norges Pelsdyralslag.

I undersøkelsen er pelsdyrbøndene bedt om å besvare personlige spørsmål om egen helse og økonomi, som følge av forbudet. Funnene tegner et alvorlig og dystert bilde av situasjonen til bøndene:

  • 2 av 3 oppgir at de har fått dårligere fysisk og psykisk helse som følge av forbudet.
  • 1 av 3 har hatt sykmeldinger eller er blitt erklært arbeidsufør etter forbudet.
  • Også nærmeste familie rammes hardt. Rundt 1 av 4 har opplevd at ektefelle eller nærmeste familie er blitt sykmeldt eller ufør etter forbudet.
  • 6 av 10 bønder oppgir at de har hatt psykiske problemer, og 6 prosent oppgir at de har og har hatt alvorlig psykisk sykdom som langvarig dyp depresjon eller akutt psykisk sykdom.
  • Over halvparten av bøndene er havnet i økonomiske problemer. 14 prosent oppgir at de er i alvorlige økonomiske problemer som følge av forbudet.

- Det viser tydelig hvor alvorlig situasjonen er og hvordan det politiske spillet har påvirket familier over hele Norge. Selv etter at Stortinget før sommeren grep inn og slo fast at bøndene skal få erstattet alt de taper har spillet fortsatt, sier Skadsem.

Håpet om at saken endelig skal løses rettferdig, er avgjørende. 6 av 10 som har svart på undersøkelsen sier de har forventninger til at den nye regjeringen vil sørge for en rask og rettferdig erstatning.

- Undersøkelsen viser hva dette har kostet bøndene. Nå er det opp til den nye regjeringen å sikre at de ikke også påføres økonomiske tap. Det la de samme partiene til rette for i Stortinget, men nå handler det om å få alt på plass riktig, sier Skadsem.

Prøvekaniner

Den første kompensasjonsmodellen for pelsdyrbøndene ble lansert høsten 2019. Til tross for gjentatte runder i Stortinget, er det fortsatt helt i det blå hva bøndene og deres familier vil motta i erstatning. 9 av 10 bønder oppgir at ventetiden har vært en ekstra påkjenning, og at mange av problemene ville vært unngått dersom regjeringen Solberg hadde lansert en rettferdig ordning ett til to år etter at forbudet var lansert.

- Bøndene er prøvekaniner for Norges aller første næringsforbud. Nå har vi tapt både inntekt og formue, og kreditorene står i kø for å få dekket sine krav. De som har fått forskuddsbetalinger gjennom den første ordningen, bruker nå pengene som var tenkt som startkapital til ny virksomhet, til å betale for løpende utgifter som strøm, mat og livsopphold. Bøndene tvinges til å sage av greinen de sitter på, og situasjonen blir vanskeligere for hver dag som går, sier Skadsem.

Jan Ove Horpestad er blant bøndene som selv har stått frem i media med sin historie om akutt psykisk sykdom. En februardag i 2021 sa kroppen og hodet stopp. Dypt fortvilet og sterkt forvirret, kjørte han timesvis rundt i bilen sin før noen greide å få kontakt med ham og gi hjelp. Hendelsen har satt dype spor både hos Jan Ove Horpestad, den nærmeste familie, venner og næringa selv som var involvert.

- Det er en grense for hva et menneske kan tåle, og denne grensen har dessverre mange av oss allerede passert. Livsverkene er revet bort, inntekten er borte og vi kan ikke planlegge for fremtiden. For meg har det hjulpet å være åpen om situasjonen, men jeg vet at mange sitter helt alene med fortvilelsen. Det bekymrer meg dypt. Jeg kan ikke tro annet enn at politikerne og departementet ikke forstår alvoret, for da hadde de vel håndtert denne avsindige saken annerledes, sier Horpestad.

Undersøkelsen ble gjennomført anonymt i september 2021. 185 pelsdyrbønder besvarte undersøkelsen, som også viser at bøndene nå setter sin lit til den nye regjeringen.

- Vi har store forventninger til at den nye regjeringen skal rydde opp i situasjonen. Over halvparten av bøndene har store forventninger til at den nye landbruksministeren skal få fortgang og sikre en rask og rettferdig erstatningsutbetaling, avslutter Bertran Trane Skadsem.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag
Norges Pelsdyralslag
Postboks 9399 Grønland
0135 Oslo

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt.

Følg pressemeldinger fra Norges Pelsdyralslag

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Pelsdyralslag på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Pelsdyralslag

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom