Norges Pelsdyralslag
Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt.

  • Norges Pelsdyralslag
  • Postboks 9399 Grønland
  • 0135 Oslo

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt.

  • Norges Pelsdyralslag
  • Postboks 9399 Grønland
  • 0135 Oslo