Norges Pelsdyralslag

Fortsatt usikkerhet for pelsdyrbøndene

Del
Etter måneder med full stans i takseringen av pelsdyrgårdene, ble Norsk Landbrukstakst (NTL) og Landbruksdirektoratet i dag enige om å fortsette arbeidet. Næringen er lettet, men mye gjenstår før bøndene faktisk får full og rettferdig erstatning.

- Vi er glade for at takseringen av pelsdyrgårdene igjen kommer i gang, men vi puster ikke lettet ut før alle bøndene har fått takster, tilbud om endelig erstatning og utbetalt endelig erstatning, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag. 

Norske pelsdyrbønder vet fortsatt ikke om denne enigheten faktisk betyr at takseringen nå raskt kommer i gang, hvor lenge de må vente før tilbud om full erstatning foreligger eller når endelig erstatning blir utbetalt. Statens egen frist for å fremme tilbud innen seks måneder er for lengst oversittet for svært mange av de erstatningsberettigede pelsdyrbøndene. 

Skadsem peker på at bøndene betaler dyrt både økonomisk og menneskelig etter år med politisk spill, og at kostnadene for den enkelte har økt kraftig som følge av stans i taksering og annen sendrektighet fra Landbruks- og matdepartement og Landbruksdirektoratet. Etter at direktoratet stoppet prosessen med NLT i midten av november, har den store prisstigningen fortsatt, samtidig som bøndenes renter på lån og andre faste utgifter løper videre. 

- Vi aner fortsatt ikke hvorfor takseringen måtte stanses. Tilliten til prosessen er tynnslitt,  og nå trenger vi informasjon, dialog og å se at takstene holder den samme høye kvaliteten som før bråstansen, sier Skadsem. 

Ifølge Skadsem har prosessen tatt så lang tid at det strider mot Stortingets intensjon med hele erstatningsordningen. Det er foreløpig ingen ordning på plass som kompenserer bøndene for de tapene de har lidd i årene som er gått etter Stortingets vedtak ble fattet. De siste ukene har en rekke oppslag i media vist hvordan bønder har tapt flere tusen kroner for hver dag erstatningen forsinkes og uteblir.

- Kostnaden med denne forsinkelsen som oppdretterne helt uforskyldt er blitt påført forventer vi selvsagt vil bli kompensert fra statens side, sier Skadsem.

- Stortinget var helt tydelig på at bøndene skulle holdes skadesløse, men for hver dag som går blir erstatningen mindre og mindre verdt. Det har en enorm menneskelig og økonomisk kostnad ikke å kunne benytte muligheten til å starte med annen produksjon, bygge et fjøs før byggekostnadene gikk i været, eller kunne gått videre i livet på andre måter, sier Skadsem. 

Norges Pelsdyralslag er også opptatt av at erstatningsordningen for pelserier og forkjøkken forbedres kraftig slik at ordningen blir i tråd med Stortingets intensjon om full erstatning og at bøndene skal holdes økonomisk skadesløse. 

- Norges Pelsdyralslag og norske pelsdyrbønder kan ikke være trygge i denne saken før alle bøndene har fått den rette erstatningen på konto. Vi har rett og slett blitt skuffet for mange ganger i denne saken, avslutter Skadsem.

Nøkkelord

Kontakter

Bertran Trane SkadsemLederNorges Pelsdyralslag

Tel:913 15 530

Om Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag
Norges Pelsdyralslag
Postboks 9399 Grønland
0135 Oslo

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt.

Følg pressemeldinger fra Norges Pelsdyralslag

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Pelsdyralslag på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Pelsdyralslag

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom