Agder Energi

Stenging av strømmen er siste utvei

Del

Agder Energi Nett håper i det lengste å unngå å måtte stenge strømmen hos kunder som nekter installasjon av automatisk strømmåler. Selskapet oppfordrer derfor kundene om å ta kontakt for å avtale bytte av strømmåleren.

Norges vassdrags- og energidirektorat har bestemt at alle de gamle strømmålerne skal byttes ut med nye, automatiske.
Norges vassdrags- og energidirektorat har bestemt at alle de gamle strømmålerne skal byttes ut med nye, automatiske.

− Rundt 200.000 kunder i Agder har fått nye, automatiske strømmålere. Vi står nå igjen med rundt 1500 kunder som vi enten ikke får kontakt med, eller som nekter oss tilgang fordi de ikke vil ha ny strømmåler, sier Ole-Herman Cappelen, seksjonsleder Nettkunde i Agder Energi Nett.

Det er gjort flere forsøk på å komme i kontakt med kundene, både skriftlig, på telefon, via SMS, epost og direkte oppmøte på anleggsadressen.

Alle må ha ny måler
Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt alle nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos alle sine kunder.

Agder Energi Nett benytter standardavtalen for nettleie og vilkår for tilknytning som er utarbeidet av bransjeorganisasjonen Energi Norge og Forbrukerombudet. Ifølge denne avtalen eier nettselskapet måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll.

− Når kunden ikke svarer på våre henvendelser etter gjentatte forsøk og hindrer oss i å bytte til lovbestemt måleutstyr, blir vi forhindret fra å kunne utføre de oppgaver som myndighetene har pålagt oss. Vi ser da dessverre ingen annen utvei enn å stenge strømmen, sier Cappelen.

Kunder som har legeerklæring på at en AMS-måler er til vesentlig og dokumentert ulempe vil få ny strømmåler uten radiokommunikasjon, som oppfyller krav fra Justervesenet.

Varsler kundene før stenging
Agder Energi Nett vil varsle de aktuelle kundene med brev minimum fire uker før stengingen.

− Vi oppfordrer kundene til å ta kontakt med oss på tlf 38 60 72 72 for å inngå avtale om målerbytte slik at vi slipper å stenge strømmen. Da slipper kundene også et gebyr på over 5000 kroner for å få strømmen tilbake, sier Cappelen.

Har lov til å stenge strømmen
Ifølge nettleieavtalen skal nettselskapet ha uhindret tilgang til måleutstyret.

− Når vi ikke får tilgang til det elektriske anlegget, medfører det at vi som nettselskap er forhindret i vår rett etter avtalebestemmelser til å bytte vår måler. Dette er et vesentlig kontraktsbrudd på både standardavtalen og standardvilkårene, forteller Cappelen.

Han legger til at bestemmelser i både forbrukerkjøpsloven og nettleieavtalen gir nettselskapene rett til å stanse overføringen av strøm dersom kundene ikke følger bestemmelsene i avtalen. Avtalen sier også at det er nettkunden som må dekke alle kostnader ved stenging og eventuell gjenåpning på et senere tidspunkt.

Dersom kundene ikke er tilfreds med nettselskapenes avgjørelser, kan disse løftes inn for Elklagenemnda. Dette er en nøytral og uavhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og energiselskap, både nettselskap og strømleverandører. I en nylig sak der kunden nektet å bytte til ny måler, ble klagen enstemmig avvist av Elklagenemnda, og nettselskapet gitt rett til å stenge strømmen.

Kontakter

Ole-Herman Cappelen
Seksjonsleder Nettkunde
Agder Energi Nett

Mobil: 481 58 137

Bilder

Norges vassdrags- og energidirektorat har bestemt at alle de gamle strømmålerne skal byttes ut med nye, automatiske.
Norges vassdrags- og energidirektorat har bestemt at alle de gamle strømmålerne skal byttes ut med nye, automatiske.
Last ned bilde
De nye strømmålerne registrerer og sender målerstanden automatisk til nettselskapene.
De nye strømmålerne registrerer og sender målerstanden automatisk til nettselskapene.
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

38 60 70 00http://www.ae.no

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg saker fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Agder Energi

Ny grønn industri på Agder31.3.2020 08:00:00 CESTKronikk

Vi snakker mye om å bygge ny, grønn industri i Norge. Mange peker på vannkraften som et av de viktigste virkemidlene for å få til en slik utvikling. Her på Agder er vi særlig godt rustet til å realisere slike ambisjoner. Men for å si det med en Ibsen-variant: Det holder ikke å tenke det, ønske det og ville det – vi må gjøre det. Selv i skyggen av koronapandemien kan vi ikke legge dødt gode planer om ny industri og verdiskaping.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom