Agder Energi

Stavanger har størst potensial for elektrifisering blant Norges største byer

Del

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres El-indeks, et samarbeid mellom Siemens og Agder Energi, som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Gjennom elektrifisering kan Stavanger kutte sine utslipp med 95 prosent.

En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser, og disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk. Kristiansand kommer best ut i oversikten El-indeks, som lanseres i dag.
En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser, og disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk. Kristiansand kommer best ut i oversikten El-indeks, som lanseres i dag.

Stavanger peker seg sterkt ut i den nye statistikken som viser en oversikt over elektrifiseringen av Norge, El-indeks. Av Norges største byer er det Stavanger som har høyest mulighetsgrad for elektrifisering, med en potensiell elektrifiseringsgrad på 91 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon i klimagassutslipp på 95 prosent ved en full elektrifisering av de sektorene som kan elektrifiseres. En av disse sektorene er sjøtrafikk, da Stavanger har en del utslipp knyttet til fergetrafikk, som kan kuttes ved elektrifisering. Videre slår Stavanger godt ut på statistikken siden kommunen verken har luftfart, mye industri eller mye energiforsyning innenfor sin kommunegrense.

– Stavangers elektrifiseringsgrad er i dag på 60 prosent, så det er mye å gå på. Det største potensialet for elektrifisering ligger innen sjøfart, personbil, annen mobil forbrenning, tunge kjøretøy og buss, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Miljødirektoratet har gjort et anslag over potensiell utslippsreduksjon som følge av elektrifisering, og samlet sett kan elektrifiseringstiltak gi en utslippsreduksjon på om lag 13,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Det tilsvarer 34 prosent av det totale potensialet for utslippskutt som er utredet i Miljødirektoratets Klimakur 2030. Det vil derfor være en viktig bidragsyter for å nå klimamålene som Norge har forpliktet seg til.

– Med El-indeks ønsker vi å skape en lokal diskusjon rundt hva som kan løses ved elektrifisering, se på nye forretningsmuligheter, og belyse gode tiltak og løsninger som kan iverksettes på lokalt nivå, sier Syvertsen.

El-indeks lanseres tirsdag 16. juni og er et samarbeid mellom Siemens og Agder Energi.

Vil vise hvilken rolle kommunene kan ta i å redusere Norges klimagassutslipp
El-indeks er en beregning av hvor elektrifisert Norge er og en indikator på hvor mye klimagassutslipp som kan kuttes ved elektrifisering. Hensikten er å vise kommunenes bidrag i Norges totale utslipp av klimagasser og illustrere hvilken rolle de kan ta i å redusere nasjonale utslipp. Målsettingen er at kommunene skal bruke indeksen som en start og se hvordan de kan jobbe videre med elektrifisering og reduksjon av utslipp, og hvordan de ulike kommunene kan samarbeide om dette.

– Mange elektrifiseringstiltak går over kommunegrensene og våre nasjonale grenser. Det vil si at det er viktig å få til et regionalt samarbeid for å lykkes med de elektrifiseringstiltakene som settes i gang. Løsningene og teknologien eksisterer, men utfordringen er å sette det i system nasjonalt og internasjonalt, sier Nils Klippenberg, direktør i Siemens Smart Infrastructure.

Det ligger spesielt stort potensial for elektrifisering i transportsektoren. Bilparken, busser og søppelbiler er blant noe som kan elektrifiseres ytterligere.

– Når det gjelder både biler og tungtransport er det slik at mye er gjennomgangstrafikk og derfor ikke knyttet til kun én kommune. Elektrifisering av bilparken og lastebilnæringen må samspille med infrastruktur på et nasjonalt og overnasjonalt nivå. Løsningene for Norden må henge sammen for at det skal fungere, sier Klippenberg.

Et utvalg smarte løsninger
Det finnes likevel noen løsninger som man allerede i dag kan begynne å ta i bruk. For tungtransport er det mulig å bruke batterier på lastebilene, sammen med pantografer. Andre elektrifiserings-muligheter ligger i elektrifisering av annen mobil forbrenning, som anleggsmaskiner. For sjøtrafikk kan kystnære kommuner ta initiativ for å få til landstrøm og stikkontakter for lading av skip.

– Reguleringer og krav må settes lokalt for å klare og få utslippene ned på et nasjonalt nivå. Vi trenger også aktører som vil gå i bresjen, og næringslivet må gjøre sin del. Det vil kreve penger å nå regjeringens klimamål om å halvere våre utslipp av klimagasser innen 2030, sier Klippenberg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser, og disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk. Kristiansand kommer best ut i oversikten El-indeks, som lanseres i dag.
En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser, og disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk. Kristiansand kommer best ut i oversikten El-indeks, som lanseres i dag.
Last ned bilde
El-indeks gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og er en indikator på hvor mye CO2 som kan reduseres ved elektrifisering.
El-indeks gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og er en indikator på hvor mye CO2 som kan reduseres ved elektrifisering.
Last ned bilde

Lenker

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Om El-indeks
En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser, og disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk. El-indeks gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og har som mål å vise hvilke grep kommunene kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp. Elektrifiseringsgraden sier noe om hvor stor andel elektrisitet utgjør av det totale energiforbruket til en kommune. Beregningene er utført av Thema Consulting Group på oppdrag fra Siemens og Agder Energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom