Nye Veier

Spennende skoledager med E39-veiprosjekt på timeplanen

Del

Hva foregår når Nye Veier på vegne av samfunnet planlegger for bygging ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal i Agder? Og hvorfor er det viktig å engasjere seg i planprosessen? Skoler i Lindesnes og Lyngdal har hatt veiprosjekt på timeplanen.

Gruppeoppgave: Sjuendeklassingene synes det var gøy og lærerikt å ha Nye Veiers E39-prosjekt Mandal - Lyngdal øst på timeplanen. Fra venstre: Zaid Ghaleb Alakabani, Dennis Aurdal Røksland, Simon Tjelland Lian og Sivert Kaafjord Johnsen.
Gruppeoppgave: Sjuendeklassingene synes det var gøy og lærerikt å ha Nye Veiers E39-prosjekt Mandal - Lyngdal øst på timeplanen. Fra venstre: Zaid Ghaleb Alakabani, Dennis Aurdal Røksland, Simon Tjelland Lian og Sivert Kaafjord Johnsen.

Detaljreguleringsarbeidet for ny hovedfartsåre, som skal erstatte dagens utdaterte E39 på den omtrent 30 kilometer lange strekningen gjennom kommunene, pågår for fullt. Nye Veier er opptatt av medvirkning i planprosesser, og engasjerer barn og unge i arbeidet.

I de to siste ukene har Nye Veier invitert tre skoler i Lindesnes og Lyngdal kommuner til å delta i et undervisningsopplegg om den nye planlagte veien mellom Mandal og Lyngdal øst. Barne- og ungdomsråd i regionen er også involvert. Sammen med kommunene, har Nye Veier sørget for et innholdsrikt medvirkningsopplegg med mål om å høre og ivareta barn og unges interesser i planprosessen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har vært engasjert medvirkningsprosjektet.

Se statsrådens videohilsen til elevene HER.

Digitalt undervisningsopplegg

Nye Veier har sammen med Sweco laget et digitalt undervisningsopplegg om veiprosjektet E39 Mandal-Lyngdal, spesielt rettet mot barn og unge i regionen. Opplegget er lagt til rette slik at lærere på de utvalgte skolene bruker opplegget i sin undervisning. Hensikten med undervisningsopplegget er å gi elever innblikk i planprosess for veiprosjektet, og at Nye Veier får kunnskap om hvordan elevene bruker nærområdet sitt og hvordan veiprosjektet kan påvirke det. Nye Veier og kommunene ønsker å få fram barn og unges meninger om veiplanene, samt få refleksjoner hva de tenker veien kan ha av betydning for sin framtid.

Som introduksjon til undervisningsopplegget har Nye Veier sammen med rådgivningsfirmaet Sweco utviklet informasjonsfilm om planprosessarbeidet. Den er laget i tett samarbeid med barne- og ungdomskoordinatorer i Lindesnes og Lyngdal kommuner, barn og unges talspersoner, i tillegg til lærere på involverte skoler. Interessen for arbeidet har vært stor.

I tilknytning til informasjonsfilmen, har Nye Veier utarbeidet spørsmål som lærerne tar med seg inn i undervisningsopplegget.

Anne Lans Syvertsen, barn og unges talsperson i plansaker i Lindesnes kommune, sier hun er glad for opplegget, og vil gjerne at barn og unge kan fortelle om det er områder som blir berørt av veien som er viktige for målgruppen.

- Skolebarna får i tillegg mulighet til å forklare hvorfor dette er viktig slik at de som planlegger kan få en bedre forståelse av barnas perspektiv og interesser. Det kan være steder som brukes som badeplass, turområde, lekeplass i skogen, teltplass, speiderhytte, utsiktspunkt, jakt og fiske, eller som har fin natur og rikt dyreliv, sier Lans.

Digitale løsninger gjør det lettere å fremme innspill

Mens man i tidligere planprosesser har vært avhengig av skriftlige innspill via brev og elektronisk post, har Nye Veier tatt i bruk digitale løsninger som forenkler muligheten for publikum å fremme sine innspill til planarbeidet. Undervisningsopplegget med barn og unge ender opp med at elevene fremmer sine innspill til planarbeidet gjennom den digitale medvirkningsportalen som Nye Veier har lansert.

- Det er viktig for oss i Nye Veier, at barn og unge erfarer at deres stemme blir tatt på alvor. At deres innspill får virkning på fellesskapet, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Barn og unges talsperson i Lyngdal kommune, Marius Thoresen, er enig.

- Prosjektet blir mer helhetlig, og får et bedre resultat om barn og unge også får bidratt med sitt syn i en så omfattende sak som veiutbygging er. Samtidig er det en stor mulighet for barn og unge å innblikk i hvordan det demokratiske systemet er bygget opp i Norge, og lære om muligheten for å gi innspill. Dette er et viktig element, og handler om å utvikle aktive medborgere i samfunnet, som er med på å påvirke samfunnet rundt seg. Ikke minst er dette viktig for ungdommene selv, ettersom de ser at deres mening teller. Det handler om å bygge selvbilde, selvfølelse, en følelse av mening og påvirkningskraft hos unge mennesker, sier Marius Thoresen.

Spennende medvirkningsprosjekt

Blant skolene som deltar i den digitale undervisningen og medvirkningsopplegget er Vigeland ungdomsskole (9.trinn) og Nyplass barneskole (7.trinn) i Lindesnes og Lyngdal ungdomsskole (10.trinn). Innspillene har allerede begynt å komme inn. Klasseleder i klasse 7B på Nyplass barneskole, Trond Finstad, forteller om en spennende prosess.

- Elevene har fått økt generell kunnskap om planprosess og hvordan nye veier blir til. I tillegg til innblikk i det store veiprosjektet gjennom kommunen. Det er jobbet godt i grupper, og mange tema er drøftet. Både lærere og elever synes det har vært et spennende medvirkningsprosjekt, sier klasseleder Trond Finstad.

Nye Veier besøkte de to sjuendeklassene. Senior kommunikasjonsrådgiver, Nils Bernt Rinde i Nye Veier, gav elevene innblikk i hvordan selskapet jobber med oppdraget å bygge ny, trafikksikker vei mellom Kristiansand og Ålgård, og hvordan delstrekningen Mandal – Lyngdal øst er en viktig brikke i det totale E39-pusespillet.

- Det er meget inspirerende å lytte til ungdommen. De har mange tanker og spørsmål. Dette undrvisningsprosjektet er samfunnsfag i praksis, og har vært en viktig generator for å sikre at barn og unges stemmer blir med i medvirkningsprosessen, sier Nils Bernt Rinde.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gruppeoppgave: Sjuendeklassingene synes det var gøy og lærerikt å ha Nye Veiers E39-prosjekt Mandal - Lyngdal øst på timeplanen. Fra venstre: Zaid Ghaleb Alakabani, Dennis Aurdal Røksland, Simon Tjelland Lian og Sivert Kaafjord Johnsen.
Gruppeoppgave: Sjuendeklassingene synes det var gøy og lærerikt å ha Nye Veiers E39-prosjekt Mandal - Lyngdal øst på timeplanen. Fra venstre: Zaid Ghaleb Alakabani, Dennis Aurdal Røksland, Simon Tjelland Lian og Sivert Kaafjord Johnsen.
Last ned bilde
Medvirkningsprosjektet var komplett når elevene hadde levert sine innspill via til Nye Veiers digitale medvirkningsportal. Foran fra venstre: Hannah Stensland Rypestøl og Kristupas Valantinavicius. Bakenfor fra venstre: Nataniel Leander Hoven Fidjestøl og Najmaldin Mohamed Maghribi. Stående: Lærer Chris Inge Sand.
Medvirkningsprosjektet var komplett når elevene hadde levert sine innspill via til Nye Veiers digitale medvirkningsportal. Foran fra venstre: Hannah Stensland Rypestøl og Kristupas Valantinavicius. Bakenfor fra venstre: Nataniel Leander Hoven Fidjestøl og Najmaldin Mohamed Maghribi. Stående: Lærer Chris Inge Sand.
Last ned bilde
Andreas Årre Stiland (t.v.) og Ole Andreas Egeli Stensland syntes det var spennende å lære om veiprosjektet til Nye Veier fra Mandal til Lyngdal i Agder.
Andreas Årre Stiland (t.v.) og Ole Andreas Egeli Stensland syntes det var spennende å lære om veiprosjektet til Nye Veier fra Mandal til Lyngdal i Agder.
Last ned bilde
Samfunnsfag i praksis: Lærer Trond Finstad rapporterer om inspirerte elever som gjennomførte samfunnsfag i praksis med å lære om planprosess og medvirkning i Nye Veiers E39-prosjekt fra Mandal til Lyngdal. Elev Sigrun Hennestad Grisledal ses like bak Finstad.
Samfunnsfag i praksis: Lærer Trond Finstad rapporterer om inspirerte elever som gjennomførte samfunnsfag i praksis med å lære om planprosess og medvirkning i Nye Veiers E39-prosjekt fra Mandal til Lyngdal. Elev Sigrun Hennestad Grisledal ses like bak Finstad.
Last ned bilde
Lærte om E39-prosjekt og veiplanlegging. 10. trinn ved Lyngdal ungdomsskole har hatt Nye Veiers E39-prosjekt mellom Mandal og Lyngdal på på timeplanen. Fra venstre: Sander Eftesøl, Sander Tofteland, Jesper Jerdal, Kaia Tønnessen, Silje Simonsen, Levi Fredriksen, Vegard Høyland, Yousef Youssef, Duncan Janke. Foran er Peter Eikenes (t.v.) og Erik Knape.  Foto: Marius Thoresen.
Lærte om E39-prosjekt og veiplanlegging. 10. trinn ved Lyngdal ungdomsskole har hatt Nye Veiers E39-prosjekt mellom Mandal og Lyngdal på på timeplanen. Fra venstre: Sander Eftesøl, Sander Tofteland, Jesper Jerdal, Kaia Tønnessen, Silje Simonsen, Levi Fredriksen, Vegard Høyland, Yousef Youssef, Duncan Janke. Foran er Peter Eikenes (t.v.) og Erik Knape. Foto: Marius Thoresen.
Last ned bilde
Håkon Lohne er planprosessleder for E39 Mandal - Lyngdal øst.
Håkon Lohne er planprosessleder for E39 Mandal - Lyngdal øst.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Nye Veier bygger ny jernbanebru i Brumunddal15.4.2021 15:24:24 CEST | Pressemelding

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke har nå startet på utbyggingsprosjektets desidert tyngste jobb når den 1200 tonn tunge jernbanebrua i Brumunddal skal løftes og kjøres på plass. Kolossen, bestående av betong og jern, er 41 meter lang, åtte meter høy og tretten meter bred og det kreves vogner med totalt 88 hjul for å gjennomføre det som trolig er årets tyngste løft innen samferdsel så langt i år.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom