Nye Veier

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Bilder og kart finnes tilgjengelig i vår bildebank


Følg våre prosjekter på Facebook:

E39 Sørvest

E18 Sørøst

E6 Innlandet

E6 Trøndelag

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Bilder og kart finnes tilgjengelig i vår bildebank


Følg våre prosjekter på Facebook:

E39 Sørvest

E18 Sørøst

E6 Innlandet

E6 Trøndelag