Nye Veier

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Bilder og kart finnes tilgjengelig i vår bildebank


Følg våre prosjekter på Facebook:

E39 Sørvest

E18 Sørøst

E6 Innlandet

E6 Trøndelag

Mapper
Vis Alt
Typer
Vis Alt

Cathrine Murstad

Styremedlemmer Nye Veier AS
BILDER | PNG
Cathrine Murstad er leder kontraktsoppfølging og advokat i Nye Veier AS. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og sertifisert mekler gjennom Advokatforeningen. Murstad har omfattende kontrakts- og prosjekterfaring i og utenfor Norge. Hun har tidligere arbeidet som advokat i Aker Solutions, Schjødt og PwC, som dommerfullmektig og med skatteinnkreving i Finansdepartementet og Oslo kommune. Murstad er rådsrepresentant i Mekling.no og styremedlem i Bedriftsjuristene i Juristforbundet.

Styremedlem

Styremedlemmer Nye Veier AS
BILDER | JPG
Dag Morten Dalen er prorektor og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og omfattende forsknings- og utredningserfaring knyttet til offentlig styring og regulering innen sektorer som samferdsel, energi og helse. Foruten å være styremedlem i Nye Veier AS, er Dalen for tiden leder av Nettverk for private høyskoler i Norge, leder av det europeiske rådet til AACSB og medlem av det internasjonale rådet til handelshøyskolen LUISS i Roma.

Styremedlem

Styremedlemmer Nye Veier AS
BILDER | JPG
Eva Nygren er utdannet arkitekt fra Chalmers Universitet i Gøteborg. Hun driver i dag egen virksomhet hvor hun tilbyr styre- og konsulentoppdrag. I tillegg til Nye Veier har Nygren styreverv i JM AB, Troax AB, Ballingslöv International, Uponor Oy, Nobelhuset og Universitetet i Umeå. Hun har mange års erfaring fra teknikk konsulentbransjen, blant annet som VD i Sweco Sverige og konsernsjef i Rejlers. Frem til august 2016 var Nygren investeringsdirektør i Trafikverket i Sverige.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, skaper effektive bo- og arbeidsmarkeder og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Bilder og kart finnes tilgjengelig i vår bildebank


Følg våre prosjekter på Facebook:

E39 Sørvest

E18 Sørøst

E6 Innlandet

E6 Trøndelag