Nye Veier

NYE VEIER: Starter detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal

Del

Arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandal og Herdal i Lyngdal har startet. Strekningen inngår i den helhetlige utbyggingen av ny E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland.

Nye Veier skal sammen med rådgiver Sweco gjennomføre detaljregulering innenfor  den 26 kilometer lange områdeplan-korridoren som ble vedtatt i vår. Målet er vedtatt plan innen desember 2021 og byggestart vinteren 2023.
Nye Veier skal sammen med rådgiver Sweco gjennomføre detaljregulering innenfor den 26 kilometer lange områdeplan-korridoren som ble vedtatt i vår. Målet er vedtatt plan innen desember 2021 og byggestart vinteren 2023.

Den nye veien kommer til å gi vesentlig bedre trafikksikkerhet, redusert reisetid, god fremkommelighet og bidra til positiv utvikling av et stort og viktig bo- og arbeidsmarked. Den 4. desember varslet Nye Veier om igangsettelse av planarbeid med detaljregulering av den om lag 26 kilometer lange strekningen. Målet er vedtatt plan innen desember 2021.

- Ambisjon er å ferdigstille denne viktige delstrekningen av E39 i 2026, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Byggingen av ny trafikksikker E39 fra Kristiansand og vestover i Agder startet i oktober 2018. Ganske nøyaktig ett år senere startet arbeidet i forlengelsen av dette prosjektet og inn til Mandal by i Lindesnes kommune. I tillegg er den 11 kilometer lange parsellen gjennom Lyngdal kommune, fra Herdal til Røyskår, i konkurranse. Byggestart der er neste år med ferdigstillelse innen 2024.

- Når prosjektet E39 Mandal – Lyngdal øst står ferdig i 2026, har Nye Veier levert 62 kilometer med sikker firefelts motorvei sammenhengende fra bynært Kristiansand gjennom Lindesnes til Røyskår vest i Lyngdal kommune, sier Moshagen.

Positive ringvirkninger
Utbyggingsdirektøren peker på store positive ringvirkninger for landsdelen med ny hovedfartsåre.

- Ny E39 erstatter svært ulykkeutsatt strekning, som også er preget av store trafikale utfordringer i vintersesongen. Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, informerer utbyggingsdirektør Moshagen.

Nye Veier har med seg Sweco som rådgiver i utviklingen av reguleringsplan. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger innenfor korridoren som kommunestyrene i Lyngdal og Lindesnes kommuner vedtok i vår.

Medvirkning
- I forbindelse med planarbeidet legges det opp til folkemøter, særmøter og andre arenaer for medvirkning og informasjonsdeling. Prosjektet satser også målrettet på digitale løsninger, slik at det skal være lettest mulig for publikum å innhente og dele informasjon som er relevant for planprosessen. Tett dialog, medvirkning og innspill fra myndigheter og publikum er viktige for å finne frem til gode løsninger, og de første digitale informasjonsmøtene gjennomføres allerede i januar, forteller Vidar Stormark, som er prosjektsjef for utbyggingen som skal skje mellom Mandal i Lindesnes og Herdal i Lyngdal.

Strekningen som skal reguleres inneholder kryss med tilførselsveier; ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland, i tillegg til at det reguleres inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes.

- Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid, sier Stormark.
Det skal bygges bro over Mandalselva og Audna, samt en rekke andre typer konstruksjoner og tunneler. Veien reguleres og bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t. Tilførselsveier blir tofelts vei.

Digitale folkemøter
Nye Veier hensyntar situasjonen omkring Covid-19 og informasjonsmøtene vil derfor foregå digitalt. Digitale informasjonsmøter for Lyngdal og Lindesnes kommuner gjennomføres henholdsvis 11. og 13. januar. Begge møtene starter klokken 18.00. Lenke til disse møtene vil publiseres på Nye Veiers nettside for planprosessen: https://e39mandal-lyngdal.no/. Under møtene vil det gis en presentasjon av arbeidet som skal gjennomføres og fremdrift. Møtene legger til rette for toveis kommunikasjon, slik at publikum kan stille spørsmål direkte i møtet. Opptak av møtene blir gjort tilgjengelig for offentligheten i etterkant, og legges ut på prosjektnettsiden.

Slik kan du medvirke
Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å fremme disse så tidlig som mulig i planarbeidet. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 20. januar 2021.
Innspillene må sendes inn skriftlig i en av følgende kanaler:
• kartportalen DinE39 www.e39mandal-lyngdal.no
• epost til E39ML@sweco.no, eller
post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».

For ytterligere informasjon: https://e39mandal-lyngdal.no.

Nøkkelord

Kontakter

Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør Nye Veier, tlf. 992 43 558.
E-post: oyvind.moshagen@nyeveier.no

Vidar Stormark, prosjektsjef Nye Veier, tlf. 911 03 698.
E-post: vidar.stormark@nyeveier.no

Bilder

Nye Veier skal sammen med rådgiver Sweco gjennomføre detaljregulering innenfor  den 26 kilometer lange områdeplan-korridoren som ble vedtatt i vår. Målet er vedtatt plan innen desember 2021 og byggestart vinteren 2023.
Nye Veier skal sammen med rådgiver Sweco gjennomføre detaljregulering innenfor den 26 kilometer lange områdeplan-korridoren som ble vedtatt i vår. Målet er vedtatt plan innen desember 2021 og byggestart vinteren 2023.
Last ned bilde
- Ny E39 erstatter svært ulykkeutsatt strekning, som også er preget av store trafikale utfordringer i vintersesongen. Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.
- Ny E39 erstatter svært ulykkeutsatt strekning, som også er preget av store trafikale utfordringer i vintersesongen. Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.
Last ned bilde
Tett dialog, medvirkning og innspill fra myndigheter og publikum er viktige for å finne frem til gode løsninger, og de første digitale informasjonsmøtene gjennomføres allerede i januar, forteller prosjektsjef Vidar Stormark.
Tett dialog, medvirkning og innspill fra myndigheter og publikum er viktige for å finne frem til gode løsninger, og de første digitale informasjonsmøtene gjennomføres allerede i januar, forteller prosjektsjef Vidar Stormark.
Last ned bilde
Nye Veier skal gjennomføre detaljreguleringen med Sweco som rådgiver, Disse skal jobbe med planarbeidet. Bak fra venstre: Marius Fiskevold, Mette Eng Pedersen, Anja Husa Halvorsen, Håkon Lohne (planprosessleder Nye Veier), Knut Aalde, Saman Mameghani, Frode Løset, Kjetil Sandsbråten, Christopher Gehrken Strauman, Rasmus Haugli, Dag Løvhaug, Stine  Mørk Forsbak, Karl Arne Hollingsholm, Martin Mattson, Christian Mikkelsen, Bjarte Skogheim, Ketil Flagstad, Torbjørn Valnes, Zen Mushtaq og Benedicte Antoinette Kirkerud Ender. Foto: Nicki Twang
Nye Veier skal gjennomføre detaljreguleringen med Sweco som rådgiver, Disse skal jobbe med planarbeidet. Bak fra venstre: Marius Fiskevold, Mette Eng Pedersen, Anja Husa Halvorsen, Håkon Lohne (planprosessleder Nye Veier), Knut Aalde, Saman Mameghani, Frode Løset, Kjetil Sandsbråten, Christopher Gehrken Strauman, Rasmus Haugli, Dag Løvhaug, Stine Mørk Forsbak, Karl Arne Hollingsholm, Martin Mattson, Christian Mikkelsen, Bjarte Skogheim, Ketil Flagstad, Torbjørn Valnes, Zen Mushtaq og Benedicte Antoinette Kirkerud Ender. Foto: Nicki Twang
Last ned bilde
Les mer om prosjektet ved å skanne qr-koden.
Les mer om prosjektet ved å skanne qr-koden.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

- La snøen komme og jula starte!20.12.2020 06:00:00 CETPressemelding

- Trafikantene skal ha en trygg reise hjem til familien når vinteren kommer, og de kan være sikre på at de kommer frem til riktig tid selv om det snør. Nye Veier og vår entreprenør Risa skal sørge for at veiene er åpne, riktig saltet og brøytet gjennom juleperioden. Nye systemer med sensorer bestemmer når og hvor det skal saltes. Dette er helt nytt i norsk sammenheng, og fremtiden for vedlikehold av veier på vinteren.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom