Nye Veier

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale

Del

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte onsdag 9. oktober 2019 fastpriskontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker firefelts E39 og seks kilometer ny tilførselsvei til Mandal by. Prosjektet går nå inn i neste fase, etter at Hæhre Entreprenør ble valgt som entreprenør i 2018. Det er første gang det er skrevet kontrakt hvor en entreprenør er med å lage reguleringsplan og skal bygge.

Historisk håndtrykk: Administerende direktør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør signerte i går kontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker E39 i Mandal, samt seks kilometer med ny tilførselsvei fra E39 til Mandal by. Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva.
Historisk håndtrykk: Administerende direktør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør signerte i går kontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker E39 i Mandal, samt seks kilometer med ny tilførselsvei fra E39 til Mandal by. Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva.

Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva.

- Vi ser det er mye å hente på optimalisering av veiprosjekter. De gode løsningene som er kostnadsbesparende og nytteøkende, kommer tidlig i prosessen. Det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Reguleringsarbeidet startet for fullt i september 2018. Ved tidspunktet for signering av fastprisavtale 9. oktober 2019 er første del av reguleringsprosessen ferdig og det fysiske anleggsarbeidet kan starte.

Hæhre Entreprenør AS har med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, og har planlagt for å ha med Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

- Vi er veldig fornøyd med å nå gå inn i utbyggingsfasen i dette prosjektet. Den nye kontraktsmodellen med tidlig involvering av entreprenør er et langt skritt i riktig retning for å sikre god samhandling mellom byggherre og entreprenør. Integrert samhandling gjør at alle parter bedre kan forstå og håndtere de vesentligste risikoelementene i kontrakten, noe som legger til rette for bedre forutsigbarhet og fremdrift i prosjektet, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Samhandling

Prosjektet gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. I den integrerte samhandlingsfasen er det utarbeidet reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter byggingen av veianlegget.

– Gjennom denne fasen er vi blitt enda mer trygge på at vi ved å velge Hæhre Entreprenør har valgt riktig entreprenør å inngå avtale med, sier prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

Detaljreguleringsplanen for ny E39 fra Døle bru til Mandalskrysset på Lindland, samt første del av tilførselsveien til Mandal sørover til Greipsland, ble vedtatt av Mandal kommune 5. september 2019. En politisk beslutning om endring fra viltundergang ved Flegemyra til viltovergang nærmere krysset på Døle bru medførte behov for omprosjektering og økte kostnader for prosjektet. Dette har påvirket fremdriften med å signere endelig fastprisavtale med utbygger Hæhre Entreprenør, og det var en periode en risiko for at forsert veiåpning på seks måneder kunne glippe som følge av endringen.

- Nye Veier er glade for at man har lykkes med å minimalisere forsinkelsen knyttet til omprosjektering og signering av fastprisavtale - og dermed oppstart av anleggsarbeidene. Vi styrer nå etter veiåpning rundt årsskiftet 2021, slik at denne delen av prosjektet åpner tidsnok til at vi unngår vintersesongen 2022 på dagens E39, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2022, samtidig med naboprosjektet Kristiansand vest – Mandal øst.

Strenge krav

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar.

Prosjektet har disse overordnede målene:

• Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden.

• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.

• Realisere målet om en skadefri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.

Slik blir den nye veien
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39, telefon: 975 63 620

Bilder

Historisk håndtrykk: Administerende direktør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør signerte i går kontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker E39 i Mandal, samt seks kilometer med ny tilførselsvei fra E39 til Mandal by. Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva.
Historisk håndtrykk: Administerende direktør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør signerte i går kontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker E39 i Mandal, samt seks kilometer med ny tilførselsvei fra E39 til Mandal by. Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva.
Last ned bilde
Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas er glad for anleggsoppstart i Mandal. Bildet er fra pågående anlegg Kristiansand vest - Mandal øst.
Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas er glad for anleggsoppstart i Mandal. Bildet er fra pågående anlegg Kristiansand vest - Mandal øst.
Last ned bilde
Illustrasjonen viser hvor ny vei skal realiseres.
Illustrasjonen viser hvor ny vei skal realiseres.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier AS

Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Nye Veier skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Kristiansand.

 

Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører med over 40 års bransjeerfaring. Siden etableringen i 1974 har selskapet vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Hæhre Entreprenør teller over 900 medarbeidere som gjennom faglig dyktighet, samarbeid og innsatsvilje bidrar til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter.

Om strekningen Mandal øst – Mandal by

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av sju kilometer firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, samt seks kilometer tofelts tilførselsvei med fartsgrense 90 km/t til Mandal by. Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandalselva/Lindland, og derfra videre til Ime, sentrumsnært Mandal by.

Dagens E39-strekning er cirka 13 kilometer med tofelts vei med smale skuldre og farlig sideterreng. Årsdøgntrafikken er opp mot 15000 kjøretøyer. Nesten hver femte bil som trafikkerer strekningen er tungbil. Veien har mange avkjøringer og en god del randbebyggelse. Strekningen er svingete og bratt. I enkelte partier har tungbiltransporten ekstra store problemer vinterstid. Vintervedlikeholdet er tungt. Trafikken er blandet og en høy andel av dødsulykkene er møteulykker. Det høye antall trafikkulykker gjør at nedsatt hastighet er innført på hele strekningen. Den nye veien skal løse disse utfordringene.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom