Nye Veier

Nye Veier: Jublet etter gjennomslag i Sørlandets lengste biltunnel

Del

Mange ville ha med seg den historiske begivenheten, da det endelige gjennomslaget i den 4040 meter lange Søgnetunnelen ble gjort. En milepæl på ferden mot ny, trafikksikker E39 med halvert reisetid mellom Kristiansand og Mandal i Agder.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (i midten) fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken oppdraget med å trykke på knappene for gjennomslagssalven i Søgnetunnelen, som med sine 4040 meter og to løp blir Sørlandets lengste for biltrafikk. - Vi får en vei som knytter hele landsdelen sammen på en helt ny måte. Det vil bety mye for mange. Og vi får en trafikksikker vei. Dette er en stor dag, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto: Jon Aamodt, N247
Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (i midten) fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken oppdraget med å trykke på knappene for gjennomslagssalven i Søgnetunnelen, som med sine 4040 meter og to løp blir Sørlandets lengste for biltrafikk. - Vi får en vei som knytter hele landsdelen sammen på en helt ny måte. Det vil bety mye for mange. Og vi får en trafikksikker vei. Dette er en stor dag, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto: Jon Aamodt, N247

Gjennomslaget ble gjort mandag 19. oktober om kvelden. Administrerende direktør Anette Aanesland frem viktigheten av veisystemer som skal gi kortere reisetid, være trygge og sikre i tillegg til å gi forutsigbarhet for trafikanten spesielt vinterstid. Når året er omme, har Nye Veier totalt åpnet mer enn 80 kilometer med ny vei.

Kostnadseffektivt med helhetlig utbygging
- Vi bygger ut helhetlig over lange strekninger, og ser at dette er kostnadseffektivt. Ved å bygge mellom de store byene i Norge, så knytter vi bo- og arbeidsmarked tettere sammen. Aksen Oslo-Kristiansand-Stavanger har stor næringsutvikling. Reisetid fra Kristiansand til både Oslo og Stavanger blir halvert. Fra Kristiansand når man Oslo på knappe tre timer. Mens Stavanger blir under to timer unna sørlandsbyen. Nye Veier har ansvar for å bygge ut 330 kilometer mellom Stavanger og Oslo. Vi legger til rette for økt bruk av elektrifiserte kjøretøyer. Når man ferdes med elektriske kjøretøy på vår nye E39, skal man slippe rekkeviddeangst eller usikkerhet om man får ladet effektivt på ladestasjonene, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.


Stolt stortingsrepresentant
Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken oppdraget å trykke på utløserknappene, som satte av aller siste sprengladning i den 4040 meter lange Søgnetunnelen med to separate løp.

- Det er fantastisk å få lov til å være med på at endelig skjer det som en samlet landsdel har jobbet iherdig for gjennom flere tiår. Vi får en vei som knytter hele landsdelen sammen på en helt ny måte. Det vil bety mye for mange. Og vi får en trafikksikker vei. Dette er en stor dag, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen gleder seg over aktivitet i hele E39-porteføljen til Nye Veier.

Lokal verdiskapning
- Denne strekningen, Kristiansand vest - Mandal øst på 19 km, er det første i produksjon på E39. Første skuffetak ble gjort 9. oktober 2018. Vi har hatt, og ser frem til videre godt samarbeid med kommuner i videre planprosess. For å få realisert dette svært viktige prosjektet for Sørlandet og landet for øvrig. AF Gruppen er totalentreprenør for oss. Vi berømmer dem for å holde produksjonen oppe og hjulene i gang under de spesielle omstendighetene med Covid-19. AF Gruppen er som vanlig gode til å benytte seg av lokale og regionale entreprenører og tjenesteleverandører, og derigjennom bidrar til lokal verdiskapning, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.


FAKTA
E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest
Innebærer realisering av omtrent 70 km med ny, trafikksikker firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Dette er det største veiprosjektet finansiert i en stortingsproposisjon. Nye Veier er i gang med en helhetlig utbygging og planlegging av hele strekningen som går gjennom kommunene Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal. Per 20. oktober 2020 er det 55 prosent av delprosjektet Kristiansand vest – Mandal øst utført. Kontrakten har en verdi på 4,5 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift.

I tillegg til Kristiansand vest – Mandal øst, er Mandal øst – Mandal by i produksjon. Trafikk blir satt på den 12 kilometer lange strekningen i desember 2021. Kontraktsverdi er 1,75 mrd norske kroner eksklusive merverdiavgift.

Detaljreguleringsarbeid starter i høst for den 25 kilometer lange strekningen Mandalselva – Lyngdal øst (Herdal). Kontraktsverdi 4,3 mrd norske kroner eksklusive merverdiavgift.

Lyngdal øst – Lyngdal vest (11 km) er i konkurranse for å kontrahere entreprenør. Kontraktsverdi er 3 mrd norske kroner eksklusive merverdiavgift.

Nøkkelord

Kontakter

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen
Telefon: 992 43 558.
E-post: oyvind.moshagen@nyeveier.no

Prosjektsjef: Harald J. Solvik
Telefon: 977 84 919. E-post: harald.solvik@nyeveier.no

Bilder

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (i midten) fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken oppdraget med å trykke på knappene for gjennomslagssalven i Søgnetunnelen, som med sine 4040 meter og to løp blir Sørlandets lengste for biltrafikk. - Vi får en vei som knytter hele landsdelen sammen på en helt ny måte. Det vil bety mye for mange. Og vi får en trafikksikker vei. Dette er en stor dag, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto: Jon Aamodt, N247
Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (i midten) fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken oppdraget med å trykke på knappene for gjennomslagssalven i Søgnetunnelen, som med sine 4040 meter og to løp blir Sørlandets lengste for biltrafikk. - Vi får en vei som knytter hele landsdelen sammen på en helt ny måte. Det vil bety mye for mange. Og vi får en trafikksikker vei. Dette er en stor dag, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto: Jon Aamodt, N247
Last ned bilde
- Vi bygger ut helhetlig over lange strekninger, og ser at dette er kostnadseffektivt. Ved å bygge mellom de store byene i Norge, så knytter vi bo- og arbeidsmarked tettere sammen samtidig som vi får tryggere veier, sier administrerende direktør Anette aanesland i Nye Veier. Foto: Jon Aamodt, N247
- Vi bygger ut helhetlig over lange strekninger, og ser at dette er kostnadseffektivt. Ved å bygge mellom de store byene i Norge, så knytter vi bo- og arbeidsmarked tettere sammen samtidig som vi får tryggere veier, sier administrerende direktør Anette aanesland i Nye Veier. Foto: Jon Aamodt, N247
Last ned bilde
- Vi har hatt, og ser frem til videre godt samarbeid med kommuner i videre planprosess for å få realisert dette svært viktige prosjektet for Sørlandet og landet for øvrig.  AF Gruppen er totalentreprenør for oss. Vi berømmer dem for å holde produksjonen oppe og hjulene i gang under de spesielle omstendighetene med Covid-19, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen (t.v.) i Nye Veier. Her i samtale med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken.
- Vi har hatt, og ser frem til videre godt samarbeid med kommuner i videre planprosess for å få realisert dette svært viktige prosjektet for Sørlandet og landet for øvrig. AF Gruppen er totalentreprenør for oss. Vi berømmer dem for å holde produksjonen oppe og hjulene i gang under de spesielle omstendighetene med Covid-19, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen (t.v.) i Nye Veier. Her i samtale med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken.
Last ned bilde
Harald J. Solvik er prosjektsjef for Nye Veiers prosjekt Kristiansand vest - Mandal øst. Foto: Jon Aamodt, N247
Harald J. Solvik er prosjektsjef for Nye Veiers prosjekt Kristiansand vest - Mandal øst. Foto: Jon Aamodt, N247
Last ned bilde
Jubel på gjennomslagsrøysa, etter at det mandag 19. oktober 2020 om kvelden ble sprengt siste salve i 4040 meter lange Søgnetunnelen.Foto: Jon Aamodt, N247
Jubel på gjennomslagsrøysa, etter at det mandag 19. oktober 2020 om kvelden ble sprengt siste salve i 4040 meter lange Søgnetunnelen.Foto: Jon Aamodt, N247
Last ned bilde
Bergsprengningsleder John Ivar Fagermo fra AF Gruppen i front for bergsprengningslaget som har gjort alt klart for gjennomslagssalve i Søgnetunnelen. Foto: Jon Aamodt, N247
Bergsprengningsleder John Ivar Fagermo fra AF Gruppen i front for bergsprengningslaget som har gjort alt klart for gjennomslagssalve i Søgnetunnelen. Foto: Jon Aamodt, N247
Last ned bilde
Reisetiden mellom Kristiansand og Mandal blir halvert med ny, trafikksikker vei.  Bildet viser toppen av røysa etter gjennomslaget. Og 4040 meter tirl tross; avviket fra øst og vest der man møttes var mindre enn centimeteren. Foto: Foto: Jon Aamodt, N247
Reisetiden mellom Kristiansand og Mandal blir halvert med ny, trafikksikker vei. Bildet viser toppen av røysa etter gjennomslaget. Og 4040 meter tirl tross; avviket fra øst og vest der man møttes var mindre enn centimeteren. Foto: Foto: Jon Aamodt, N247
Last ned bilde
AF Gruppens prosjektleder Olav Groven var blant de første til å inspisere røysa etter gjennomslaget.
AF Gruppens prosjektleder Olav Groven var blant de første til å inspisere røysa etter gjennomslaget.
Last ned bilde
Bergsprengningsleder i AF Gruppen, John Ivar Fagermo sørget for å holde gammel tunneldrift-tradisjon i hevd, da han kastet flasken i røysa, som symbol på vel utført jobb.
Bergsprengningsleder i AF Gruppen, John Ivar Fagermo sørget for å holde gammel tunneldrift-tradisjon i hevd, da han kastet flasken i røysa, som symbol på vel utført jobb.
Last ned bilde
Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland og Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken var begge enige om at ny E39 realisert i regi Nye Veier vil få stor betydning for kommunene og landsdelen.
Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland og Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken var begge enige om at ny E39 realisert i regi Nye Veier vil få stor betydning for kommunene og landsdelen.
Last ned bilde
Rådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, ser store ringvirkninger for næringslivet med ny, trafikksikker vei som binder landsdelen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.
Rådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, ser store ringvirkninger for næringslivet med ny, trafikksikker vei som binder landsdelen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier
Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn17.6.2021 11:41:09 CEST | Aktuelt

- Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet EIFFAGE som skal bygge to tuneller til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom