Nye Veier

Nye Veier fant nye løsninger sammen med Naturvernforbundet

Del

Sammen med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening ble utfordringen til Nye Veier-prosjektet ny, trafikksikker E39 gjennom Mandal løst i rekordfart. Med etableringen av det som kanskje er Norges første mobile sandsvalehotell, og bygd av ildsjeler i Naturvernforbundet.

Nye Veier samarbeider med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening i forbindelse med utvikling av mobile sandsvalehotell, som kan forhindre forsinkelser for anleggsprosjekter. Nå testes en unik prototype ut i Nye Veiers prosjekt ny, trafikksikker E39 Mandal øst - Mandal by. Fra venstre: Morten Helberg (Norsk Ornitologisk Forbund), Rådmund Steinsvåg (Naturvernforbundet), Odd Jørgensen (Odhin Craft), Kristian F. Kristiansen (Miljøkoordinator Hæhre Entreprenør) og Bjørn Watne Østerhus (Rådgiver Ytre miljø Nye Veier)
Nye Veier samarbeider med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening i forbindelse med utvikling av mobile sandsvalehotell, som kan forhindre forsinkelser for anleggsprosjekter. Nå testes en unik prototype ut i Nye Veiers prosjekt ny, trafikksikker E39 Mandal øst - Mandal by. Fra venstre: Morten Helberg (Norsk Ornitologisk Forbund), Rådmund Steinsvåg (Naturvernforbundet), Odd Jørgensen (Odhin Craft), Kristian F. Kristiansen (Miljøkoordinator Hæhre Entreprenør) og Bjørn Watne Østerhus (Rådgiver Ytre miljø Nye Veier)

En koloni med den sårbare fuglearten sandsvaler fant massehauger i Nye Veiers anleggsområde i Mandal i Lindesnes som interessant som hekkeplass. Det ville medføre automatisk fredning til hekkesesongen er over, med inntil tre måneder stillstand i aktuelt område, siden den sårbare fuglearten som oftest hekker i to omganger. Dette er en art man tar særskilt hensyn til. Gjennom tett samarbeid mellom Naturvernforbundet i Lindesnes i Agder, totalentreprenør Hæhre og byggherre Nye Veier løste utfordringen seg.

Samarbeider
Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier trekker frem kraften i triangelsamarbeidet.

- Nye Veier som byggherre og vår totalentreprenør Hæhre er glad for samarbeidet med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening. Her forener vi krefter, og sammen lager vi et prosjekt som ifølge Naturvernforbundet er unikt. Nye Veier er opptatt av å finne nye løsninger som påvirker og driver bransjen fremover. I dette prosjektet med mobile sandsvalehotell har vi kanskje funnet en løsning som kan ha stor betydning, både for sandsvalene og bransjen. Vi ser frem til å følge dette prosjektet tett sammen med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

- Vi kontaktet Nye Veier og drøftet saken. Vi ønsker at arten skal hekke i området, men ser at det er i konflikt med anleggsarbeidet, forteller Rådmund Steinsvåg i Naturvernforbundet.

Lynrask etablering
Med stor entusiasme og god hjelp fra Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening ble pilotprosjekt «Mobilt sandsvalehotell» etablert i rekordfart. Naturvernforbundets Rådmund Steinsvåg engasjerte entreprenør og kulissesnakker Odd Jørgensen fra Odhin Craft hjemmehørende i Lindesnes, Agder. Jørgensen har spesialisert seg på kulisser som skal være mest mulig naturtro, om det er vegetasjon eller dyr. Hans tjenester er blant annet brukt i Dyreparken i Kristiansand.

Nye Veiers rådgiver på ytre miljø, Bjørn Wattne Østerhus påpeker at veiutbyggere og anleggsbransjen er blitt stadig mer opptatt av å kompensere for inngrep i naturen.

– Nye Veier har høyt søkelys på hvordan prosjekt påvirker omgivelsene. Det gjelder både vilt, fugl, fisk og fauna. Rett her vi står ved Lindlandsbekken i Lindesnes, har totalentreprenør Hæhre på oppdrag fra Nye Veier eksempelvis etablert fisketrapp. Den skal sikre at fisk kan vandre uhindret forbi veianlegget. Det er spennende at vi etablerer avbøtende tiltak for både fisk og fugl på samme sted. Vi evaluerer også kontinuerlig tiltakene. Blant annet ved overvåkning av viltunderganger og -overganger med viltkamera, sier Østerhus.

Kjent problemstilling
Det er en kjent problemstilling for bygge- og anleggsbransjen at svalekolonier finner anleggsplasser interessante for hekking.

– Hauger med sandholdig matjord innenfor anleggsområdet kunne ha blitt fredet inntil hekkesesongen var over. Vi kunne risikere at arbeidet med å tilbakeføre massene måtte stå på vent til ut i august, og dermed påvirke fremdriften i anleggsarbeidene på stedet. Men vi opplevde betydelig moment fra alle parter, slik at utfordringen er løst på en svært spennende måte, sier Nye Veiers Bjørn Wattne Østerhus.

Fornøyde
- Det er ikke langt borte fra Nye Veiers prosjekter flere eksempler på at sandsvaler i andre anlegg har måtte vike uten avbøtende tiltak. Derfor er vi spesielt fornøyd med å få dette til sammen med Nye Veier og Hæhre, sier Steinsvåg i Naturvernforbundet.

Løsningen på hekkeproblematikken går enkelt forklart ut på å lage et flyttbart svalehotell som kan plasseres ut på anleggsplasser hvor det er stor mulighet for at svaler vil etablere hekkeplasser, og dermed kunne utgjøre fremdriftsrisiko. «Hotellet» med 24 rom kan med enkle grep løftes bort og gjenbrukes andre steder ved behov. Det er også utstyrt med lydanlegg som lokker på sandsvalene.

Nytt redskap i verktøykassa for bransjen
- Hotellet er boksformet. Fronten på konstruksjonen prepareres som en naturlig skjæring ved å farge fiberbetong og støpe inn elvegrus, for å gjøre den mest mulig naturtro. Konstruksjonen vil ha en levetid på 100 år. Vi har stor på eksperimentet. Hvis dette viser seg å være vellykket, vil entreprenører i hele Norge kunne ha et nytt redskap i verktøykassa for å gardere seg mot kostbare forsinkelser, mener Rådmund Steinsvåg i Naturvernforbundet.

Prosjektet skal dokumenteres over to år.

- Vi ser med spenning frem til konklusjonen, sier Bjørn Wattne Østerhus, rådgiver ytre miljø i Nye Veier.

Nøkkelord

Kontakter

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen, telefon 992 43 558.
Senior kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde, telefon 958 18 472.

Bilder

Nye Veier samarbeider med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening i forbindelse med utvikling av mobile sandsvalehotell, som kan forhindre forsinkelser for anleggsprosjekter. Nå testes en unik prototype ut i Nye Veiers prosjekt ny, trafikksikker E39 Mandal øst - Mandal by. Fra venstre: Morten Helberg (Norsk Ornitologisk Forbund), Rådmund Steinsvåg (Naturvernforbundet), Odd Jørgensen (Odhin Craft), Kristian F. Kristiansen (Miljøkoordinator Hæhre Entreprenør) og Bjørn Watne Østerhus (Rådgiver Ytre miljø Nye Veier)
Nye Veier samarbeider med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening i forbindelse med utvikling av mobile sandsvalehotell, som kan forhindre forsinkelser for anleggsprosjekter. Nå testes en unik prototype ut i Nye Veiers prosjekt ny, trafikksikker E39 Mandal øst - Mandal by. Fra venstre: Morten Helberg (Norsk Ornitologisk Forbund), Rådmund Steinsvåg (Naturvernforbundet), Odd Jørgensen (Odhin Craft), Kristian F. Kristiansen (Miljøkoordinator Hæhre Entreprenør) og Bjørn Watne Østerhus (Rådgiver Ytre miljø Nye Veier)
Last ned bilde
Rådgiver Ytre miljø hos Nye Veier, Bjørn Wattne Østerhus, synes det er spennende at Nye Veier har etablert prosjektet mobilt sandsvalehotell like ved utsikt til en stor fisketrapp som er etablert for at anadrom fisk skal kunne vandre uhindret av veiprosjektet til Nye Veier.
Rådgiver Ytre miljø hos Nye Veier, Bjørn Wattne Østerhus, synes det er spennende at Nye Veier har etablert prosjektet mobilt sandsvalehotell like ved utsikt til en stor fisketrapp som er etablert for at anadrom fisk skal kunne vandre uhindret av veiprosjektet til Nye Veier.
Last ned bilde
Entreprenør Odd Jørgensen ved Odhin Craft har spesialisert seg på installasjoner som skal være så naturtro som mulig. Han har hatt mange oppdrag for Dyreparken i Kristiansand, og har laget utseendet til de mobile sandsvalehotellene.
Entreprenør Odd Jørgensen ved Odhin Craft har spesialisert seg på installasjoner som skal være så naturtro som mulig. Han har hatt mange oppdrag for Dyreparken i Kristiansand, og har laget utseendet til de mobile sandsvalehotellene.
Last ned bilde
Rådmund Steinsvåg (t.v.) fra Naturvernforbundet roser samarbeidet med Nye Veier og Norsk Ornitologisk Forening. Her legges bokstavelig talt siste hånd på verket på prototypene av mobile sandsvalehotell. Videre fra venstre: Morten Helberg (Norsk Ornitologisk Forening), Bjørn Wattne Østerhus (Nye Veier) og Kristian F. Kristiansen (Hæhre Entreprenør).
Rådmund Steinsvåg (t.v.) fra Naturvernforbundet roser samarbeidet med Nye Veier og Norsk Ornitologisk Forening. Her legges bokstavelig talt siste hånd på verket på prototypene av mobile sandsvalehotell. Videre fra venstre: Morten Helberg (Norsk Ornitologisk Forening), Bjørn Wattne Østerhus (Nye Veier) og Kristian F. Kristiansen (Hæhre Entreprenør).
Last ned bilde
Slik ser de mobile sandsvalehotellene ut ferdig etablert.
Slik ser de mobile sandsvalehotellene ut ferdig etablert.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Vårt oppdrag
Styrket konkurranseevne
Transportsystemer må sees i sammenheng. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når vi prioriterer hvilke veier vi skal bygge. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag.

Samfunnsnytte
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Trafikksikkerhet
Bedre og tryggere veier er med på å fornye Norge, og å øke mulighetene i så vel byene som i distriktene. Sikre veier gir færre ulykker og reduksjon i både samfunnskostnader og menneskelige lidelser. Firefelts veier, med separate trafikkstrømmer, er noe av det mest trafikksikre vi kan bygge. Å kunne ferdes trygt og sikkert på veiene, er med på å bedre hverdagen til oss alle.

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn17.6.2021 11:41:09 CEST | Aktuelt

- Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet EIFFAGE som skal bygge to tuneller til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom