Agder EnergiAgder Energi

Ny fornybargigant på startstreken

Del

- Vår ambisjon er å bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi, er budskapet fra Steffen Syvertsen, som blir konsernsjef når Agder Energi og Glitre Energi fusjoneres. Nå er ledelsen for det nye selskapet klar.

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi
Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi

Fusjonen ble vedtatt på generalforsamlingene i de to selskapene 20. september og klarert av Konkurransetilsynet samme dag.

- Vi har et solid grunnlag for å leve opp til denne ambisjonen. Det fusjonerte konsernet blir Norges største med virksomhet i hele verdikjeden, fra kraftproduksjon til forbruker, som også vil skape store ringvirkninger i både Agder- og Glitre-regionen, understreker Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi siden 2019.

Et viktig samfunnsoppdrag
Det fusjonerte konsernet har en vannkraftproduksjon på 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk. Det nye nettselskapet har ansvar for et 30 000 kilometer langt kraftnett og 310 000 nettkunder. Konsernet forvalter og handler med over 30 TWh kraft i Norden. Det er Norges største innen salg av strøm og energitjenester til bedrifter i Norge, og har over 200 000 strømkunder i privatmarkedet. Samlet omsetning forventes i år å være i størrelsesorden 25-30 milliarder kroner.

I tillegg er konsernet engasjerti prosjekter for havvind, hydrogen, og solenergi, ogharvirksomhet i flere europeiske land. Det har også eierposisjoner innen fiber, fjernvarme, bioenergiogi ny industri som batterier.

- Vårt viktigste samfunnsoppdrag erå øke produksjonen av renog rimeligfornybar energi, å sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og å utviklenye og bedreenergitjenesteri Norge og Norden. Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen, sier Syvertsen, som forteller at digital innovasjon og ny teknologi blir et viktig satsingsområde.

Ny konsernledelse på plass
Hovedkontoret og forretningsområdene Vannkraft, Fornybar kraftforvaltning og Ny industri lokaliseres til Agder, mens nettselskapets ledelse og forretningsområdet Kunde og digitale løsninger lokaliseres i Buskerud.

Fusjonen vil etter planen formelt bli gjennomført medio desember 2022.

Vi har samlet et godt og sterkt lag med dyktige ledere fra begge selskap. Sammen med dem og alle våre ansatte ser jeg fram til å utvikle et fornybarkonsern for fremtiden, sier Syvertsen.

Ny konsernledelse:

Steffen Syvertsen, konsernsjef (i dag konsernsjef i Agder Energi)

Jan Erik Eldor, konserndirektør Vannkraft (i dag konserndirektør i Agder Energi Nett)

Tore Morten Wetterhus, konserndirektør Nett (i dag konserndirektør i Glitre Energi Nett)

Anders Gaudestad, konserndirektør Fornybar kraftforvaltning (i dag konserndirektør i Agder Energi Kraftforvaltning)

Margrethe Smith, konserndirektør Kunde og digitale løsninger (i dag konserndirektør for Strategi og virksomhetsstyring i Glitre Energi)

Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri (i dag konserndirektør Kunde i Agder Energi)

Håkon Levy, konserndirektør Finans og virksomhetsstyring (i dag CFO i Glitre Energi)

Pernille Kring Gulowsen, konserndirektør Drift, compliance og bærekraft (i dag CFO i Agder Energi)

Margit Unander, konserndirektør Mennesker og kommunikasjon (i dag administrerende direktør i LOS)

Ingvill Heskestad Mykland, konserndirektør Teknologi, innovasjon og sikkerhet (i dag konserndirektør Teknologi i Agder Energi).


  • Pål Skjæggestad, som er konsernsjef i Glitre Energi, vil etter fusjonen være en strategisk rådgiver for konsernsjef og konsernledelsen i det fusjonerte selskapet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi
Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi
Last ned bilde
Jan Erik Eldor, konserndirektør Vannkraft (i dag konserndirektør i Agder Energi Nett)
Jan Erik Eldor, konserndirektør Vannkraft (i dag konserndirektør i Agder Energi Nett)
Last ned bilde
Pernille Kring Gulowsen, konserndirektør Drift, compliance og bærekraft (i dag CFO i Agder Energi)
Pernille Kring Gulowsen, konserndirektør Drift, compliance og bærekraft (i dag CFO i Agder Energi)
Last ned bilde
Anders Gaudestad, konserndirektør Fornybar kraftforvaltning (i dag konserndirektør i Agder Energi Kraftforvaltning)
Anders Gaudestad, konserndirektør Fornybar kraftforvaltning (i dag konserndirektør i Agder Energi Kraftforvaltning)
Last ned bilde
Ingvill Heskestad Mykland, konserndirektør Teknologi, innovasjon og sikkerhet (i dag konserndirektør Teknologi i Agder Energi).
Ingvill Heskestad Mykland, konserndirektør Teknologi, innovasjon og sikkerhet (i dag konserndirektør Teknologi i Agder Energi).
Last ned bilde
Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri (i dag konserndirektør Kunde i Agder Energi)
Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri (i dag konserndirektør Kunde i Agder Energi)
Last ned bilde
Håkon Levy, konserndirektør Finans og virksomhetsstyring (i dag CFO i Glitre Energi)
Håkon Levy, konserndirektør Finans og virksomhetsstyring (i dag CFO i Glitre Energi)
Last ned bilde
Margit Unander, konserndirektør Mennesker og kommunikasjon (i dag administrerende direktør i LOS)
Margit Unander, konserndirektør Mennesker og kommunikasjon (i dag administrerende direktør i LOS)
Last ned bilde
Margrethe Smith, konserndirektør Kunde og digitale løsninger (i dag konserndirektør for Strategi og virksomhetsstyring i Glitre Energi)
Margrethe Smith, konserndirektør Kunde og digitale løsninger (i dag konserndirektør for Strategi og virksomhetsstyring i Glitre Energi)
Last ned bilde
Tore Morten Wetterhus, konserndirektør Nett (i dag konserndirektør i Glitre Energi Nett)
Tore Morten Wetterhus, konserndirektør Nett (i dag konserndirektør i Glitre Energi Nett)
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom