Nye Veier

Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarked

Del

Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Styreleder Harald V. Nikolaisen og resten av styret i Nye Veier fikk omvisning i E39-anleggene som er i full produksjon. - En halvering av reisetid mellom de to bysentra lengst sør i Agder vil ha betydelige ringvirkninger, sier Nikolaisen. Her sammen med Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland.
Styreleder Harald V. Nikolaisen og resten av styret i Nye Veier fikk omvisning i E39-anleggene som er i full produksjon. - En halvering av reisetid mellom de to bysentra lengst sør i Agder vil ha betydelige ringvirkninger, sier Nikolaisen. Her sammen med Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland.

Styreleder Harald V. Nikolaisen og resten av styret i Nye Veier fikk omvisning i E39-anleggene som er i full produksjon. AF Gruppen er totalentreprenør i prosjektet Kristiansand vest – Mandal øst, mens Hæhre Entreprenør har samme ansvar for Mandal øst - Mandal by.

Betydelige ringvirkninger

- En halvering av reisetid mellom de to bysentra lengst sør i Agder vil ha betydelige ringvirkninger. Ved å ha prosjekter i forlengelse av hverandre i produksjon, så sikrer vi helhetlig utbygging og det leveres trafikksikker vei raskere og mer kostnadseffektivt til samfunnet/brukerne, sier styreleder Nikolaisen.

I tillegg til de to E39-prosjektene i anleggsfase, pågår det reguleringsarbeid for den om lag 25 kilometer lange strekningen fra Mandalselva i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal. Målet er vedtatt reguleringsplan ultimo 2022 med påfølgende byggestart vinteren 2023. Kontraktens verdi er 4,6 milliarder kroner uten merverdiavgift.

Konkurranser ut i markedet

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland peker på at forutsigbarhet i planprosess er avgjørende for å sikre fremdrift i prosjektene.

- For å lykkes er det viktig med forutsigbarhet i planvedtak og oppmerksomhet knyttet til å redusere kostnader og øke nytten. Vi holder hjulene i gang. Det er stor oppmerksomhet i selskapet når det gjelder å få konkurranser ut i markedet, sier Aanesland.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen konstaterer at det er anleggs- og planaktivitet i hele E39-porteføljen til Nye Veier.

- I tillegg til nevnte prosjekter er prosjektet Lyngdal øst – Lyngdal vest i konkurranse for å få på plass entreprenør som skal bygge ut den 11 kilometer lange strekningen. Kontraktsverdien er 3 milliarder kroner. Fremdriftsplan tilsier at vi har realisert 63 kilometer med ny, trafikksikker E39 innen 2026, sier utbyggingsdirektør Moshagen.

Nøkkelord

Kontakter

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen, tlf. 992 43 558.
E-post: oyvind.moshagen@nyeveier.no

Bilder

Styreleder Harald V. Nikolaisen og resten av styret i Nye Veier fikk omvisning i E39-anleggene som er i full produksjon. - En halvering av reisetid mellom de to bysentra lengst sør i Agder vil ha betydelige ringvirkninger, sier Nikolaisen. Her sammen med Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland.
Styreleder Harald V. Nikolaisen og resten av styret i Nye Veier fikk omvisning i E39-anleggene som er i full produksjon. - En halvering av reisetid mellom de to bysentra lengst sør i Agder vil ha betydelige ringvirkninger, sier Nikolaisen. Her sammen med Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland.
Last ned bilde
Styret og byggeledelsen i Nye Veier var på omvisning i det 19 kilometer lange E39-prosjektet Kristiansand vest-Mandal øst i skikkelig vått høstvær.
Styret og byggeledelsen i Nye Veier var på omvisning i det 19 kilometer lange E39-prosjektet Kristiansand vest-Mandal øst i skikkelig vått høstvær.
Last ned bilde
Harald J. Solvik er prosjektsjef for den 19 kilometer lange utbyggingen av E39 Kristiansand vest - Mandal øst.
Harald J. Solvik er prosjektsjef for den 19 kilometer lange utbyggingen av E39 Kristiansand vest - Mandal øst.
Last ned bilde
Bygging av den 534 meter lange Trysfjordbroa er i full produksjon. Konstruksjonen skal bære firefelts motorvei og har en seilingshøyde på 60 meter. Det er Kristiansand-baserte Kruse-Smith AS som utfører arbeidet. De er underentreprenør hos  totalentreprenør AF Gruppen AS.
Bygging av den 534 meter lange Trysfjordbroa er i full produksjon. Konstruksjonen skal bære firefelts motorvei og har en seilingshøyde på 60 meter. Det er Kristiansand-baserte Kruse-Smith AS som utfører arbeidet. De er underentreprenør hos totalentreprenør AF Gruppen AS.
Last ned bilde
Asfaltarbeider i dagsonen har startet på utvalgte deler av prosjektet.
Asfaltarbeider i dagsonen har startet på utvalgte deler av prosjektet.
Last ned bilde
Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.
Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier
Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur15.10.2020 15:03:40 CESTPressemelding

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom