Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

NIMs tilstedeværelse på COP26

Del

NIMs fagdirektør Jenny Sandvig, seniorrådgiver Pete Dawson og rådgiver Hannah Brænden er i Glasgow som observatører til klimatoppmøtet (COP26) i uke 44.

Formålet med deltagelsen er å representere nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner i klimadiskusjonene som pågår. NIM vil arbeide for å fremme menneskerettigheter og klima for å sikre at de nasjonale delegasjonene er seg bevisst sin menneskerettslige forpliktelse til å avverge klimaendringene for å sikre nåværende og fremtidige generasjoners rett til liv og helse. For å realisere dette formålet, har NIM flere ting på agendaen:

Brev fra GANHRI

De nasjonale institusjonene for menneskerettigheter verden over har også gått sammen om et brev til statene som vi vil overlevere under COP. Vi er organisert globalt i et nettverk som forkortes GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions), og brevet utgår fra dette nettverket. Overrekkelsen av brevet vil være sentralt i å synliggjøre de nasjonale institusjonenes engasjement på dette området.

Digitalt symposium

GANHRI arrangerer også et digitalt COP26 symposium der formålet er at de nasjonale menneskerettighetsinstitusjoners rolle i klimakrisen skal styrkes. NIM v/ Jenny Sandvig skal holde et innlegg torsdag 04.11 mellom 15:30–16:00 CET om «Judicial Mechanisms and the national and European courts» der vi skal fortelle om NIMs intervensjoner for Høyesterett og EMD i klimasaker.

Les mer om COP26 Symposium her.

Panelsamtale i samarbeid med Bellona

NIM skal også arrangere panelsamtalen «Fighting climate change through human rights law». Eventet vil foregå onsdag 03.11 på Bellonas Pavilion i Blue Zone at no. 63 in Hall 4 of the Scottish Event Campus mellom 15:00–16:00 GMT. Du kan lese mer om arrangementet og deltakerne i Bellonas program her.

Øvrige aktiviteter

Videre skal NIM v/ Jenny Sandvig delta som paneldeltaker i samtalen «From climate justice to climate litigation». Denne arrangeres onsdag 03.11 på Benelux Pavillon i Blue Zone mellom 18.15–19.30 GMT. Utenom disse aktivitetene, planlegger NIM å delta på en rekke andre arrangementer og være observatør til de pågående forhandlingene.

Kontakt NIM i Glasgow

Dersom noen ønsker å komme i kontakt med NIM i Glasgow, kan fagdirektør Jenny Sandvig nås på telefon 0047 993 73 602 eller e-post jenny.sandvig@nhri.no.

Seniorrådgiver Pete Dawson kan nås på telefon 0047 99 86 93 96 eller e-post peter.dawson@nhri.no

Rådgiver Hannah Cecilie Brænden er tilgjengelig på telefon 0047 468 97 943 eller e-post hannah.braenden@nhri.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Akersgata 8
0158 Oslo

23 31 69 70http://www.nhri.no

Følg pressemeldinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Koronakommisjonen legger NIMs rapport til grunn for menneskerettslige vurderinger15.4.2021 08:30:00 CEST | Pressemelding

Koronakommisjonen har i dag overlevert kommisjonens rapport til regjeringen. Et sentralt tema i rapporten er i hvilken grad rettigheter nedfelt i Grunnloven og menneskerettslige konvensjoner har blitt respektert. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) leverte i november 2020 en rapport til kommisjonen om «Ivaretakelsen av menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19» som har inngått i grunnlaget for kommisjonens juridiske vurderinger.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom