NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL tror boligprisene vil stige i 2021

Del

Ni av ti nordmenn forventer stigende eller uendrede boligpriser det neste året – det viser NBBLs boligmarkedsbarometer. NBBL tror vi kan vente en prisvekst på tre prosent.

Norsk økonomi har klart seg langt bedre enn fryktet gjennom koronakrisen. Sjeføkonom i NBBL Christian Frengstad Bjerknes tror boligprisene vil stige også i 2021. Foto: Nadia Frantsen
Norsk økonomi har klart seg langt bedre enn fryktet gjennom koronakrisen. Sjeføkonom i NBBL Christian Frengstad Bjerknes tror boligprisene vil stige også i 2021. Foto: Nadia Frantsen

2020 har vært et bemerkelsesverdig år, også i boligmarkedet. Boligprisene har trosset pandemien og steget hele syv prosent frem til og med oktober, godt hjulpet av rentekuttene og en mer fleksibel boliglånsforskrift.

– Lav rente, færre arbeidsledige og forventninger om en kommende vaksine gir god grunn til å tro på stigende boligpriser også i 2021. Samtidig vil en strammere boliglånsforskrift, lavere befolkningsvekst og nokså høy boligbygging på landsbasis dempe prisveksten. NBBL forventer derfor en prisvekst på tre prosent det kommende året, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 22,9 i oktober til 24,0 i november. Blant deltakerne i undersøkelsen, tror 52 prosent at boligprisene vil stige videre, mens 34 prosent tror at boligprisene vil bli om lag uendret.

Mens 37 prosent tror på økt rente, tror 48 prosent at renta forblir uendret det neste året. Sett i lys av Norges Banks prognose om nullrente langt inn i 2022, er det kanskje litt overraskende at så mange som fire av ti forventer økt rente.

– Norsk økonomi har klart seg langt bedre enn fryktet gjennom koronakrisen. Med en vaksine på trappene, fallende arbeidsledighet og høy boligprisvekst, kan Norges Bank vurdere det som nødvendig å øke styringsrenten raskere enn planlagt, sier Frengstad Bjerknes.

Om boligmarkedsbarometeret:
Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 10. november - 16. november. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norsk økonomi har klart seg langt bedre enn fryktet gjennom koronakrisen. Sjeføkonom i NBBL Christian Frengstad Bjerknes tror boligprisene vil stige også i 2021. Foto: Nadia Frantsen
Norsk økonomi har klart seg langt bedre enn fryktet gjennom koronakrisen. Sjeføkonom i NBBL Christian Frengstad Bjerknes tror boligprisene vil stige også i 2021. Foto: Nadia Frantsen
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret november 2020. Kilde: NBBL og Opinion AS
Boligmarkedsbarometeret november 2020. Kilde: NBBL og Opinion AS
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret november 2020, spørsmål 1. Kilde: NBBL og Opinion AS
Boligmarkedsbarometeret november 2020, spørsmål 1. Kilde: NBBL og Opinion AS
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret november 2020, spørsmål 2. Kilde: NBBL og Opinion AS
Boligmarkedsbarometeret november 2020, spørsmål 2. Kilde: NBBL og Opinion AS
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret november 2020, spørsmål 3. Kilde: NBBL og Opinion AS
Boligmarkedsbarometeret november 2020, spørsmål 3. Kilde: NBBL og Opinion AS
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Boligbyggingen i Oslo må økes – det er også et politisk ansvar21.1.2021 08:21:43 CETPressemelding

På landsbasis bygges det boliger i et tempo som er brukbart tilpasset befolkningsveksten, men i Oslo og andre pressområder må boligbyggingen økes for å stagge prisveksten. – Skal utviklingen snus må det være flere byggeklare tomter. Det er et politisk ansvar. De som står uten bolig, for eksempel unge voksne og skilte familier, betaler regningen, sier adm. direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom