Næringslivet tar grep om store klimaskift

Del

Ledende næringslivsaktører, med mer enn 40 konsernsjefer og rektorer i spissen, har sammen definert ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene.

Foto: PwC/ Paulina Cervenka
Foto: PwC/ Paulina Cervenka

Arbeidet er oppsummert i ti Skiftnotat innen temaene finans, energi, transport, sirkulær økonomi, grønn digitalisering, bygg og eiendom, mat og landbruk, klimatilpasning, byutvikling og kompetanse.

- Med disse Skiftnotatene demonstrerer vi at næringslivet både ønsker og evner å ta konkrete og avgjørende grep for å sikre norsk konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Ved å sette agenda, møtes jevnlig og inspirere hverandre til handling, er medlemmene i Skift en utålmodig katalysator for det grønne skifte. Notatene er derfor utformet som konkrete handlingsplaner der virksomhetene definerer felles mål, forpliktelser og samarbeidsprosjekter.

Som eksempel har alle medlemmer i Skift forpliktet seg til å heve standarden for klimarapportering fra og med regnskapsåret 2021. Medlemmene har også gått sammen om konkrete pilotprosjekter som å innføre holdbarhetsdato i strekkoden for å redusere matsvinn og utvikle digital teknologi for å redusere energibruk i bygg.

Kompetanse er nøkkelen til omstilling
Kunnskap- og kompetansemangel trekkes frem som en sentral barriere i alle de store klimaskiftene topplederne i Skift har jobbet med. Overgangen til ny teknologi, fossilfri energi og en sirkulær økonomi byr på utfordringer og muligheter for alle sektorer.

- Norge har en fantastisk kompetent arbeidsstyrke som står klar til å gyve løs på nye utfordringer. Men for å lykkes med en rettferdig omstilling, er det avgjørende at alle parter i arbeidslivet setter kompetanse høyere på agendaen, sier Trond Markussen, president i NITO.

Markussen har ledet arbeidet med å adressere tematikken i et eget Skiftnotat om kompetanse. Notatet peker på verdien av Skift som et «treningsstudio» for aktører som ønsker å styrke sin klima- og bærekraftskompetanse gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Inviterer næringslivet til et nasjonalt kompetanseløft
Som et direkte resultat av arbeidet med klimaskiftene inviterer Skift nå et bredere norsk næringsliv til å ta del i et forpliktende samarbeid. Gjennom fire engasjementsplattformer inviterer vi virksomheter til å stille seg bak prinsippene, lære fra hverandre og bygge kompetanse sammen:

Grønnvaskingsplakaten: for alle som arbeider med kommunikasjon og forretningsutvikling.

Prinsipper for grønt innkjøpsvett: for alle som hver dag arbeider med innkjøp og anskaffelser i private og offentlige virksomheter.

Prinsipper for et mer sirkulært næringsliv: sirkulære forretningsmodeller treffer de fleste funksjoner i alle bedrifter og offentlige virksomheter.

Prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen: når bærekraft går fra «powerpoint til excel» trenger vi et kompetanseløft i økonomifunksjonen.

Les mer om hvordan virksomhetene kan ta del i engasjementsplattformene og finn Skiftnotatene i sin helhet på Skift sin hjemmeside.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: PwC/ Paulina Cervenka
Foto: PwC/ Paulina Cervenka
Last ned bilde

Om Skift - Næringslivets klimaledere

Skift - Næringslivets klimaledere
Youngstorvet 1
0181 Oslo

http://skiftnorge.no

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

Følg pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skift - Næringslivets klimaledere på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

40 Nordic CEOs are very concerned about climate change and urge policy makers to speed up solutions for climate mitigation11.1.2022 08:00:00 CET | Press release

An interview study among leading businesses in the Nordics on raised climate ambitions shows that Nordic business leaders are concerned about climate change and its consequences and expressed the need to ramp up climate actions. All of the CEOs regarded climate change as a threat. Nordic companies can play a key role in delivering climate solutions worldwide and help their customers and countries to align with the 1.5°C target.