Næringslivet tar grep om store klimaskift

Del

Ledende næringslivsaktører, med mer enn 40 konsernsjefer og rektorer i spissen, har sammen definert ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene.

Foto: PwC/ Paulina Cervenka
Foto: PwC/ Paulina Cervenka

Arbeidet er oppsummert i ti Skiftnotat innen temaene finans, energi, transport, sirkulær økonomi, grønn digitalisering, bygg og eiendom, mat og landbruk, klimatilpasning, byutvikling og kompetanse.

- Med disse Skiftnotatene demonstrerer vi at næringslivet både ønsker og evner å ta konkrete og avgjørende grep for å sikre norsk konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Ved å sette agenda, møtes jevnlig og inspirere hverandre til handling, er medlemmene i Skift en utålmodig katalysator for det grønne skifte. Notatene er derfor utformet som konkrete handlingsplaner der virksomhetene definerer felles mål, forpliktelser og samarbeidsprosjekter.

Som eksempel har alle medlemmer i Skift forpliktet seg til å heve standarden for klimarapportering fra og med regnskapsåret 2021. Medlemmene har også gått sammen om konkrete pilotprosjekter som å innføre holdbarhetsdato i strekkoden for å redusere matsvinn og utvikle digital teknologi for å redusere energibruk i bygg.

Kompetanse er nøkkelen til omstilling
Kunnskap- og kompetansemangel trekkes frem som en sentral barriere i alle de store klimaskiftene topplederne i Skift har jobbet med. Overgangen til ny teknologi, fossilfri energi og en sirkulær økonomi byr på utfordringer og muligheter for alle sektorer.

- Norge har en fantastisk kompetent arbeidsstyrke som står klar til å gyve løs på nye utfordringer. Men for å lykkes med en rettferdig omstilling, er det avgjørende at alle parter i arbeidslivet setter kompetanse høyere på agendaen, sier Trond Markussen, president i NITO.

Markussen har ledet arbeidet med å adressere tematikken i et eget Skiftnotat om kompetanse. Notatet peker på verdien av Skift som et «treningsstudio» for aktører som ønsker å styrke sin klima- og bærekraftskompetanse gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Inviterer næringslivet til et nasjonalt kompetanseløft
Som et direkte resultat av arbeidet med klimaskiftene inviterer Skift nå et bredere norsk næringsliv til å ta del i et forpliktende samarbeid. Gjennom fire engasjementsplattformer inviterer vi virksomheter til å stille seg bak prinsippene, lære fra hverandre og bygge kompetanse sammen:

Grønnvaskingsplakaten: for alle som arbeider med kommunikasjon og forretningsutvikling.

Prinsipper for grønt innkjøpsvett: for alle som hver dag arbeider med innkjøp og anskaffelser i private og offentlige virksomheter.

Prinsipper for et mer sirkulært næringsliv: sirkulære forretningsmodeller treffer de fleste funksjoner i alle bedrifter og offentlige virksomheter.

Prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen: når bærekraft går fra «powerpoint til excel» trenger vi et kompetanseløft i økonomifunksjonen.

Les mer om hvordan virksomhetene kan ta del i engasjementsplattformene og finn Skiftnotatene i sin helhet på Skift sin hjemmeside.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: PwC/ Paulina Cervenka
Foto: PwC/ Paulina Cervenka
Last ned bilde

Om Skift - Næringslivets klimaledere

Skift - Næringslivets klimaledere
Youngstorvet 1
0181 Oslo

http://skiftnorge.no

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

Følg pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skift - Næringslivets klimaledere på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere