Agder Energi

Mer fornybar energi fra Høgefoss kraftstasjon

Del

Et nytt aggregat i Høgefoss kraftstasjon skal øke produksjonen fra dagens nivå, som tilsvarer årlig energibehov for 9.500 boliger, til rundt 10.800 boliger.

Høgefoss kraftstasjon i Nissedal kommune.
Høgefoss kraftstasjon i Nissedal kommune.

- Høgefoss kraftstasjon leverer i dag 152,1 gigawattimer (GWh) i året, som tilsvarer det gjennomsnittlige energibehovet til rundt 9.500 boliger. Vi bygger nå et nytt aggregat i den gamle kraftstasjonen. Når det settes i drift i 2023 økes produksjonen til 172,6 GWh, som dekker det årlige energibehovet til rundt 10.800 boliger, sier Inge Lines, prosjektleder og fagsjef maskin i Agder Energi Vannkraft.

Høgefoss kraftstasjon ble satt i drift i 1919 med fem små aggregater. I 1936 ble stasjonen utvidet med ytterligere ett aggregat. I 1969 ble de fem eldste aggregatene tatt ut av drift og erstattet med ett nytt stort aggregat plassert inne i en fjellhall. I 2020 ble aggregatet fra 1936 også tatt ut av drift på grunn av dårlig teknisk tilstand.

Viktig kraftknutepunkt
Høgefoss er knutepunkt for de fem kraftstasjonene i området; Dynjanfoss, Berlifoss, Høgefoss, Tjønnefoss og Nisserdam.

Nettkapasiteten i området er betydelig oppgradert den senere tiden. Det er blant annet bygget en ny transformatorstasjon på Høgefoss, ny regionalnettlinje på 7, 5 kilometer mellom Høgefoss – Berlifoss – Dynjanfoss, og det er gjennomført sanering av eksisterende anlegg og omlegging av 22kV-nettet.

Over 100 år gammelt bygg
For en tid tilbake fredet Telemark Fylkeskommune midlertidig alle anleggsdeler på Høgefoss kraftstasjon, men vedtaket ble etter hvert opphevet. Agder Energi Vannkraft har vært i dialog med myndighetene for å finne fram til gode løsninger som ivaretar bevaring av kraftstasjonen, samtidig som nytt aggregat plasseres inne i det eksisterende kraftstasjonsbygget. Ett aggregat fra 1919 og det som ble installert i 1936 blir bevart.

- Det er ekstra krevende å gjennomføre oppgraderingene samtidig som en tar hensyn til det over hundre år gamle kraftstasjonsbygget. Måten dette blir gjort på tilfredsstiller Riksantikvarens og Statsforvalterens ønske om å bevare Høgefoss kraftstasjon, sier Lines.

Mer fornybart og økt verdiskaping
Omstillingen til et fullelektrisk og fornybart samfunn krever mer ren, fornybar energi. Bedre utnyttelse av eksisterende vannkraftverk er den samfunnsøkonomiske og miljømessige beste løsningen for økt produksjon av fornybar energi. Men det er nødvendig med tunge investeringer for å modernisere vannkraften, både på Agder og i resten av Norge. Utfordringen for fornybarbransjen har vært et skattesystem som ikke gjør vannkraftprosjekter lønnsomme.

I statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget å endre skattereglene. Kraftselskapene kan nå utgiftsføre kostnader til opprustning og utvidelse av eksisterende kraftverk umiddelbart, i motsetning til tidligere ordning der investeringskostnader ble aktivert og gradvis kom til fradrag gjennom avskrivninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år.

- Omleggingen av skattesystemet har gjort det mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverk. Dette har vært helt avgjørende for at vi satte i gang med Høgefoss-prosjektet. Vi må drive lønnsomt for å kunne øke produksjonen og skape verdier for samfunnet, sier Jakob Hovet, divisjonsdirektør Eierforvaltning i Agder Energi Vannkraft.

Store ringvirkninger
Hovet peker også på ringvirkningene som et vannkraftprosjekt som dette medfører.  

– Prosjektet har en investeringskostnad på om lag 120 millioner kroner. Det er flere lokale entreprenører som er engasjert og dermed gir prosjektet betydelige ringvirkninger for sysselsettingen og verdiskapingen i regionen. I tillegg skapes økt økonomisk aktivitet hos lokale tjenestetilbydere som hotell, cateringvirksomhet og lignende, sier han.   

FAKTA:

 • Høgefoss kraftverk i Vestfold og Telemark består i dag av ett aggregat som er plassert i fjell og yter 22,5 MVA og har en midlere årsproduksjon på 152,1 GWh, samt det gamle kraftverksbygget med 6 nedlagte aggregat og tre nedlagte rørgater.
 • Kraftstasjonen utnytter fallene i store og lille Høgefoss i Nisserelv i Vestfold og Telemark med til sammen 64 meters fallhøyde. Nisserelven er oppdemmet ved Svåfossen og kraftverket utnytter fallet fra reguleringsmagasinet Kjørull.
 • Det nye aggregatet som nå installeres i den gamle kraftverksbygningen er en vertikal francisturbin på 8,5 MW / 9,9 MVA.
 • Total midlere årlig produksjon på kraftstasjonen med et nytt aggregat 8 er beregnet til 172,6 GWh, hvor det nye aggregatet står for 20,5 GWh.Når det nye aggregatet settes i drift i 2023 vil Høgefoss kraftstasjon produsere nok ren energi til å dekke det årlige behovet til rundt 10.800 boliger.
 • I forbindelse med utvidelsen er følgende hovedentreprenører engasjert:
  Bygg- og anleggsentreprenør: Kaspar Strømme
  Elektromekanisk utstyr: Rainpower
  Rådgivende ingeniører: Sweco

Bilder

Høgefoss kraftstasjon i Nissedal kommune.
Høgefoss kraftstasjon i Nissedal kommune.
Last ned bilde
Her gjøres det plass til det nye aggregatet inne i det gamle kraftstasjonsbygget.
Her gjøres det plass til det nye aggregatet inne i det gamle kraftstasjonsbygget.
Last ned bilde
Anleggsarbeidene utenfor kraftstasjonsbygget er i full gang.
Anleggsarbeidene utenfor kraftstasjonsbygget er i full gang.
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom