Agder EnergiAgder Energi

Med denne boksen tjente gartneriet 30.000 kroner på å koble ut strømmen i 30 sekunder

Del

Rekordhøye strømpriser og et stadig mer presset strømnett gir insentiver til nytenkning om hvordan vi forbruker strøm og optimaliserer strømnettet. Med hjelp av ny teknologi kunne Snarum Gartneri i Lier tjene penger samtidig som de bidro til å redusere belastningen på strømnettet.

Daglig leder ved Snarum Gartneri,  Morten Fuglerud, holder den teknologiske løsningen i hånden. Enformer fra Enfo.
Daglig leder ved Snarum Gartneri, Morten Fuglerud, holder den teknologiske løsningen i hånden. Enformer fra Enfo.

Muligheten til å redusere forbruket i kritiske perioder blir et viktig verktøy for å utnytte strømnettet best mulig. Det kan også bidra til å unngå strømbrudd i perioder med mye forbruk. Både Statnett, som har ansvaret for sentralnettet i Norge, og nettselskapene i de ulike regionene vil ha stor interesse av å kunne betale forbrukere til å redusere eller flytte forbruket fremfor å bygge ut nettet kun for å dekke enkelte timer med høyt forbruk. 

- Behovet for et smartere strømforbruk vil øke i de kommende vintermånedene. Fram til nå har svaret på utfordringen med høyt forbruk og overbelastet nett rett og slett vært å bygge mer nett. Men dette koster, både for de som skal bygge, for kundene som må betale nettleie, og for samfunnet som helhet. Ved å stimulere til et fleksibelt forbruk vinner alle parter, sier Victoria Fearnley Landmark i teknologiselskapet Enfo, et selskap i Agder Energi-konsernet, og legger til:

- Det eksisterer allerede markeder der Statnett betaler forbrukere for å redusere eller flytte forbruk og vår plattform knytter fleksible forbrukere opp til disse markedene, forklarer Landmark.

Smarte løsninger på komplekse utfordringer 
Glitre Energi benytter denne teknologien for å tilby sine bedriftskunder muligheten til å koble ut noe av sitt forbruk og få betalt for det. Et viktig premiss er at dette fungerer sømløst og etter nøye planlegging slik at utkoblingen skjer på en hensiktsmessig måte for bedriften.

- Utfordringen med dagens strømforbruk er ikke først og fremst at strømnettet ikke har nok kapasitet til å dekke totalforbruket vårt, men at det i enkelte perioder av dagen er mange som bruker mye strøm samtidig – og da får vi kapasitetsproblemer. Vi lever i et av verdens mest elektriske samfunn, og etter hvert som desto flere ting blir elektriske blir belastningen på nettet større, forklarer Jan Olav Johansen i Glitre.

Sammen med Glitre Energi og Enfo forklarer Snarum gartneri hvordan de bidrar til et mer effektivt nett samtidig som de tjener penger på det.

- Vi hadde avtalt på forhånd at vi kunne koble ut strømforbruket vårt i 30 sekunder dersom det skulle være nødvendig, og dette skjedde en morgen i august.  Med automatikk som håndterer dette for oss hadde det lite å si, og det er positivt hvis vi kan bidra til at vi unngår strømbrudd samtidig som vi blir kompensert, forklarer Morten Fuglerud, som driver gartneriet. 

 I løpet av ett sekund fikk vi koblet ut over 1 MW, noe som bidrar til å gi avlastning på et kritisk tidspunkt i strømnettet, sier Johansen i Glitre Energi.

Gartneriet har inngått en avtale med Glitre Energi der de stiller forbruket sitt tilgjengelig for utkobling i kortere perioder. Så langt har de vært uten strøm i 30 sekunder og tjent 30.000 kr på dette. Inntektene vil bare øke neste år, da mye av markedsinntektene har gått til å dekke investeringskostnaden.

Store sparemuligheter
Den tekniske løsningen er levert av Enfo og sørger for at utkoblingen skjer helt automatisk uten involvering fra sluttkunden. I dette prosjektet var Snarum Gartneri knyttet opp til et marked som heter FFR (Fast Frequency Reserves). Der betaler Statnett forbrukere for å være tilgjengelige for rask utkobling i få sekunder for å sikre frekvensstabiliteten i kraftsystemet.  Statnett betalte opp mot 200.000 kr/MW for å ha mulighet til å koble ut forbruk nå i sommermånedene i år. 

Ifølge Victoria Fearnley Landmark i Enfo er dette bare er en av flere muligheter for å både tjene og spare penger på strømforbruket sitt.

- Vi leverer strømstyringsteknologi til bedrifter som ønsker å kutte effekttopper, flytte strømforbruk fra dyre timer og tilrettelegge for markedsdeltagelse der man faktisk kan tjene penger på å skru av strøm, forklarer hun,

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Daglig leder ved Snarum Gartneri,  Morten Fuglerud, holder den teknologiske løsningen i hånden. Enformer fra Enfo.
Daglig leder ved Snarum Gartneri, Morten Fuglerud, holder den teknologiske løsningen i hånden. Enformer fra Enfo.
Last ned bilde
Victoria Fearnley Landmark, daglig leder i Enfo.
Victoria Fearnley Landmark, daglig leder i Enfo.
Last ned bilde
Jan Olav Johansen i Glitre.
Jan Olav Johansen i Glitre.
Last ned bilde
Daglig leder ved Snarum Gartneri,  Morten Fuglerud, holder den teknologiske løsningen i hånden. Enformer fra Enfo
Daglig leder ved Snarum Gartneri, Morten Fuglerud, holder den teknologiske løsningen i hånden. Enformer fra Enfo
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom