Høyskolen Kristiania

Henter dekan fra UiO

Del

Kristin Vinje skal lede Høyskolen Kristianias kommende School of Health Sciences. Hun kommer fra stillingen som visedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo, og har tidligere vært stortingsrepresentant for Høyre.

Vinje blir en av fire dekaner i den nye organisasjonsmodellen ved Høyskolen Kristiania som iverksettes fra august i år.

– Kristin Vinje har solid erfaring både som forsker og leder. Hennes bakgrunn fra akademia, næringsliv, offentlig sektor og politikk vil være viktig i arbeidet med å bygge Norges første private universitet, sier rektor Arne H. Krumsvik.

I dag er Vinje visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo der hun selv har sin realfagsutdannelse fra. Hun tok sin doktorgrad i 1994ved Kjemisk institutt, etter et forskningsopphold ved Georgia Institute of Technology. Hun har vært forsker ved SINTEF i flere år etterfulgt av en periode i Nærings- og handelsdepartementet, der var hun avdelingsdirektør med ansvar for forskning og innovasjon. Hun var også aktiv i etableringen av en egen forskerskole som direktør ved Simula.

– Jeg ser frem til å bruke mine erfaringer fra ulike steder til å bygge opp en god forskerutdanning innen ulike helsefag ved Høyskolen Kristiania. Det er spennende å være med på å bygge opp kompetanse hos en aktør med klare ambisjoner om å etablere seg som det første private universitetet i Norge, sier Vinje.

Helsevitenskap er et satsingsområde for Høyskolen Kristiania. Til høsten startes det opp tre nye studieprogram ved School of Health Sciences, der bachelor i biomedisin har hatt svært gode søkertall. Dette studieløpet kan føre til legestudier, der kandidatene som kvalifiserer seg til videre studier etterpå kan uteksamineres med vitnemål fra prestisjeuniversitetet St. George’s University of London. Nye bachelor-programmer i «anvendt psykologi» og i «helse- og idrettsledelse» har også meget gode søkertall.

Norge har et stort behov for helsepersonell og ferske tall fra NAVs bedriftsundersøkelse, som forøvrig ble fremlagt ved Høyskolen Kristiania tidligere denne måneden, viser at det på landsbasis våren 2019 er en mangel på 12.750 personer innen yrkesgruppen helse, pleie og omsorg.

Vinje har i tillegg til solid erfaring fra akademia også hatt en politisk karriere. I 2009 ble hun utnevnt til finansbyråd i Oslo, med ansvaret for kommunens budsjett og finansiering med arbeidsgiveransvar for over 50.000 medarbeidere. Fra 2013 til 2017 satt hun på Stortinget som fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

– Høyskolen Kristiania har en lang og stolt historie, der både etter- og videreutdanning og arbeidslivsnærhet alltid har stått sentralt. Det betyr at skolen er godt rigget for noen viktige elementer i hva et universitet må kunne tilby i fremtiden. Nå handler det om å rekruttere gode fagfolk som vil være med på å heve den vitenskapelige kvaliteten man trenger for å etablere seg i universitetsfaunaen i Norge, samtidig som man bygger videre på de gode tradisjonene skolen har.

Vinje starter i den nyopprettede stillingen 1. august, da Høyskolen Kristiania omorganiseres i fire avdelinger: School of Health Sciences, School of Arts, Design, and Media, School of Economics, Innovation, and Technology, og School of Communication, Leadership, and Marketing.

– Vi skal doble studenttallet fra 10.000 til 20.000, derfor organiserer vi oss for vekst, sier rektor Arne H. Krumsvik.

Kontaktpersoner:

-        Påtroppende dekan Kristin Vinje, e-post: kristin.vinje@mn.uio.no, tlf. 228 56 705.

-        Rektor Arne H. Krumsvik, e-post: arne.krumsvik@kristiania.no, tlf. 915 86 575.

-        Markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein Oddvar Evensen, e-post: SteinOddvar.Evensen@kristiania.no, tlf. 93 20 00 86.

Kontakter

Om Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania
Prinsens gate 7-9
0152 Oslo

22 59 60 00http://www.kristiania.no

Høyskolen Kristiania ble grunnlagt i 1914 og tilbyr utdanning i Oslo, Bergen og på nett. Vi er en akkreditert høyskole med 10 000 studenter, 500 ansatte, drøyt 800 millioner i omsetning og over 100 studieprogrammer.

Vi ser på det som vårt samfunnsoppdrag å tilby tidsriktige, bærekraftige og fremtidsrettede utdannelser, basert på det fremste innen forskning og kunstnerisk arbeid. Nå er ambisjonen å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet, en forlengelse av høyskolens stadig tettere bånd til arbeidslivet.

Fra 1. august organiseres høyskolen inn i fire «schools»;

  • School of Arts, Design, and Media
  • School of Communication, Leadership, and Marketing
  • School of Economics, Innovation, and Technology
  • School of Health Sciences

Følg saker fra Høyskolen Kristiania

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høyskolen Kristiania på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Høyskolen Kristiania

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom