Agder Energi

Har satt ut 17 hjertestartere

Del

Hensynet til sikkerheten for både allmennheten og egne ansatte har alltid høyest prioritet i Agder Energi Vannkraft. Selskapet har derfor montert hjertestartere utenfor 17 kraftstasjoner og kontorbygg, slik at de også er tilgjengelige for folk som ferdes i de aktuelle områdene.

De ansatte i Agder Energi Vannkraft setter pris på at selskapet alltid har sikkerhet i fokus – både for dem og for de som ferdes i områdene ved kraftanleggene. Fra venstre energioperatør Thomas Bredvei, fagarbeider maskin Knut Tore Jacobsen, energioperatør Alexander Olaisen, HMS-sjef Arild Elvenes, fagarbeider elektro Per Vidar Kallhovd og fagarbeider maskin Petter Amundsen.
De ansatte i Agder Energi Vannkraft setter pris på at selskapet alltid har sikkerhet i fokus – både for dem og for de som ferdes i områdene ved kraftanleggene. Fra venstre energioperatør Thomas Bredvei, fagarbeider maskin Knut Tore Jacobsen, energioperatør Alexander Olaisen, HMS-sjef Arild Elvenes, fagarbeider elektro Per Vidar Kallhovd og fagarbeider maskin Petter Amundsen.

- Dette gjør vi fordi tilgangen til hjertestartere er et godt sikkerhetstiltak. Både unge og eldre kan rammes av hjertesvikt og da er rask behandling viktig. Vi har hatt hjertestartere inne i flere av våre kontorbygg og kraftstasjoner lenge, og vi har nå satt ut flere både for å øke sikkerheten for personell som jobber i våre anlegg, og samtidig gjøre hjertestarterne tilgjengelige for allmenheten, sier Arild Elvenes, HMS-sjef i Agder Energi Vannkraft.

Han forteller at initiativet er kommet fra selskapets ansatte og at det ble positivt mottatt av arbeidsmiljøutvalget og ledergruppen.

Geografisk spredning
Agder Energi Vannkraft har kjøpt inn 10 nye hjertestartere, som er plassert utenfor kraftstasjoner og kontorbygg. I tillegg er sju hjertestartere som har vært montert inne i kraftstasjoner flyttet utenfor disse, slik at hjertestarterne også er tilgjengelige for allmennheten dersom behovet skulle oppstå.

- Vi har anlegg flere steder i Agder og i Vestfold og Telemark fylke, og de er i hovedsak utenfor tettbebygde strøk. Vi har derfor valgt å fordele hjertestarterne på flere steder i området vårt, sier Elvenes.

Hjertestarterne er registrert i det offentlige hjertestarterregisteret, som driftes av helsemyndighetene. Registeret gjør hjertestarterne tilgjengelig for 113-sentralene og i Luftambulansens app «Hjelp 113».

Sted: Kommune:
Brokke kontorbygg Valle
Dynjanfoss kraftstasjon Nissedal
Evenstad kraftstasjon Froland
Hanefoss kraftstasjon Birkenes
Holsmoen kontorbygg Bykle
Hunsfoss Øst kraftstasjon Vennesla
Høgefoss kontorbygg Nissedal
Høylandsfoss kraftstasjon Kvinesdal
Iveland kraftstasjon Iveland
Laudal kontorbygg Lindesnes
Kuli kraftstasjon Sirdal
Nomeland kraftstasjon Iveland
Rygene kontorbygg Grimstad
Skarje pumpestasjon Bykle
Skjerka kontorbygg Åseral
Steinsfoss kontorbygg Vennesla
Åmli kraftstasjon Åmli

Bilder

De ansatte i Agder Energi Vannkraft setter pris på at selskapet alltid har sikkerhet i fokus – både for dem og for de som ferdes i områdene ved kraftanleggene. Fra venstre energioperatør Thomas Bredvei, fagarbeider maskin Knut Tore Jacobsen, energioperatør Alexander Olaisen, HMS-sjef Arild Elvenes, fagarbeider elektro Per Vidar Kallhovd og fagarbeider maskin Petter Amundsen.
De ansatte i Agder Energi Vannkraft setter pris på at selskapet alltid har sikkerhet i fokus – både for dem og for de som ferdes i områdene ved kraftanleggene. Fra venstre energioperatør Thomas Bredvei, fagarbeider maskin Knut Tore Jacobsen, energioperatør Alexander Olaisen, HMS-sjef Arild Elvenes, fagarbeider elektro Per Vidar Kallhovd og fagarbeider maskin Petter Amundsen.
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom