Agder Energi

Godt resultat for Agder Energi

Del

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 1 006 millioner kroner i første kvartal 2022. I samme periode i fjor var resultat etter skatt 403 millioner kroner.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. Foto: Kjell Inge Søreide
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. Foto: Kjell Inge Søreide

- Energikrisen i Europa har bidratt til rekordhøye kraftpriser i første kvartal, noe som dessverre merkes godt på lommeboken til kundene våre. Det er bra at regjeringen har forlenget strømstøtteordningen, som er et viktig tiltak på kort sikt, og på lengre sikt at de vil gjøre det mer attraktivt for kraftprodusentene å tilby langsiktige avtaler til både husholdninger og næringslivet, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Han minner om at strømprisen ikke bestemmes av Agder Energi, men på kraftbørsen NordPool hvor alle strømleverandører handler strømmen de selger til sine kunder.

Krigen i Ukraina og den store usikkerheten rundt energileveranser fra Russland, har gitt et svært høyt prisnivå i landene omkring oss. Samtidig har det vært lite nedbør og lite vann i magasinene i Sør-Norge i årets tre første måneder. Siden det er begrenset kapasitet til å sende kraft fra nord til sør i Norge, har man i Sør-Norge i perioder hatt behov for å hente kraft fra landene sør for oss, blant annet Tyskland. Dette gjør at kraftprisene i Sør-Norge har blitt løftet opp mot de høye europeiske kraftprisene. Det har gitt rekordhøye kraftpriser, og gjennomsnittlig spotpris i Agder Energis prisområde ble 149,4 øre pr. kilowattime (kWh) i første kvartal 2022 mot 46,9 øre/kWh i samme periode i fjor.

Syvertsen viser til regjeringens Energikommisjon, som skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet, kartlegge energibehovet og foreslå tiltak for å øke den norske kraftproduksjonen.

- Det er riktig at regjeringen tar grep for å lette situasjonen for kundene, men kraftmarkedsmodellen vi har i dag skaper betydelige verdier for Norge. Derfor er det viktig med helhetlige løsninger slik vi også legger til rette for økt elektrifisering, gjennomfører overgangen til et fornybart samfunn og oppfyller klimaforpliktelsene våre, sier Syvertsen.

Verdier til samfunnet
Høy kraftpris som har gitt sterke resultater fra vannkraftvirksomheten, og god drift i konsernet for øvrig, har gjort at Agder Energi leverer et svært godt resultat for årets tre første måneder.

Konsernets underliggende resultat før skatt var på 2 432 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 950 millioner kroner i samme periode i 2021. Skattekostnaden i første kvartal 2022 var på 1 431 millioner kroner mot 545 millioner kroner i første kvartal 2021, en økning på 886 millioner kroner.

- Det betyr at i underkant av 60 prosent av resultatet vårt går tilbake til samfunnet i form av overskuddsskatt og grunnrenteskatt. I tillegg kommer utbytte til eierne, staten gjennom Statkraft og de 25 kommunene på Agder, sier Syvertsen.

Agder Energi har de siste tre årene sittet igjen med i underkant av 20 prosent av resultatene, mens over 80 prosent er kommet samfunnet til gode i form av utbytter og skatt.

- De 20 prosentene bruker vi blant annet til investeringer for å ivareta forsyningssikkerheten, vannkraftproduksjonen og vårt arbeid med å utvikle og legge til rette for ny industri, som for eksempel Morrow Batteries, sier Syvertsen.

Mindre vannkraftproduksjon
I årets tre første måneder produserte Agder Energi 2 348 GWh, ren fornybar energi i konsernets 50 kraftstasjoner. Det tilsvarer det gjennomsnittlige årlige energibehovet til rundt 146 000 boliger. Vannkraftproduksjonen var 18 prosent mindre enn i samme periode i 2021, da var den på 2 878 GWh.

Mindre nedbør enn normalt har medført at ressursbeholdningen har svekket seg ytterligere i kvartalet, og den var ved utgangen av kvartalet vesentlig lavere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover, forventer Agder Energi en lavere kraftproduksjon i 2022 enn i 2021.

Forventer fortsatt høye kraftpriser
Årets høye kraftpriser skyldes i stor grad lite nedbør gjennom høsten og utover vinteren, kombinert med høye kraftpriser på kontinentet. Terminprisene indikerer høye kraftpriser også for resten av 2022.

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. Foto: Kjell Inge Søreide
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. Foto: Kjell Inge Søreide
Last ned bilde

Dokumenter

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom