Folkehelseinstituttet stiller seg ikke bak strålerapport

Del

FHI gjør det nå klart at FHI ikke stiller seg bak det dokumentet som ligger til grunn for norsk strålepolitikk: FHI-rapport 2012:3.

Det henvises ofte til dette dokumentet som om Folkehelseinstituttet står bak rapportens innhold, sammen med Statens strålevern. FHI gjør det klart i et brev av 19. mai 2015 at det kun organiserte utvalgsarbeidet og publiserte rapporten, mens rapportens innhold helt og fullt er utvalgets eget ansvar.

Den såkalte "FHI-rapporten" ligger i dag til grunn for norsk helsepolitikk på området. Den er grunnlaget for at Norge i dag:
- anbefaler trådløse nett (i stedet for kablede nett) i skoler og barnehager
- i praksis ikke har noen begrensninger for hvor mobilbasestasjoner settes opp
- ikke anerkjenner el-overfølsomhet som en funksjonshemning, og anbefaler kognitiv terapi som behandlingstilbud til folk som er påviselig fysisk syke av EMF-eksponering

Rapporten hevder at dagens grenseverdier er tilstrekkelige for å beskytte mot helsevirkninger fra mobiler, trådløse nettverk og annen mikrobølget stråling og at helsereaksjoner ikke kan skyldes EMF. Den er fra flere faglige hold kritisert for at den er konstruert med samme metodiske svakheter, sviktende logikk og med samme konklusjoner som tilsvarende rapporter i Canada, Sverige, Frankrike, i EU og nå snart også fra WHO.

F.eks. har et tilsvarende utvalg i Canada etter en høring nylig fått "stryk" i nasjonalforsamlingen og blitt bedt om å revidere sitt arbeid grundig.

Den skjeve sammensetningen i disse utvalgene er også blitt kraftig kritisert: De domineres av "strålingsbyråkrater" som er kjent for å motarbeide ny innsikt fra cellebiologisk forskning.

Det er med brevet fra FHI nå slått fast at det er utvalget bak "FHI-rapporten" alene som står bak konklusjonen.

Dokumenter

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere. Ettersom myndighetene per i dag unngår å formidle denne informasjonen til det norske folk, tar Folkets Strålevern ansvar i denne saken slik at du kan ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger i forhold til eksponering og bruk av trådløs teknologi. Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling.

Følg saker fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Folkets Strålevern

Fra Harvard, om korrupsjon i FCC30.6.2015 17:18:23 CESTPressemelding

Det er FCC som setter grenseverdiene for elektromagnetisk stråling i USA. I boken "Captured Agency" beskrives hvordan industrien styrer regulerende myndigheter. Hvordan er koblingen myndigheter/industri i Norge? Bildet over er fra en rettssak i Asker&Bærum Tingrett i år. En familie som blir utsatt for helt urimelig stråling gikk til sak mot Telenor. Mellom Telenor og Telenors advokat sitter Lars Klæboe fra Statens strålevern, som rådgiver for Telenors advokat under hele rettssaken. Lars Klæboe er også hovedvitnet til Telenor. Hvem er det Statens strålevern skal verne? "Something is rotten in the state of Denmark".

Rettssystemet må fri seg fra strålevernenes svindel30.4.2015 18:29:19 CESTPressemelding

«Norsk forvaltning må rustes opp til å gjennomskue svindelen om strålegrensene.» Dette uttaler generalsekretær i Folkets Strålevern, og utdyper dette videre: «Bare denne våren er det kommet flere viktige vurderinger i EU-systemet, (SCENIHR og EESC) som hevder at det ikke fins vitenskapelig belegg for risiko for helseskader, og det vil komme en fra WHO i juni som kommer til å hevde det samme. Disse konklusjonene har ikke grunnlag i vitenskap, men bygger på ren svindel.»

Mobilmaster måtte fjernes i Frankrike30.4.2015 12:42:36 CESTPressemelding

Det er ikke ofte vi i Norge titter inn i fransk rettsvesen. Men her får vi en anledning: I 2008 avsa byretten i Nanterre en dom der mobiloperatøren Bouygues Telecom ble dømt til å fjerne mobilantenner som det hadde satt opp. Selskapet ble også dømt til å betale erstatning for påført helsefare, men fritatt for å betale erstatning for verdiforringelse og for visuelle ulemper knyttet til mastene. Bouygues Telecom ble også dømt til å betale fulle saksomkostninger for begge parter. Saken ble anket av mobiloperatøren, men domstolen i Versailles kom til samme resultat som byretten i Nanterre. Erstatningsbeløpet til familiene ble øket, og dagbøtene ved for sen fjerning av mastene ble også øket. Mobiloperatøren anket videre til Høyesterett, men trakk senere anken.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom