Nye Veier

Detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst oversendt Lyngdal kommune

Del

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal - Lyngdal øst til førstegangsbehandling i Lyngdal kommune.

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal - Lyngdal øst til førstegangsbehandling i Lyngdal kommune. Planforslaget behandles først i Lyngdal. I juli 2021 blir planforslaget oversendt Lindesnes kommune for førstegangsbehandling. Illustrasjonen viser Lene bruer, slik det vil være synlig fra dagens E39 ved Lenefjorden. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon.
Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal - Lyngdal øst til førstegangsbehandling i Lyngdal kommune. Planforslaget behandles først i Lyngdal. I juli 2021 blir planforslaget oversendt Lindesnes kommune for førstegangsbehandling. Illustrasjonen viser Lene bruer, slik det vil være synlig fra dagens E39 ved Lenefjorden. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon.

Planforslaget behandles først i Lyngdal. I juli 2021 blir planforslaget oversendt Lindesnes kommune for førstegangsbehandling.

- Strekningen fra Mandal til Lyngdal er en viktig brikke i helhetlig utbygging av ny, trafikksikker E39. Samtidig er Nye Veier opptatt av at så fort reguleringsplan er godkjent, så bygger vi. Nye Veier åpner 14 kilometer med ny E39 og tilførselsvei i desember i år. I oktober er det planlagt oppstart av prosjektet fra Herdal til Røyskår gjennom Lyngdal. I tillegg åpner strekningen fra Kristiansand til Mandal høsten 2022. Planarbeidet over Kvinesheia og gjennom Kvinesdal kommune er i gang, sier prosjektsjef Vidar Stormark i Nye Veier.

Optimaliserte løsninger
I planarbeidet E39 Mandal - Lyngdal øst er det gjennomført betydelige kartlegginger.
- Vilt, fiskeførende bekker og faunakartlegging er viet mye oppmerksomhet, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei.

- Vi har hatt god dialog med Lyngdal kommune gjennom hele planprosessen. De viktigste grepene i planforslaget er forlenget tunnel under Grummedal, samt viltpassasje ved Lenebakken, sier Lohne.

Nye Veier sikter mot en politisk vedtatt reguleringsplan for begge kommuner i årsskiftet 2021/2022 i med ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. Prosjektets samlede utstrekning er i overkant av 25 kilometer.

Innspill
I henhold til plan og bygningslovens §12-1 og 12-8 ble det den 4.desember 2020 varslet om igangsettelse av planarbeid med detaljregulering for bygging av ny E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes og Lyngdal kommuner. Nye Veier fikk inn 22 innspill i Lyngdal kommune.

-Vi har nå gått igjennom innspillene som vi har fått for å kvalitetssikre og forbedre løsningene for E39 Mandal-Lyngdal øst. Merknadsdokumentet er lagt ved planforslaget som Nye Veier sender til politisk førstegangsbehandling i juni 2021. Planforslaget legges så ut til offentlig ettersyn. Alle interessenter vil få mulighet til å uttale seg om planen, sier planprosessleder Håkon Lohne.

Digital presentasjon
Nye Veier er opptatt av å gjøre planmaterialet tilgjengelig for publikum. Til dette er flere digitale hjelpemidler tatt i bruk. Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i en mulitimediepresentasjon, samt gjenspeiles i digital kartinnsynsløsning. Disse, og planen som helhet, er tilgjengelig for alle via prosjektnettsiden https://e39mandal-lyngdal.no/

- Dette er et supplement til plandokumentene som er oversendt til kommunen, og vi håper at det gjør det enklere for folk å få oversikt over planen, sier Lohne i Nye Veier.

Nye Veier tar sikte på å overlevere detaljreguleringen for E39 Mandal - Lyngdal øst til Lindesnes kommune i juli 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Planprosessleder Håkon Lohne, telefon: 977 14 881.
E-post: hakon.lohne@nyeveier.no

Prosjektsjef Vidar Stormark, telefon: 911 03 698.
E-post: Vidar Stormark@nyeveier.no

Bilder

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal - Lyngdal øst til førstegangsbehandling i Lyngdal kommune. Planforslaget behandles først i Lyngdal. I juli 2021 blir planforslaget oversendt Lindesnes kommune for førstegangsbehandling. Illustrasjonen viser Lene bruer, slik det vil være synlig fra dagens E39 ved Lenefjorden. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon.
Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal - Lyngdal øst til førstegangsbehandling i Lyngdal kommune. Planforslaget behandles først i Lyngdal. I juli 2021 blir planforslaget oversendt Lindesnes kommune for førstegangsbehandling. Illustrasjonen viser Lene bruer, slik det vil være synlig fra dagens E39 ved Lenefjorden. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon.
Last ned bilde
I planarbeidet E39 Mandal - Lyngdal øst er det gjennomført betydelige kartlegginger.
- Vilt, fiskeførende bekker og faunakartlegging er viet mye oppmerksomhet. Dette for å være trygg på at vilpassasjer blir plassert mest mulig optimalt i forhold til viltets trekkruter. Illustrasjonen viser viltlokk ved Optedal i Lyngdal, som skal bygges over både ny E39 og eksisterende vei. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon.
I planarbeidet E39 Mandal - Lyngdal øst er det gjennomført betydelige kartlegginger. - Vilt, fiskeførende bekker og faunakartlegging er viet mye oppmerksomhet. Dette for å være trygg på at vilpassasjer blir plassert mest mulig optimalt i forhold til viltets trekkruter. Illustrasjonen viser viltlokk ved Optedal i Lyngdal, som skal bygges over både ny E39 og eksisterende vei. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon.
Last ned bilde
- Vi har hatt god dialog med Lyngdal kommune gjennom hele planprosessen. , sier Håkon Lohne som er planprosessleder i Nye Veier. Foto: Nicki Twang
- Vi har hatt god dialog med Lyngdal kommune gjennom hele planprosessen. , sier Håkon Lohne som er planprosessleder i Nye Veier. Foto: Nicki Twang
Last ned bilde
Illustrasjon fra digital kartinnsynsløsning, som viser plassering av veilinja ved Optedal bru
Illustrasjon fra digital kartinnsynsløsning, som viser plassering av veilinja ved Optedal bru
Last ned bilde
Fremtidig E39 løftes bort fra Lenefjorden og Lenebakken, som vinterstid er utsatt for driftsforstyrrelser knyttet til snøfall.
Fremtidig E39 løftes bort fra Lenefjorden og Lenebakken, som vinterstid er utsatt for driftsforstyrrelser knyttet til snøfall.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Vårt oppdrag
Styrket konkurranseevne
Transportsystemer må sees i sammenheng. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når vi prioriterer hvilke veier vi skal bygge. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag.

Samfunnsnytte
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Trafikksikkerhet
Bedre og tryggere veier er med på å fornye Norge, og å øke mulighetene i så vel byene som i distriktene. Sikre veier gir færre ulykker og reduksjon i både samfunnskostnader og menneskelige lidelser. Firefelts veier, med separate trafikkstrømmer, er noe av det mest trafikksikre vi kan bygge. Å kunne ferdes trygt og sikkert på veiene, er med på å bedre hverdagen til oss alle.

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn17.6.2021 11:41:09 CEST | Aktuelt

- Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet EIFFAGE som skal bygge to tuneller til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom